Verkkopalveluhinnasto

Verkkopalveluhinnasto 1.4.2022 alkaen

Yleissiirto

perusmaksu €/kk alv. 0 % alv. 24 %
1x10 A ... 3x25 A 5,63 6,98
3x35 A 10,56 13,09
3x50 A 18,83 23,35
3x63 A 26,04 32,29
3x80 A 35,54 44,07
3x100 A 46,63 57,82
3x125 A 60,53 75,06
3x160 A 79,89 99,06
siirtomaksu snt/kWh 1,41 1,75

Yleissiirron maksimisulakekoko on 3x160 A.

Yösiirto

perusmaksu €/kk alv. 0 % alv. 24 %
1x10 A ... 3x25 A 15,18 18,82
3x35 A 22,16 27,48
3x50 A 32,62 40,45
3x63 A 41,69 51,70
3x80 A 53,56 66,41
3x100 A 67,51 83,71
3x125 A 84,96 105,35
3x160 A 109,38 135,63
siirtomaksu päivä snt/kWh 1,38 1,71
siirtomaksu yö snt/kWh 0,66 0,82

Yösiirron maksimisulakekoko on 3x160 A.

Kausisiirto

alv. 0 % alv. 24 %
perusmaksu €/kk ks. Yösiirto
siirtomaksu talviarkipäivä snt/kWh 3,14 3,89
siirtomaksu muu aika snt/kWh 1,26 1,56

Kausisiirron maksimisulakekoko on 3x160 A.

Tehosiirto pj

alv. 0 % alv. 24 %
perusmaksu €/kk 110,00 136,40
pätötehomaksu €/kW, kk 2,60 3,22
loistehomaksu €/kvar, kk 1,76 2,18
siirtomaksu snt/kWh 0,68 0,84

Keskijännitesiirto (10/20 kV)

alv. 0 % alv. 24 %
perusmaksu kultakin liittämiskohdalta €/kk 580,00 719,20
pätötehomaksu €/kW, kk 1,72 2,13
loistehomaksu €/kvar, kk 1,76 2,18
siirtomaksu snt/kWh 0,61 0,76

Alueverkkosiirto (110 kV)

alv. 0 % alv. 24 %
perusmaksu €/kk 810,00 1004,40
loistehomaksu (otto) €/kvar, kk 1,60 1,98
loistehomaksu (anto) €/kvar, kk 1,60 1,98
siirtomaksu talviarkipäivä €/MWh 11,30 14,01
siirtomaksu muu aika €/MWh 4,54 5,63

Tilapäissähköt

Tilapäissähkö PJ alv. 0 % alv. 24 %
Perusmaksu yleissiirron perusmaksu kaksinkertaisena
siirtomaksu snt/kWh 4,48 5,56
Tilapäissähkö KJ
perusmaksu €/kk 780,00 967,20
siirtomaksu snt/kWh 1,86 2,31

Sähkövero (sis. huoltovarmuusmaksun)

Sähkövero alv. 0 % alv. 24 %
veroluokka I snt/kWh 2,25300 2,79372
veroluokka II snt/kWh 0,06300 0,07812

Hinnastossa esitetyt kokonaishinnat on ilmoitettu ilman valtion perimiä sähköveroja. Sähkölaskulla laskutetaan lisäksi kulloinkin voimassa olevat sähköverot.

Veroluokkaan II ovat oikeutettuja teollisuus, konesalit sekä ammattimainen kasvihuoneviljely. Lisätietoja sähköveroista saa Turku Energian asiakaspalvelusta sekä Verohallinnosta.

Käyttämättömän liittymän ylläpito

Pienjänniteliittymä
ylläpitomaksu €/kk alv. 0 % alv. 24 %
1x10 A … 3x25 A 2,82 3,50
3x35 A 5,28 6,55
3x50 A 9,41 11,67
3x63 A 13,02 16,14
3x80 A 17,77 22,03
3x100 A 23,31 28,90
3x125 A 30,27 37,53
3x160 A 39,94 49,53
3x200 A 52,24 64,78
3x250 A 62,30 77,25
3x315 A 82,28 102,03
3x400 A ja yli 104,48 129,56
Keskijänniteliittymä alv. 0 % alv. 24 %
ylläpitomaksu €/kk 290,00 359,60

Liittyjä voi ylläpitää liittymissopimuksen mukaista liittymää ilman voimassa olevaa verkkopalvelusopimusta maksamalla liittymän ylläpidosta.

Verkkopalveluhinnastoa koskevat myyntiehdot

 • Sähkön jakelu on jakeluverkon haltijan tarjoamaa sähköverkkopalvelua. Sähkön jakelulla tarkoitetaan sähkön kuljettamista sähkökaupan eri osapuolien välillä. Tässä hinnastossa esitetyt verkkopalvelutuotteet sisältävät sähkönmyyjän kantaverkkoon toimittaman sähköenergian jakelun Turku Energia Sähköverkot Oy:n jakeluverkon alueella sijaitsevaan käyttöpaikkaan sähkömarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla.
 • Hinnastossa esitetyt verkkopalvelutuotteet ovat tarjolla Turku Energia Sähköverkot Oy:n jakeluverkon alueella sijaitseville asiakkaille.
 • Asiakas voi valita hinnastossa esitetyistä verkkopalvelutuotteista itselleen sopivimman näissä myyntiehdoissa esitetyin rajoituksin.
 • Valitun tuotteen voi vaihtaa veloituksetta aikaisintaan vuoden kuluttua.
 • YLEIS-, YÖ- ja KAUSISIIRRON maksimisulakekoko on 3x160 A.
 • Tuotteissa, joissa on eri siirtomaksu päivä- ja yöajalle (YÖ- ja KAUSISIIRTO) yöaika on klo 22–07 (virallista aikaa).
 • KAUSISIIRROSSA talviarkipäiviä ovat arkipäivät maanantaista lauantaihin 1.11.–31.3. välisenä aikana klo 7–22.
 • ALUEVERKKOSIIRROSSA talviarkipäiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin 1.12.–28.2. (29.2.) välisenä aikana klo 7–21.
 • Hinnastossa esitettyjen verkkopalvelutuotteiden perusmaksut sisältävät mittalaitemaksun, jolla katetaan sähkönkulutuksen mittaamiseen tarvittavan mittarin ylläpito.
 • Siirtyminen toiseen verkkopalvelutuotteeseen (tuotteenvaihto) edellyttää, että sähkönkäyttöpaikkaan on asennettu mittauslaitteet, joilla voidaan mitata
  jakeluverkon haltijan hyväksymällä tavalla tuotteen laskutusperusteina käytettävät suureet. Mikäli tuotteen vaihtaminen vaatii muutoksia mittauslaitteisiin, niiden asentamisesta peritään erillisen Mittarointihinnaston mukainen mittarointimaksu.
 • Mikäli asiakkaalla ei ole voimassa olevaa sähkönmyyntisopimusta minkään sähkönmyyjän kanssa, paikallisen jakeluverkon haltijan velvollisuus on katkaista sähköntoimitus kyseiseen käyttöpaikkaan.
 • Asiakas voi ylläpitää liittymissopimuksen mukaista sähköliittymää ilman voimassa olevaa verkkosopimusta maksamalla liittymän ylläpidosta tässä hinnastossa esitetyt maksut.
 • Siirrettäessä sähköliittymä ylläpitoon, tehdään liittymisjohto jännitteettömäksi sekä poistetaan kohteesta energiamittari(t).
 • Asiakkaalle voidaan toimittaa sähköä tilapäiseen käyttöön (esim. työmaakäyttö) ilman liittymissopimusta erityisellä tilapäissähköhinnoittelulla enintään 2 vuoden ajan.
 • Pätötehomaksun määräävän huipputehon mittausjakso on yksi tunti. Laskutettavaa pätötehoa mitataan koko vuoden ajan ympäri vuorokauden. Laskutustehon suuruus määräytyy liukuvan 12 kuukauden jakson kahden suurimman kuukausitehon keskiarvona.
 • Loistehomaksu (otto) määräytyy kuukausittaisesta loistehohuipusta (otto), mistä on vähennetty 20% saman kuukauden pätötehohuipun määrästä.
 • Loistehomaksu (anto) määräytyy kuukausittaisesta loistehohuipusta (anto), mistä on vähennetty 10% saman kuukauden pätötehohuipun määrästä.
 • Pien- ja keskijänniteverkon verkkopalvelutuotteissa loistehon antoa jakeluverkkoon ei sallita.
 • Jos kulutus suurjännitekojeistossa mitataan pienjännitepuolella ja muuntamo kalusteineen on asiakkaan, tehdään sekä tehomaksuihin (kW, kvar) että energiamaksuihin (kWh) 2 % lisäys.
 • Sähköntoimituksen aloituksesta yms. sähköntoimitukseen liittyvistä kertaluonteisista toimenpiteistä peritään Turku Energia Sähköverkot Oy:n palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut.
 • Sähköverkkopalveluun sovelletaan näiden sovellusohjeiden lisäksi Turku Energia Sähköverkot Oy:n voimassa olevia verkkopalveluehtoja.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.