Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on Turku Energiassa kaiken toimintamme keskiössä. Vastuullisuutta johdetaan konsernissamme linjattujen periaatteiden ja ohjeiden avulla.

Turku Energiassa yritysvastuu kattaa koko arvoketjun, hankinnasta ja tuotannosta jakeluun sekä asiakkaiden energian loppukäyttöön. Vastuuseemme kuuluu huolehtia kaikkien asiakkaidemme energiatarpeista panostamalla toimitusvarmuuteen ja laatuun.

Turku Energian toimintajärjestelmään kuuluvat laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät ISO 9001, ISO 14 001 ja ISO 45001, jotka sertifioitiin vuonna 2004. Yhtiöllä on yksi ulkoinen auditointi vuodessa ja sisäisiä auditointeja on kahdesti.

 

Aiti_ja_Isa_Metsassa_1_72dpi

Yrityksemme hallituksen vahvistamat vastuullisen yritystoiminnan periaatteet edellyttävät ja varmistavat, että toiminnassamme huomioidaan sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöä koskeva vastuu. Noudatamme toiminnassamme hyvän liiketavan periaatteita, lainsäädäntöä sekä sitoumuksia. Odotamme, että myös toimittajamme ja yhteistyökumppanimme toimivat edellä mainituissa asioissa vastuullisesti.

Vastuullisuuden johtaminen osa sertifioitua toimintajärjestelmäämme

Vastuullisuuden johtaminen on integroitu osaksi sertifioitua toimintajärjestelmäämme (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001). Sertifioiduilla järjestelmillä olemme sitoutuneet ylittämään lakisääteiset vaatimukset ja jatkuvaan toimintamme parantamiseen. Järjestelmät koskevat koko konsernin yksiköitä ja ne on sertifioitu 2004. Säännöllisten sisäisten ja ulkoisten auditointien ja johdon katselmusten avulla kehitämme toimintaa systemaattisesti.

Seuraamme vastuullisuuden toteutumista toiminnassamme erikseen määritellyin mittarein ja toimenpitein.  Vastuullisuuden toteutumista valvotaan linjaorganisaation ja säännöllisten ulkopuolisten ja sisäisten arviointien mukaisesti. Turku Energian johtoryhmä seuraa ja omalla toiminnallaan varmistaa periaatteiden ja laadun seurannan säännöllisissä katselmuksissaan.

Raportoimme vastuullisuudestamme vuosittain vuosikertomuksessa ja vastuullisuusraportissamme. Seuraamme ja raportoimme myös vuosittain ympäristökuluistamme, -tuottoistamme ja -investoinneistamme.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.