Tietoa yritysten energiakatselmuksista.

Yritysten energiakatselmukset

Vuoden 2015 alussa voimaan tullut energiatehokkuuslaki muuttaa energiakatselmuskäytäntöä. Energiakatselmustoiminta jakaantuu kahteen osaan: energiatehokkuuslaissa säädettyyn suuria yrityksiä koskevaan pakolliseen energiakatselmustoimintaan ja nykyiseen vapaaehtoiseen, muita kuin suuria yrityksiä koskevaan TEM:n tukemaan energiakatselmustoimintaan.

Mikä on katselmuksen tavoite

Energiakatselmustoiminnan tavoitteena on analysoida katselmuskohteiden kokonaisenergian käyttö, selvittää energiansäästöpotentiaali ja esittää ehdotettavat säästötoimenpiteet kannattavuuslaskelmineen. Energiankatselmus toimii osana kulutusseurantaa, kiinteistön ylläpitoprosessia sekä energia- ja ympäristöasioiden hallintaa. Entistä tehokkaampi energiankäyttö merkitsee selkeitä säästöjä energia- ja vesikustannuksissa. Katselmuksessa raportoidaan myös investoinnin takaisinmaksuaika.

Mistä aloittaa, kuka auttaa

Yrityksen kannattaa tutustua Motivan eri katselmusmalleihin, mikä niistä sopii parhaiten oman yrityksen toimintaan. Malleja on kehitetty palvelu-, teollisuus- ja energia-alan kohteiden katselmointiin. Kohteen energiankäytön mukaan räätälöityjä katselmusmalleja ovat pieniin rakennuksiin soveltuva Energiakatsastus ja paljon energiaa käyttäviin kohteisiin soveltuvat Energia-analyysit.

Teollisuuden ja palvelualojen pienten kohteiden energiakatselmushanke voi olla myös esim. ESCO-palveluna (Energy Service Company) toteutettu hanke. Se tuo esiin kulutuksen painopisteet ja oleellisimmat energiansäästömahdollisuudet kohtuullisella työpanoksella. ESCO-toimija voi olla energia- tai materiaalitehokkuuden parantamiseen erikoistunut yritys, energiayhtiö tai erillinen tulosyksikkö yrityksessä.

Tutustu eri energiakatselmusmalleihin sekä pätevöityneihin energiakatselmoijiin täällä.

Henkilökohtaista palvelua – kuten sinulle sopii.