Louna Tunti – säästöä yrityksellesi tunti tunnilta.

Louna Tunti -sähkösopimus perustuu sähköpörssin tuntihintaan (spot), mikä tekee hinnoittelusta avointa ja läpinäkyvää. Maksettava hinta on aina markkinahintaista. Voit vakauttaa sähkön hintaa tekemällä hintakiinnityksiä. Sähkönhankinnassa apunasi ovat asiantuntevat yhteyshenkilömme.

Louna Tunti on tarkoitettu yrityksille, joiden vuosikulutus on vähintään 1 GWh. Louna Tunti on oikea valinta, kun haluat vaikuttaa sähkön hintaan.

wp_lounatunti

Louna Tunti – aktiivisen ostajan valinta

  • Louna Tunti perustuu tunti tunnilta ostettavaan markkinahintaiseen sähköön.
  • Oikea-aikaisilla hintakiinnityksillä voit vakauttaa hintaa sekä hyödyntää hintakuopat
  • Ohjaamalla yrityksesi kulutusta edullisemmille tunneille saat suoraa säästöä.

 

tunti_tuntihinnat

Kun spot-hinta on ollut kiinnityksiä korkeammalla tasolla, niin yritys hyötyy edullisemmasta kiinnityksestä. Asiakas voi kiinnittää sekä systeemi- että aluehintatuotteita.

 

tunti_hintakiinnitykset
  1. Kaksi hintakiinnitystä on tehty kvartaalituotteella. Hinnat ovat 31 €/MWh ja 28 €/MWh.
  2. Lisäksi on tehty yksi kiinnitys kuukausituotteella hintaan 38 €/MWh.
  3. Huhti-kesäkuussa yritys ei ole tehnyt kiinnityksiä, joten näinä kuukausina laskutus tapahtuu pelkästään spot-hinnan mukaan.

Lisäominaisuudet

Tiedustele myös uusiutuvia sertifioituja vaihtoehtoja.

Seuraa kulutustietosi jopa tunnin tarkkuudella

Turku Energian asiakkaana käytettävissäsi on sähköinen EnergiaOnline-asiointipalvelu. Sieltä löydät myös ajantasaiset kulutustietosi jopa tunnin tarkkuudella.

Jätä yhteystietosi niin otamme sinuun yhteyttä!

Ha­luat­ko kes­kus­tel­la yri­tyk­se­si ener­gia­rat­kai­suis­ta tai jät­tää yh­tey­de­not­to­pyyn­nön? Ker­ro hie­man ti­lan­tees­ta­si ja jä­tä yh­teys­tie­to­si, niin yri­tys­myy­jäm­me ot­ta­vat si­nuun yh­teyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

Logo Louna Tunti sähkösopimukselle.
energiaomatunto_rgb.svg

Ekotakuu – takuulla ympäristöystävällistä energiaa

Ekotakuu-palvelulla varmistat, että yrityksesi käyttämä sähkö on ympäristöystävällistä! Pienestä lisämaksusta me hankimme sopimuksesi sähkön uusiutuvalla energialla tuotettuna. Voit valita energialähteen mm. bioenergian, tuulivoiman ja vesivoiman joukosta. Todennamme sähkön tuotantotavan ja -laitoksen alkuperätakuilla.

Ekotakuu-asiakkaana yrityksesi on mukana luomassa kestävää tulevaisuutta. Yrityksesi voi jopa nollata hiilidioksidipäästönsä sähköenergian osalta. Tämä on erinomainen teko ympäristön puolesta ja se tuo myös yrityksesi toiminnalle lisäarvoa. Ekotakuu-asiakkaana saatte halutessanne diplomin, jonka avulla ekoteosta voi viestiä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Tiedustele kilpailukykyistä Ekotakuu-palveluamme yhteydenottolomakkeella.

Ekotakuu-palvelu on saatavilla myös kaukolämpösopimukseen.

Yhteydenottopyyntö – Louna Tunti

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.