Pian puolet kaukolämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Kaukolämmön alkuperä ja ympäristövaikutukset

Teemme työtä sen eteen, että uusiutuva ja hiilidioksidivapaa energianhankinta ja -tuotanto kasvaa. Tavoitteemme on lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus yli 50 %:iin lämpöenergian hankinnassamme.

Kaukolämmön alkuperä

Kaukolämpöä tuotetaan Naantalin voimalaitoksessa, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumppulaitoksessa. Lisäksi Turussa on pelletti- ja öljykäyttöisiä vara- ja huippulämpökeskuksia, joita käytetään vikatilanteissa ja talvipakkasilla.

Tutustu uusiutuviin energialähteisiimme.

Tutustu tuotantolaitoksiimme.

Kaukolämmön ympäristövaikutukset

Kaukolämmityksen etuna on, että lämmön tuotantoon voidaan käyttää useamman laatuisia polttoaineita ja tuotantotekniikoita. Myös erilaiset hukkalämmöt voidaan hyödyntää kaukolämpöverkossa.

Energiantuotannon pääpolttoaine on Turussa kivihiili, jonka lisänä on biopolttoaine. Uusiutuvien energialähteiden osuuden Turku Energian hankkimasta lämmöstä odotetaan nousevan yli 50 %:iin vuoden 2018 aikana Naantalin uuden monipolttoainevoimalaitoksen myötä. Öljy on voimalaitosten tukipolttoaine ja huippu- ja varalämpökeskusten polttoaine. Lisäksi polttoaineina ovat biokaasu, teollisuuden hukkalämmöt sekä viemäriveden lämpö, joka hyödynnetään Kakolan lämpöpumppulaitoksessa.

Kaukolämmön ympäristöä säästävät vaikutukset koostuvat sähkön ja lämmön yhteistuotannosta sekä keskitetyn energiantuotannon paremmasta hyötysuhteesta.

Turussa, jossa lämmöntarve hoidetaan pääosin kaukolämmöllä, on todettu ilmanlaadun parantuneen huomattavasti. Samoin polttoaineiden kuljetusten keskittyminen on vähentänyt liikennettä.

Ympäristökysymyksiin ja energian säästöön joudutaan lähivuosina paneutumaan entistä enemmän. Ympäristölainsäädäntö asettaa edelleen tiukentuvia raja-arvoja tuotantolaitoksille. Tuotantoprosesseja kehitetään jatkuvasti vastaamaan parasta käytössä olevaa tekniikkaa.

Energian säästön toteuttamiseksi asiakkaidemme kiinteistöissä tulemme toimimaan ohjaavana asiantuntijana ominaiskulutuksen pienentämiseksi virallisten määräysten mukaisiksi.

Lisätietoa koko konsernia koskevista ympäristöasioista löydät ympäristöohjelmastamme.

Polttoainejakauma 2017

lämpö_polttoainejakauma_2017

Hankinta ja ominaispäästöt 2017

Kaukolämpö, runkoverkko | Päästöt/myynti: 336,5 kg CO2/MWh

Kaukojäähdytys | Päästöt/myynti: 15,0  kg CO2/MWh

Höyry | Päästöt/myynti: 350 kgCO2/MWh

Energiatehokkuussopimukset

Olemme sitoutuneet Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksiin. Lue lisää aiheesta täällä.

ETS-logo-fin-h