ARA-avustus helpottaa lämmönjakolaitteiston uusintaa

nainen seisoo käytävällä hymyilemässä kameralle
17.11.2022

Kaukolämpötaloissa lämmönjaosta huolehtii lämmönjakolaitteisto. Lämmönjakolaitteiston taloudellinen ja tekninen käyttöikä on noin 20-25 vuotta. Käyttöiän tullessa täyteen laitteessa saattaa alkaa vikaantumaan yksittäisiä komponentteja. Näiden uusiminen yksittäin voi olla todella kallista ja toisaalta yksittäisten komponenttien vaihto on vain laitteiston tekohengitystä. Komponenttien vikaantumisen lisäksi siirtimet alkavat likaantua, mikä kasvattaa kuluja kiinteistössä energiatehokkuuden hiipuessa. Teknisen käyttöikänsä päässä oleva laitteisto kannattaa siis vaihtaa suunnitelmallisesti jo ennen mahdollisia ongelmatilanteita. Toimivalla lämmönjakolaitteistolla pystytään varmistamaan energia- ja kustannustehokas tehokas lämmönsiirto kiinteistössä.

Lämmönjakolaitteiston vaihtoon on nyt saatavilla asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta avustusta asuinkiinteistöihin, jota kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Uuden ohjeistuksen mukaisesti kaukolämmön tulovesi tulee jatkossa mitoittaa 90 asteen lämpötilaan aiemman 115 asteen sijaan. Lämpötilan lasku tukee kaukolämpöalan valtakunnallisten sekä Turun kaupungin omien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. Kaukolämmössä olevien rakennusten lämmönjakokeskusten mitoituslämpötila lasketaan vaiheittain luonnollisen uusimisaikataulun yhteydessä. ARAn avustuksen tavoitteena on nopeuttaa asuinrakennusten siirtymää matalalämpötilaisen kaukolämmön mahdollistaviin laitteistoihin.

Missä tapauksissa avustusta voi hakea ja mihin tarkoitukseen?

Avustusta myönnetään niihin kustannuksiin, jotka syntyvät, kun asuinrakennuksen kaukolämpölaitteisto poistetaan ja uusi asennetaan tilalle. Uuden laitteiston tulee olla mitoitettu niin, että tuloveden lämpötila on enintään 90 astetta. Lämmönjakolaitteiston vaihdon yhteydessä suositellaan myös lämmitysjärjestelmän tasapainotusta sekä säätöä. Tämäkin toimenpide kuuluu avustuksen piiriin, kunhan se tehdään samanaikaisesti lämmönjakolaitteiston vaihdon kanssa.

Avustuksen ehtoina on lämmönjakolaitteiston mitoituslämpötilojen lisäksi kiinteistöön liittyviä ehtoja. Kiinteistön tulee sijaita alueella, jossa laitteiston vaihtaminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan laskemista. Kaikki Turku Energian kaukolämpöverkon asiakkaat sijaitsevat tällaisella alueella. Kiinteistön tulee olla sellainen, joka on vähintään puolet vuodesta vakituisessa asuinkäytössä oleva omakoti-, pari- tai ketjutalo, rivitalo, kerrostalo tai näiden yhdistelmä. Avustusta voi hakea asuinrakennuksen omistaja eli esimerkiksi taloyhtiö, asunto-osuuskunta tai vuokrataloyhteisö.

Avustuksen määrä ja avustuksen hakeminen

Avustuksen määrä riippuu talotyypistä sekä vaihdettavien lämmönjakolaitteistojen määrästä. Avustuksen määrä pientaloissa on 2 000 euroa, rivitaloissa 3 000 euroa ja kerrostaloissa 4 000 euroa laitteistoa kohden. Jos sama lämmönjakolaitteisto palvelee esimerkiksi sekä kerros- että rivitaloa, niin avustussumma määritetään suurimman summan antavan rakennuksen eli kerrostalon mukaan. Lämmitysverkoston tasapainotukseen ja säätöön on lisäksi saatavilla avustusta pientaloille 500 euroa, rivitaloille 1 000 euroa ja kerrostaloille 2 000 euroa rakennusta kohden. Vuoden 2022 vahvistettu määräraha on yhteensä 10 miljoonaa euroa ja vuodelle 2023 on esitetty myös 10 miljoonan määrärahaa.

Avustusta voi hakea sähköisellä haulla ARA:n verkkoasioinnista. Hakemus tulee tehdä ennen saneeraustöiden aloitusta, eli ennen kuin nykyisen lämmönjakolaitteiston purku on aloitettu. Avustus maksetaan korjaustoimenpiteiden valmistumisen jälkeen. Avustuksen maksatus haetaan niin ikään ARA:n verkkoasioinnin kautta maksatuslomakkeella, ja se tulee tehdä viimeistään 31.10.2024 mennessä.

Turku Energian lämmönjakokeskusleasing

Avustuksen piiriin kuuluvat myös rahoitusmallilla hankitut lämmönjakolaitteistot sekä samaan työhön paketoitu lämmitysverkoston tasapainotus ja perussäätö.  Myös Turku Energia tarjoaa lämmönjakokeskusleasingia. Leasingissa kiinteistön omistajalla ei ole tarvetta tehdä kertainvestointia, vaan laitteisto on mahdollista hankkia 5 tai 10 vuoden sopimusajalla kuukausimaksullisena. Leasingsopimukseen kuuluu lisäksi laitteiston huolto sekä seuranta sopimuskauden ajan. Lämmönjakokeskuspakettiin on myös saatavilla tukeen oikeuttava lämmitysverkoston tasapainotus ja perussäätö sekä esimerkiksi erilaista energiankäytön ohjausta ja olosuhdepalvelua.

Lisätietoja ARA:n avustuksesta

Lisätietoja Turku Energian lämmönjakokeskusleasingista

Susanna Tuominen
avainasiakaspäällikkö
Turku Energia