24.10.2022

Sähkömarkkinoiden epävakaus vaikuttaa hinnoitteluun ja sopimusehtoihin

Sähkömarkkinat ja energian hinta sekä markkinoilla olevat sähkötuotteet ovat puhututtaneet tänä syksynä paljon asiakkaitamme ja herättäneet monta aiheellista kysymystä. Tässä kirjoituksessa avaamme osaltamme sähkömarkkinoiden tilannetta ja sen vaikutuksia sopimuksiimme ja hinnoitteluun.

Miksi sähkö on niin kallista?

Korkeiden hintojen taustalla ovat polttoaineiden hinnat, päästöoikeuksien kallistuminen, säätekijät sekä Venäjän aiheuttamat hintariskit. Sähkön markkinahinta määräytyy pohjoismaisessa sähköpörssi Nord Poolissa.

Turku Energia myy kaiken tuottamansa sähkön sähköpörssiin. Vastaavasti ostamme kaiken myymämme sähkön sähköpörssistä. Ostamme sähköä siis myös muilta energiantuottajilta, koska meillä ei ole tarpeeksi omaa tuotantoa myytäväksi. Turku Energialla on sähköntuotantoa osakkuusyhtiöissään Suomessa ja Norjassa, ja niissä tuotetun oman tuotannon yhteenlaskettu osuus on noin 42 % koko Turku Energian myymästä sähköstä.

Sähköpörssissä hinta muodostuu muun muassa vesivoiman saatavuudesta, polttoaineiden hinnasta sekä tuulituotannon määrästä. Sähkönhintaan Suomessa vaikuttavat myös pohjoismaisilla markkinoilla tapahtuvat muutokset tuotannossa sekä sähkön siirron määrän lisääntyminen Pohjoismaista muualle Eurooppaan. Sähköpörssin avulla pystytään ylläpitämään tuotannon ja kulutuksen tasapainoa. 

Sähkösopimukset ja sopimusehdot

Epävakaasta ja poikkeuksellista sähkömarkkinatilanteesta johtuen sähköyhtiöt ovat joutuneet supistamaan sopimusvalikoimiaan, koska taloudelliset riskit sähkön hankintaan liittyen ovat kasvaneet niin suuriksi. Turku Energia, kuten useat muut energiayhtiöt eivät pysty tällä hetkellä tarjoamaan muita kuin tuntihinnoiteltuja toistaiseksi voimassa olevia tuotteita kuluttaja-asiakkailleen. Nykyisille kiinteähintaisille asiakkaillemme tarjoamme heidän sopimustyyppinsä mukaisia jatkotarjouksia.

Kesällä 2022 olimme mukana Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry:n (TPK:n) tarjouskilpailussa, jonka voitimme. TPK:n kiinteähintainen kahden vuoden sopimus on ymmärrettävästi herättänyt paljon keskustelua ja kysymyksiä. TPK:n jäsenille olemme tässä markkinatilanteessa tarjonneet kahden vuoden määräaikaisen sopimusvaihtoehdon, jonka hinta on tämänhetkisiä markkinoilla olevia tuotteita edullisempi. Kuluttaja-asiakkaiden kiinteähintaisissa sähkösopimuksissa sopimuksen hinta määräytyy sopimuksen tekohetkellä ja se pysyy vakiona sopimuskauden ajan, koska sitoudumme ostamaan energian asiakkaalle koko sopimuskaudelle. Tämän takia määräaikainen sopimus ei ole irtisanottavissa. Markkinatilanteen vaikeutuessa olemme joutuneet myös tarkastelemaan irtisanomiseen liittyviä sopimusehtojamme.

Haastava markkinatilanne ja epävarma hintakehitys jatkuvat ainakin talven yli. Mikäli sähkösopimuksen vaihto on ajankohtainen, asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään sähkösopimukseesi tai sen valintaan liittyvissä kysymyksissä. Verkkosivuiltamme löytyy myös tietopaketti sähkösopimuksiin sekä energiakriisiin liittyvistä kysymyksistä osoitteessa turkuenergia.fi/ukk.

Harri Salo
Myyntijohtaja, Turku Energia

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.