Kaukolämmön tuotantolaitokset.

Kaukolämmön tuotantolaitokset

Myymämme kaukolämpö ja -jäähdytys tuotetaan Turku Energian omissa ja osakkuusyhtiöiden omistamissa tuotantolaitoksissa. Tutustu laitoksiin alta.

Luolavuoren pellettilaitos

Luolavuoren laitos on Suomen suurin pelletin pölypolttoa hyödyntävä kyseisen tekniikan laitos. Uuden lämpökeskuksen polttoaineena käytetään kotimaista puupellettiä.

Laitoksella tuotetaan kaukolämpöverkon vara- ja huippuenergiaa 20–50 GWh:ta vuodessa riippuen talven ulkolämpötiloista. Turku Energia käyttää omia vara- ja huipputeholaitoksiaan huippukuorman aikana talvipakkasilla sekä perustuotantolaitosten vikatilanteissa vuodessa noin 100 gigawattitunnin verran. Laitos on Turku Energian omistama.

pellettilaitos_juttukuva_72dpi_1920x1280

Naantalin voimalaitos

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) omistama Naantalin voimalaitos tuottaa Turku Energian myymän kaukolämmön perustuotannon sekä sähköä.

Vuonna 2017 Naantaliin valmistuneen monipolttoainevoimalaitoksen myötä kivihiilen käyttö Turku Energian energiantuotannossa vähenee selvästi ja korvautuu bioenergialla, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Valtaosa biopolttoaineesta, kuten puuhake ja kuori, hankitaan lähialueelta sekä mahdollisesti merikuljetuksin.

 

naantalin_voimalaitos-copy

Kakolan lämpöpumppulaitos

Jäteveden hukkalämpöä hyödyntävä Kakolan lämpöpumppulaitos tuottaa sekä kaukolämpöä että kaukojäähdytystä turkulaisille kiinteistöille. Laitos valmistui 2009 Kakolan jätevedenpuhdistamon yhteyteen.

Lämpöpumppulaitos tuottaa energiaa uusiutuvasta energialähteestä – puhdistetusta jätevedestä. Se kierrättää puhdistetun jäteveden lämpöpumpun kautta, joka ottaa talteen jäteveden sisältämän lämpöenergian kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi. Laitos tuottaa lisäksi kaukojäähdytystä.

Lämpöpumppulaitos koostuu jätevedenpuhdistamon yhteyteen louhitusta luolasta, 15 000 kuutiometrin kylmävesialtaasta, kahdesta lämpöpumpusta putkistoineen ja pumppuineen, sähkötiloista sekä ajotunnelista. Lämpöpumppulaitoksen teho on 42 MW kaukolämpöä ja 29 MW kaukojäähdytystä.

Laitos on Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistama.

kakola-lampopumput_juttukuva_72dpi_1920x1280

Orikedon biolämpökeskus

Turku Energian rakennuttama uusiutuvia puupolttoaineita käyttävä biolämpökeskus valmistui vuonna 2001. Se kuuluu edelleen Suomen suurimpiin biolämpökeskuksiin tuottaen noin kuudesosan Turussa käytettävästä kaukolämmöstä.

Lämpökeskuksessa tuotettu lämpö korvaa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua kaukolämpöenergiaa, mikä vähentää lämmöntuotannon hiilidioksidi- ja rikkidioksidipäästöjä tuntuvasti.

Lämpökeskuksen polttoaineena käytetään pääosin kuusivaltaisten metsäalueiden hakkuutähteitä sekä sahateollisuudessa ja metsänhoidossa syntyviä sivutuotteita. Polttoaine on lähtöisin lähialueen metsistä.

Puu poltetaan kuplivassa leijukerroskattilassa hiekkapedin päällä. Kattilan seinäputkissa kiertää kaukolämpövesi, joka lämpenee palamisen ansiosta. Kattilan teho on täydellä polttoaineen syötöllä 40 MW. Kaukolämpöenergiaa saadaan noin 300 GWh vuodessa.

Laitos on  Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistama.

orikedon-biolampokeskus_juttukuva_72dpi_1920x1280

Artukaisten kaasutinlaitos

Turku Energian öljykäyttöisen Artukaisten höyrylaitoksen yhteyteen rakennettu puukaasutinlaitos muuttaa puuhaketta kaasumaiseksi polttoaineeksi. Artukaisen laitos tuottaa höyryä Turun Tekstiilihuolto Oy:n teollisuuspesulalle.

Katso aiheesta tehty haastattelu.

 

 

hoyry_pesula_juttukuva_72dpi_1920x1280

Kiinteät öljylämpökeskukset

Turku Energia käyttää huippu- ja varalämmön tuottamiseen lämpökeskuksia, jotka sijaitsevat eri puolilla Turkua. Lämpökeskuksia ohjataan keskitetysti lämpövalvomosta käsin. Lämpökeskusten energialähteenä on kevyt polttoöljy.

  • Linnankatu 4 x 40 MW
  • Härkämäki 2 x 40 MW
  • Koroinen 2 x 40 MW
  • Luolavuori 2 x 40 MW
  • TYKS 2 x 40 MW
  • Artukainen 1 x 37 MW

Öljylämpökeskukset ovat Turku Energian omistamia.

Myös Kaarinan, Naantalin ja Raision alueiden kaukolämpöverkoissa on kuntien omistamia pienempiä vara- ja huippulämpökeskuksia.