Pian puolet kaukolämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Kaukolämmön alkuperä ja ympäristövaikutukset

Teemme työtä sen eteen, että uusiutuva ja hiilidioksidivapaa energianhankinta ja -tuotanto kasvaa. Tavoitteemme on lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus yli 50 %:iin lämpöenergian hankinnassamme.

Kaukolämmön alkuperä

Kaukolämpöä tuotetaan Naantalin voimalaitoksessa, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumppulaitoksessa. Lisäksi Turussa on pelletti- ja öljykäyttöisiä vara- ja huippulämpökeskuksia, joita käytetään vikatilanteissa ja talvipakkasilla.

Tutustu uusiutuviin energialähteisiimme.

Tutustu tuotantolaitoksiimme.

Kaukolämmön ympäristövaikutukset

Kaukolämmityksen etuna on, että lämmön tuotantoon voidaan käyttää useamman laatuisia polttoaineita ja tuotantotekniikoita. Myös erilaiset hukkalämmöt voidaan hyödyntää kaukolämpöverkossa.

Energiantuotannon pääpolttoaine tulee Turussa olemaan ainakin vuoteen 2016 asti kivihiili, jonka lisänä on biopolttoaine. Öljy on voimalaitosten tukipolttoaine ja huippu- ja varalämpökeskusten polttoaine. Lisäksi polttoaineina ovat biokaasu, teollisuuden hukkalämmöt sekä viemäriveden lämpö, joka hyödynnetään Kakolan lämpöpumppulaitoksessa. Maakaasua sen sijaan ei ole saatavissa Turun seudulla.

Kaukolämmön ympäristöä säästävät vaikutukset koostuvat sähkön ja lämmön yhteistuotannosta sekä keskitetyn energiantuotannon paremmasta hyötysuhteesta.

Turussa, jossa lämmöntarve hoidetaan pääosin kaukolämmöllä, on todettu ilmanlaadun parantuneen huomattavasti. Samoin polttoaineiden kuljetusten keskittyminen on vähentänyt liikennettä.

Ympäristökysymyksiin ja energian säästöön joudutaan lähivuosina paneutumaan entistä enemmän. Ympäristölainsäädäntö asettaa edelleen tiukentuvia raja-arvoja tuotantolaitoksille. Tuotantoprosesseja kehitetään jatkuvasti vastaamaan parasta käytössä olevaa tekniikkaa.

Energian säästön toteuttamiseksi asiakkaidemme kiinteistöissä tulemme toimimaan ohjaavana asiantuntijana ominaiskulutuksen pienentämiseksi virallisten määräysten mukaisiksi.

Lisätietoa koko konsernia koskevista ympäristöasioista löydät ympäristöohjelmastamme.

Lämmön-polttoainejakauma2016_

Hankinta ja ominaispäästöt 2016

Kaukolämpö, runkoverkko | Päästöt/myynti: 351 kgCO2/MWh

Kaukojäähdytys | Päästöt/myynti: 16,1  kgCO2/MWh

Höyry | Päästöt/myynti: 350 kgCO2/MWh