fbpx

Pientuotannon liittäminen sähköverkkoon

Sähköenergiaa voi tuottaa itse hyödyntämällä esimerkiksi aurinko-, tuuli- tai biovoimaa. Olemme koonneet tälle sivulle mikro- ja pientuotantoon liittyviä ohjeita.

Saat parhaan edun tuotannostasi, jos pystyt käyttämään suurimman osan sähköstä itse. Silloin korvaat omalla tuotannollasi sähkön hinnan lisäksi myös sähkön siirtomaksun ja sähköveron osuudet. Jos tuotat enemmän kuin kulutat, siirretään ylijäämäsähkö sähköverkkoon muiden käytettäväksi.

Ilmakuva aurinkopaneeleista Kupittaan aurinkovoimalan katolla.

Aurinkopaneelien tai muun oman tuotannon liittäminen verkkoon

1. Apua suunnitteluun ja toteutukseen

Sähköntuotannon aloittaminen on aina pitkän tähtäimen suunnitelma, johon liittyy kannattavuuden tarkastelua ja teknisiin ratkaisuihin sekä sähköturvallisuuteen liittyviä asioita. Apua suunnitteluun ja toteutukseen saat alan suunnittelutoimistoilta, urakoitsijoilta, laitevalmistajilta ja laitemyyjiltä. On tärkeää löytää juuri omiin tarpeisiisi sopiva tuotantomuoto ja -laitteisto, sillä markkinoilla on paljon erilaisia vaihtoehtoja.

Hyvää perustietoa löydät Motivan tietopaketista.

2. Ota yhteys kuntasi rakennusvalvontaan

Rakennusvalvonnasta saat tietää millaisia lupia tarvitset tuotantolaitoksellesi. Laitteistosi tyypistä, koosta ja sijoituksesta riippuen tarvitset rakennus- tai toimenpideluvan. Vaatimukset vaihtelevat kunnittain.

Turun kaupungin rakennus- ja toimenpideluvista saat tietoa täällä.

3. Varmista etukäteen laitteiston sopivuus jakeluverkkoon

Laitteiston sopivuus on varmistettava jakeluverkkoyhtiöltä ennen sen asentamista. Jakeluverkkoyhtiöön kannattaa siis olla yhteydessä jo ennen laitteiston hankkimista. Siten pystyt varmistamaan, että laitteisto noudattaa paikallisen sähköverkkoyhtiön ja turvallisuusmääräysten vaatimuksia. Ota huomioon, että tuotantolaitoksen käyttöönotto saattaa edellyttää sähköverkon vahvistamista tai muutoksia mittauslaitteistoihin. Hyvissä ajoin tehty yhteydenotto varmistaa, että tarvittavat sähköverkon tai mittauksen muutostyöt ovat valmiina, kun laitteistosi on valmis tuottamaan sähköä.

Turku Energia Sähköverkot Oy:n yhteystiedot löydät täältä.

4. Laitteiston asennus ja käyttöönotto

Tuotantolaitos tulee kytkeä jakeluverkkoon annettujen ohjeiden mukaisesti.

 • Tilaa laitteiston sähkötyöt sellaiselta ammattitaitoiselta sähköasentajalta tai -urakoitsijalta, jolla on asianmukaiset sähköasennusluvat, eli on Tukes-rekisteröity toimija.
 • Huomioi, että jos jakeluverkko muuttuu häiriön vuoksi jännitteettömäksi, on pientuotantolaitteistosi kytkeydyttävä automaattisesti irti. Siten taataan verkkoyhtiön asentajien turvallisuus korjaustyön aikana.
 • Jotta jakeluverkon korjaustyöt pystytään tekemään turvallisesti, on laitteiston oltava mekaanisesti irti kytkettävissä. Verkkoyhtiöllä on oltava vapaa pääsy erotuskytkimelle. Kytkimessä on oltava myös lukitusmahdollisuus.
 • Sähkökeskuksiin on lisättävä varoitus ulkopuolisesta jännitteestä, jotta asentajan työskentely mahdollisissa vikatilanteissa on turvattu.
 • Muista pyytää asentajalta käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja. Pöytäkirja siihen liitettyine dokumentteineen tulee säilyttää niin kauan kuin sähköasennukset ovat käytössä.

5. Laitteisto on asennettu – entä nyt?

 • Asennuksen jälkeen tulee laitteiston asentajan toimittaa paikalliselle sähköverkon haltijalle mikrotuotannon yleistietolomake, josta käy ilmi tehdyt toimenpiteet ja asennetut laitteet. Turku Energia Sähköverkot Oy:n mikrotuotannon yleistietolomakkeen saat tältä sivulta.
 • Tee jakeluverkkoyhtiön kanssa tuotannon liittymissopimus ja verkkopalvelusopimus ennen tuotantolaitteiston käyttöönottoa.
 • Verkonhaltija ei osta verkkoon siirrettyä sähköä. Sinun täytyy tehdä erillinen sopimus oman tuotantosi myymisestä sähkönmyyjän kanssa. Mikrotuotettua sähköä ostavat sähkönmyyjät löytyvät Energiaviraston ylläpitämästä palvelusta. Lisätietoa tuotantosi ostosopimuksesta ja tuottamasi sähkön verotuksesta saat sähkönmyyjältäsi.
 • Sähköntuotannon aloittamiseen tulee saada erikseen lupa verkkoyhtiöltä. Luvan saaminen edellyttää yllä mainittua mikrotuotannon ostosopimusta.

Turku Energia Sähköverkot Oy:n yhteystiedot löydät täältä.

6. Miten saan parhaan hyödyn tuotannostani?

 • Kun oma tuotantolaitoksesi on kytketty sähköverkkoon, voit käyttää kodissasi rinnakkain sekä sähköyhtiöltä ostettua sähköä, että omaa tuotantoasi.
 • Saat parhaan edun tuotannostasi, kun pystyt käyttämään suurimman osan tuottamastasi sähköstä itse. Silloin oma sähköntuotantosi korvaa sähkön hinnan lisäksi myös sähkön jakelumaksun ja sähköveron osuudet.
 • Kun tuotat enemmän sähköä kuin kulutat, siirtyy ylijäämä sähköverkkoon muiden käytettäväksi.
 • Ylijäämää voi syntyä esimerkiksi, kun et ole itse kotona (työpäivä/lomamatka jne.) tai kun voimala tuottaa tehokkaasti sähköä aurinkoiseen aikaan eikä omaan lämmitykseen tarvita energiaa.
 • Paikallinen jakeluverkonhaltija voi periä tuottamastasi sähköverkkoon syöttämästäsi sähköstä tuotannon siirtomaksua.

7. Pientuotannon netotus ja hyvityslaskenta

Valtioneuvoston asetus mahdollistaa pientuotannon netotuksen eli saman käyttöpaikan tuotannon ja kulutusjakson yhteenlaskun. Netotuksessa käyttöpaikan sähköntuotanto ja -kulutus lasketaan yhteen. Näin tuotettua sähköä pystytään käyttämään paremmin hyödyksi.

Asetukseen sisältyy myös hyvityslaskenta eli tuotetun tai varastoidun sähkön jakaminen kiinteistön käyttöpaikkojen välillä. Hyvityslaskennassa esimerkiksi kerrostalon katolle asennettujen aurinkopaneelien tuotantoa voidaan jakaa asukkaiden jakamaan energiayhteisöön ja yksittäisten asuntojen sähkönkulutukseen. Molemmat muutokset, pientuotannon netotus ja hyvityslaskenta, tulevat parantamaan pientuotannon kannattavuutta ja voimalasta saatavan tuotannon käyttöä itse.

Asetuksen mukaan jakeluverkonhaltijat voivat ottaa netotuksen ja hyvityslaskennan heti käyttöön ja kaikkien tarjolle palvelu tulee viimeistään 1.1.2023. Pientuotannon netotus ja hyvityslaskenta vaatii järjestelmämuutoksia, jotka on aikataulutettu monella energiayhtiöllä osaksi valtakunnallista tietovarastoprojektia Datahubia 1.1.2023 lähtien.

Myös Turku Energia Sähköverkot Oy:n alueella netotus ja hyvityslaskenta tulee mahdolliseksi Datahub-projektin yhteydessä vuoden 2022 aikana.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.