Pidämme huolta henkilöstöstämme

Meillä viihdytään.

Oma henkilöstö on Turku Energian liiketoiminnan kehittymiselle ja jatkuvuudelle tärkein pääoma. Lähtökohtamme on tasa-arvoa, monimuotoisuutta, turvallisuutta ja avointa keskusteluilmapiiriä tukeva työympäristö ja -yhteisö. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa. Haluamme, että jokainen voi kehittyä työssään ja vaikuttaa omaan työhönsä.

Seuraamme säännöllisesti henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota ja tartumme aktiivisesti kehityskohteisiin. Johtoajatuksenamme on, että jokainen turkuenergialainen on motivoitunut, viihtyy työssään ja kokee onnistumisen tunteita yhdessä toisten kanssa. Autamme myös toinen toisiamme onnistumaan. Yhdessä toimiminen perustuu luottamukseen, hyvään vuorovaikutukseen ja johtamiseen. Työhyvinvoinnin kehittämistä ohjaa työhyvinvointistrategiamme.

Turkuenergialaiset viihtyvät yhtiössä hyvin. Tästä kertoo työsuhteen keskipituus, joka on noin 14 vuotta. Meillä työskentelee noin 330 ammattilaista erilaisissa tehtävissä. Työllistämme vuosittain myös runsaasti kesätyöntekijöitä ja tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden tehdä opinnäytetöitä. Kehitämme työntekijäkokemusta ja pyrimme varmistamaan, että Turku Energia on houkutteleva ja vetovoimainen alueellinen työnantaja.

Työssä viihtymistä lisää arvokkaaksi koettu keskeisin tehtävämme turvata yhteiskunnallisesti kriittinen energiantuotanto ja -jakelu.

Tutustu urasivuihimme

Nolla tapaturmaa

Vuonna 2021 laskimme merkittävästi tapaturmataajuuttamme. Korostamme, että työturvallisuus on koko henkilöstön asia ja kannustamme työturvallisuus-, tietoturva-, työhyvinvointi- ja ympäristöhavaintojen tekemiseen. Otimme 2022 käyttöön uuden sovelluksen havaintojen tekemiseen ja palkitsemme henkilökuntaa havaintojen tekemisestä.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.