Syrjimättömyyden varmentaminen Turku Energia Sähköverkot Oy:ssä.

Syrjimättömyyden varmentaminen Turku Energia Sähköverkot Oy:ssä

Turussa sähkön jakelusta ja siirrosta vastaa Turku Energia Sähköverkot Oy. Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia kaikkia osapuolia kohtaan syrjimättömästi sekä raportoida varmentamiseksi laaditun toimenpideohjelman pohjalta julkisesti sen toteutumisesta. Raportti toimenpideohjelman toteutumisesta toimitetaan Energiavirastolle vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Turku Energia Sähköverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen toimenpideohjelma valmistui lokakuussa 2013.

Syrjimättömyyden varmentamisen toimenpideohjelma.

Syrjimättömyyden varmistamisen raportti 2019