Matkalla kohti hiilineutraalia tuotantoa

Tärkein ympäristötavoitteemme liittyy ilmastonmuutoksen hillintään. Olemme tehneet määrätietoisesti työtä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvien energianlähteiden lisäämiseksi energiantuotannossamme sekä yhteistyössä osakkuusyhtiöidemme kanssa.

Sammaloitunut puunrunko vihreässä metsässä.

Kohti hiilineutraalia Turkua

Olemme sitoutuneet Turun kaupungin hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteeseen ja olleet mukana Turun kaupungin ilmasto- ja energiasuunnitelman laatimisessa. Tarjoamme turunseutulaisille ja muille asiakkaillemme hiilivapaata ja uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, lämpöä, jäähdytystä ja höyryä. Kehitämme jatkuvasti uusia, energiatehokkaita tuotteita ja palveluita.

Vuoteen 2029 mennessä sähkön- ja lämmöntuotantomme tulee olemaan hiilineutraalia.

Tuotimme kaukolämpöä vuonna 2021 75-prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä. Tavoitteenamme on kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuus lämmöntuotannossa 85 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä. Asiakkaamme voivat ostaa meiltä 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä ja lämpöä. Aiomme vähentää vuoteen 2023 mennessä Turun seudun kaukolämmön ominaispäästöjä 85 prosenttia vuoden 2017 päästötasoon verrattuna. Tarkoituksenamme oli luopua kivihiilestä energiantuotannossamme vuoden 2022 aikana, mutta vallitsevan energiakriisin vuoksi kivihiili on edelleen mukana varaenergialähteenä.

Olemme viime vuosina lisänneet merkittävästi tuulienergian osuutta sähköntuotannossamme osakkuusyhtiömme Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulipuistohankkeiden myötä. Tuulivoiman osuus on pian jo 30 % sähkön tuotannosta. Tuulienergiaa on tulossa lisää Polusjärven (43 MW) sekä Perhon Kokonevan ja Kyyjärven hankkeissa (92 MW) sekä Siikajoen tuulipuistohankkeessa (87,5 GWh).Uusimman, Siikajoen tuulipuistohankkeen myötä Turku Energian tuulivoimatuotannon osuus sähkön vuosittaisista hankinnoista kasvaa 33 prosenttiin nykyisestä 20 prosentista. Siikajoen tuulipuisto valmistuu vuonna 2025.

Tutustu uusiutuviin ja hiilivapaisiin energialähteisiin

Tutustu myymämme sähkön ja lämmön alkuperään ja tuotantolaitoksiimme

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.