Ota yhteyttä myyntiimme

Otat­han yh­teyt­tä kai­kis­sa kau­ko­läm­mön las­ku­tuk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa asia­kas­pal­ve­luum­me. Jos olet ti­laa­mas­sa uut­ta kau­ko­läm­pö- tai jääh­dy­tys­liit­ty­mää otat­han yh­teyt­tä myyn­ti­tii­miim­me tai jä­tä yh­teys­tie­to­si.

Mika Karbin

Tuotepäällikkö
puh. 02 2628 408
mika.karbin@turkuenergia.fi
LinkedIn

Mika vastaa erikoiskohteiden lämmitys-, jäähdytys- ja höyryratkaisujen myynnistä ja toteutuksesta. Hän osaa kertoa esimerkiksi erilaisista lämpöpumppuihin perustuvista ratkaisuista sekä perinteisten lämmitystapojen ja uusien ratkaisujen yhdistelmistä. Myös tuotekehitys ja markkinointi kuuluvat Mikan tehtäviin.

Jarkko Välimäki

Avainasiakaspäällikkö,
sertifioitu sähkökauppias

puh. 02 2628 293
jarkko.valimaki@turkuenergia.fi

Jarkko vastaa kaukolämmön ja -jäähdytyksen myynnistä. Hän huolehtii aktiivisesta yhteydenpidosta avainasiakkaidemme sekä sidosryhmiemme kanssa.

Jari Kairama

Lämpöpalvelupäällikkö
puh. 02 2628 172
jari.kairama@turkuenergia.fi

Jari vastaa kaukolämmön ja -jäähdytyksen sopimuksista, liittymistä ja mittauksista. Hän vastaa myös asiakaslaitetarkastuksista ja teknisestä asiakaspalvelusta.

Lotta Lyytikäinen

Projektipäällikkö
puh. 02 2628 420
lotta.lyytikainen@turkuenergia.fi
LinkedIn

Lotta vastaa uusien palvelujen, tuotteiden ja ratkaisujen myynnistä ja markkinoinnista sekä valittujen kohteiden avainasiakasyhteistyöstä.

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä sinuun

Ha­luat­ko kes­kus­tel­la kau­ko­läm­mös­tä tai -jääh­dy­tyk­ses­tä? Ker­ro hie­man ti­lan­tees­ta­si ja jä­tä yh­teys­tie­to­si, niin myy­jäm­me ot­taa si­nuun yh­teyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

Henkilökohtaista palvelua – kuten sinulle sopii.