Jo puolet kaukolämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Kaukolämmön tuotanto ja alkuperä

Teemme työtä sen eteen, että uusiutuva ja hiilidioksidivapaa energianhankinta ja -tuotanto kasvaa. Tavoitteemme on lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus yli 50 %:iin lämpöenergian hankinnassamme.

Kaukolämmön alkuperä

Kaukolämpö tuotetaan pääosin Naantalin voimalaitoksessa, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumppulaitoksessa. Huippukuorman aikaan talvipakkasilla sekä perustuotantolaitosten häiriötilanteissa kaukolämpöä tuotetaan näiden lisäksi pelletti- ja öljykäyttöisiä lämpökeskuksilla. Lisäksi Turku Energia hankkii biopolttoaineilla ja hukkalämmöillä tuotettua lämpöä yhteistyökumppaneilta ja asiakkailtaan noin 5 % koko kaukolämmön tarpeesta.

Tutustu uusiutuviin energialähteisiimme.

Tutustu tuotantolaitoksiimme.

Energianhankinta

Tavoitteenamme oli, että vuonna 2020 puolet hankkimastamme sähköstä ja lämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Tämän tavoitteen saavutimme etuajassa ja tulemme tarkastamaan uusiutuvan energian tavoitteitamme vuoden 2019 aikana.
Toteutamme tavoitteen saavuttamiseksi useita konsernin strategiaan ja ympäristöohjelmaan kirjattuja hankkeita. Kehitämme energianhankintaamme omien huippu- ja varavoimalaitosten sekä osakkuusyhtiöidemme kautta.

Suurin vaikutus uusiutuvan energian määrään ja päästöjen vähenemiseen oli loppuvuodesta 2017 valmistuneella Naantalin uudella monipolttoainevoimalaitoksella (Turun Seudun Energiantuotanto Oy).

Lisätietoa koko konsernia koskevista ympäristöasioista löydät ympäristöohjelmastamme.

Lämmön hankinnan polttoaineet 2018

lämmönhank polttoain 2018

Hankinta ja ominaispäästöt 2018

Lämmön ominaispäästöt / myyty energia 204 kgCO2/MWh

Kaukojäähdytyksen ominaispäästöt / myyty energia 29,5 kgCO2/MWh

Energiatehokkuussopimukset

Olemme sitoutuneet Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksiin. Lue lisää aiheesta täällä.

ETS-logo-fin-h