Luentapalveluilla tuntikohtaista kulutusseurantaa.

Luentapalvelut

Automatisoitu tiedonkeruu mahdollistaa keskitetyn seurannan, tuo informaation kaikkien saataville ja antaa välineitä vertailuun, ennustettavuuteen sekä ongelmatilanteiden tunnistamiseen. Tarjoamme erilaisia luentapalveluita, joilla on mahdollista seurata kohteiden kulutustietoja tuntikohtaisesti.

Käyttöveden luenta

Käyttöveden luennassa toimitamme vesimittarin kulutustietoja. Toimitukseen sisältyy vesimäärän kulutusarvo sekä näiden kumulatiivinen lukema jokaiselta vuorokauden tunnilta.

Luenta vaatii kiinteistön vesimittarilta tiedon siirtoon sopivan liitännän. Tällä hetkellä käytössä olevissa ratkaisuissa on pulssilähtö, mutta myös muut kehittyneemmät liitäntätavat voivat tulla kysymykseen. Mahdollisista mittausratkaisuista saa tarkemmin tietoa kiinteistön vesihuollosta vastaavalta toimijalta.

Vesimittarin luenta tapahtuu toimittamamme etäluentapäätteen kautta. Mikäli kiinteistössä on Turku Energian kaukolämpö tai -jäähdytys käytössä, tällainen löytyy jo valmiiksi asennettuna. Se voidaan hyödyntää käyttöveden luennassa ja säästää näin asennuskustannuksissa. Itse tietojen välitys tapahtuu tekstitiedostoina (CSV).

Mittaustietojen välitys

Mittaustietojen välityksessä toimitamme kaukolämpö- ja -jäähdytyskohteiden tuntimittausarvoja. Saamme luettua mittarilta kohdekohtaisesti kuusi suuretta: energia (MWh), vesimäärä (m³), meno- ja paluulämpötila (°C), hetkellinen teho (W) sekä hetkellinen virtaus (m³/h). Energian ja vesimäärän osalta toimituksessa on tuntiarvon lisäksi myös kumulatiivinen arvo eli mittarin lukema.

Palvelu ei vaadi asennuskäyntiä tai muutoksia nykyiseen mittauslaitteistoon. Käyttöönotto tehdään järjestelmämäärittelyillä, ja välitys tapahtuu tekstitiedostoina (CSV).

Tiedustelut ja tilaukset

Tee tilaus tai pyydä lisätietoja ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Ajan tasalla olevat tiedot asennukseen ja käyttöön liittyvistä kustannuksista löytyvät palveluhinnastosta.