Louna Suoja – vakautta ja suojaa yrityksellesi

Louna Suoja on sähkösopimus, jossa sähkön hinta voidaan kiinnittää useammassa osassa. Oikea-aikaisilla hintakiinnityksillä voit säästää sähkösi hinnassa. Turku Energian osaavat asiantuntijat ovat käytettävissäsi aina, kun sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua sähköasioiden hoidossa.

Louna Suoja on sinulle oikea valinta, kun haluat hyödyntää sähkömarkkinoiden hintavaihteluita.

Louna Suoja on tarkoitettu yrityksille, joiden vuosikulutus on vähintään 1 GWh.

uusittu_esite_laivakuva_122016

Suojaa sähkönhankintasi

  • Louna Suojan avulla on mahdollista hyö­dyntää sähköpörssin edullisia ajankohtia.
  • Hajauttamalla hintakiinnitykset voit suojautua hintavaihteluilta.Suojausten ulkopuolelle jäävä Spot-osuus laskutetaan kuukauden keskihinnan mukaan.

Miten sähkön hinta muodostuu

Alla olevat kaksi esimerkkiä havainnollistavat sen, miten Louna Suoja -sopimuksen sähkön hinta muodostuu. Ensimmäisessä kuvassa on esitetty yhden yrityksen hintakiinnitykset yhden vuoden ajalta. Alemmassa esimerkissä taas on kuvattu aluehintaeron vaihtoehdot.

Yhden yrityksen hinnan suojaukset vuoden ajalta

suoja_hinnan_suojaukset

Tammikuun sähkön hinta on suojattu kolmen tasasuuruisen kiinnityksen avulla. Laskutushinta saadaan hintakiinnitysten keskiarvosta,  eli 1/3 x 31€ + 1/3 x 35 € + 1/3 x 38 € = 34,7 €/MWh. Lisäksi veloitetaan aluehintaerokustannus ja myyjän marginaali.

Aluehintaeron vaihtoehdot

Esimerkkikuvassa toteutunut aluehintaero tuli edullisemmaksi verrattuna siihen, että sen olisi suojannut aluehintaero vuosituotteella. Aluehintaero voidaan joko kiinnittää tai laskuttaa toteutuneen mukaan. Kysy yhteyshenkilöltämme mahdollisuutta veloittaa myös profiilikustannus toteutuneen mukaisesti.

suoja_aluehintaero

Lisäominaisuudet

Tiedustele myös uusia sertifioituja vaihtoehtoja.

Seuraa kulutustietosi jopa tunnin tarkkuudella

Turku Energian asiakkaana käytettävissäsi on sähköinen EnergiaOnline-asiointipalvelu. Sieltä löydät myös ajantasaiset kulutustietosi jopa tunnin tarkkuudella.

Jätä yhteystietosi niin otamme sinuun yhteyttä!

Ha­luat­ko kes­kus­tel­la yri­tyk­se­si ener­gia­rat­kai­suis­ta tai jät­tää yh­tey­de­not­to­pyyn­nön? Ker­ro hie­man ti­lan­tees­ta­si ja jä­tä yh­teys­tie­to­si, niin yri­tys­myy­jäm­me ot­ta­vat si­nuun yh­teyt­tä mah­dol­li­sim­man pian.

energiaomatunto_rgb.svg

Ekotakuu – takuulla ympäristöystävällistä energiaa

Ekotakuu-palvelulla varmistat, että yrityksesi käyttämä sähkö on ympäristöystävällistä! Pienestä lisämaksusta me hankimme sopimuksesi sähkön uusiutuvalla energialla tuotettuna. Voit valita energialähteen mm. bioenergian, tuulivoiman ja vesivoiman joukosta. Todennamme sähkön tuotantotavan ja -laitoksen alkuperätakuilla.

Ekotakuu-asiakkaana yrityksesi on mukana luomassa kestävää tulevaisuutta. Yrityksesi voi jopa nollata hiilidioksidipäästönsä sähköenergian osalta. Tämä on erinomainen teko ympäristön puolesta ja se tuo myös yrityksesi toiminnalle lisäarvoa. Ekotakuu-asiakkaana saatte halutessanne diplomin, jonka avulla ekoteosta voi viestiä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Tiedustele kilpailukykyistä Ekotakuu-palveluamme yhteydenottolomakkeella.

Ekotakuu-palvelu on saatavilla myös kaukolämpösopimukseen.

Yhteydenottopyyntö – Louna Suoja

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.