Vierimetsän hoito

Vierimetsän hoito

Vierimetsällä tarkoitetaan keskijännitejohdon johtoalueen molemmilla puolilla kasvavaa noin 20 metrin levyistä puustoaluetta, jota nimitetään myös lähialueeksi.

Panostamme sähkölinjojen vierimetsän hoitoon. Tavoitteenamme on vähentää myrskyistä ja lumikuormista aiheutuneita sähkönjakelun keskeytyksiä.

Myös sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköyhtiöitä parantamaan sähkönjakelun luotettavuutta.

Suoritamme vierimetsien hoitoa 9–10 vuoden välein johtoalueraivauksien yhteydessä. Tällöin poistamme vierimetsäalueelta sähkönjakelulle ilmeisen riskin aiheuttavat puut, jollaisia ovat lahot, riukuuntuneet ja johtoon päin kallistuneet puut.

Olemme aina yhteydessä maanomistajiin ennakkotiedotuskirjeellä. Puumääräkartoituksen jälkeen sovimme henkilökohtaisesti puuston käsittelyyn liittyvistä asioista.

Lisää tietoa sähköverkon johtoalueiden raivauksista saat täällä.

Henkilökohtaista palvelua – kuten sinulle sopii.