Yli puolet myymästämme sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Sähköenergian tuotanto ja alkuperä

Työskentelemme sen eteen, että uusiutuva ja hiilidioksidivapaa energianhankinta ja -tuotanto kasvaa. Yli 50 % hankkimastamme sähköenergiasta on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Sähköenergian alkuperä

Sähkön alkuperäjakauma on laskettu käyttäen Energiaviraston ilmoittamaa Suomen kansallista jäännösjakaumaa ja Turku Energian hankkimia alkuperätakuita.

Tutustu tuotantolaitoksiimme ja uusiutuviin energialähteisiimme.

sahkon_alkupera

Jakauma on laskettu Suomen energiataseen jäännösjakauman ja Turku Energian hankkimien alkuperätakuiden perusteella, Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti. Jäännösjakauma sisältää fossiilisilla polttoaineilla ja ydinvoimalla tuotetun sähkön sekä sen osuuden uusiutuvan sähkön tuotannosta, jota ei ole myyty alkuperätakuina erikseen.

Turku Energian myymän sähkön CO2-ominaispäästöt ovat keskimäärin 146 g/kWh. Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä Suomessa vuonna 2018 oli keskimäärin 0,63 mg/kWh.