Louna Tunti – säästöä yrityksellesi tunti tunnilta.

Louna Tunti – säästöä yrityksellesi tunti tunnilta

Louna Tunti -sähkösopimus perustuu sähköpörssin tuntihintaan (spot), mikä tekee hinnoittelusta avointa ja läpinäkyvää. Maksettava hinta on aina markkinahintaista. Voit vakauttaa sähkönhintaa tekemällä hintakiinnityksiä. Sähkönhankinnassa apunasi ovat asiantuntevat yhteyshenkilömme.

Louna Tunti on tarkoitettu yrityksille, joiden vuosikulutus on vähintään 1 GWh. Louna Tunti on oikea valinta, kun haluat vaikuttaa sähkönhintaan.

Louna Tunti – aktiivisen ostajan valinta

  • Louna Tunti perustuu tunti tunnilta ostettavaan markkinahintaiseen sähköön.
  • Oikea-aikaisilla hintakiinnityksillä voit vakauttaa hintaa sekä hyödyntää hintakuopat
  • Ohjaamalla yrityksesi kulutusta edullisemmille tunneille saat suoraa säästöä.

 

tunti_tuntihinnat

Kun spot-hinta on ollut kiinnityksiä korkeammalla tasolla, niin yritys hyötyy edullisemmasta kiinnityksestä. Asiakas voi kiinnittää sekä systeemi- että aluehintatuotteita.

 

tunti_hintakiinnitykset

  1. Kaksi hintakiinnitystä on tehty kvartaalituotteella. Hinnat ovat 31 €/MWh ja 28 €/MWh.
  2. Lisäksi on tehty yksi kiinnitys kuukausituotteella hintaan 38 €/MWh.
  3. Huhti-kesäkuussa yritys ei ole tehnyt kiinnityksiä, joten näinä kuukausina laskutus tapahtuu pelkästään spot-hinnan mukaan.

Lisäominaisuudet

Tiedustele myös uusiutuvia sertifioituja vaihtoehtoja.

EnergiaOnline!

Turku Energian asiakkaana käytettävissäsi on sähköinen EnergiaOnline-asiointipalvelu. Sieltä löydät myös ajantasaiset kulutustietosi jopa tunnin tarkkuudella.

Jätä yhteystietosi niin otamme sinuun yhteyttä!

Ha­luat­ko kes­kus­tel­la yri­tyk­se­si ener­gia­rat­kai­suis­ta tai jät­tää yh­tey­de­not­to­pyyn­nön? Ker­ro hie­man ti­lan­tees­ta­si ja jä­tä yh­teys­tie­to­si, niin yri­tys­myy­jäm­me ot­ta­vat si­nuun yh­teyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

Yhteydenottopyyntö – Louna Tunti

louna_tunti_rgb