Turku Energia Sähköverkot Oy

Sähkön reitti kotiisi tai yritykseesi kulkee aina paikallisen sähköverkkoyhtiön kaapeleita ja linjoja pitkin. Turun kaupungin alueella sähkön jakelusta huolehtii pääasiassa Turku Energia Sähköverkot Oy.

brandikuva_huhtala_sisasivu_72dpi_3840x1440

Laskimme siirtohintoja huhtikuussa

Turku Energia Sähköverkot on yksi Suomen edullisimmista sähköverkkoyhtiöistä. Lue lisää tiedotteesta.

Miten toimia sähkökatkon aikana?

Katso toimintaohjeet ja sähkökatkot kartalla.

Tilaa kytkentä sähköverkkoon

Tee kytkentäpyyntö vähintään 5 työpäivää ennen kaivutyön aloittamista. 

-Urakointipalvelut_ilmajohtotyomaa_Kakskerrassa_2020-67_1200x800

Tavoitteena toimitusvarmuuden jatkuva parantaminen

Huolehdimme sähköenergian toimituksesta toimialueemme asiakkaille ja kehitämme sähköverkkoamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Tavoitteenamme on laadukas ja kohtuuhintainen sähkön jakelu. Hinnoittelumme onkin valtakunnallisessa vertailussa maan edullisimpiin kuuluvaa.

Jakeluverkkomme kattaa lähes koko Turun

Jos asut tai toimit Turun kaupungin alueella, pois lukien Paattisten alue, teet sähköverkkotoimintaan liittyvät sopimukset Turku Energia Sähköverkot Oy:n kanssa. Vastaamme sähkön jakelusta ja siirrosta oheisen kartan esittämällä alueella.

Jos tarvitset myös sähkösopimuksen, solmit sen valitsemasi sähkönmyyntiyhtiön kanssa.

tesv_jakelualue
suurjannitejohdot_72dpi_1920x1280

 

Syrjimättömyyden varmentaminen

Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia kaikkia osapuolia kohtaan syrjimättömästi. Lisäksi sähköverkonhaltijan tulee raportoida varmentamisen toimenpideohjelman toteutumista julkisesti.

Turku Energia Sähköverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen toimenpideohjelma valmistui lokakuussa 2013.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.