Vastuullisuus on meillä tekoja.

Vastuullisuus on Turku Energian toiminnan ytimessä

Osallistumme Turun seudun elämään aktiivisesti ja olemme osa turkulaista ja Turun seutulaisten arkea. Tehtävämme on varmistaa häiriötön ja toimitusvarma sähkön ja lämmön tuotanto ja jakelu asiakkaillemme kilpailukykyisillä hinnoilla. Olemme sitoutuneet Turun kaupungin hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteeseen.

Kohti hiilineutraalia Turkua

Tärkein ympäristötavoitteemme liittyy ilmastonmuutoksen hillintään. Sähkön- ja lämmöntuotantomme tulee olemaan hiilineutraalia vuoteen 2029 mennessä. 

Vastuullisuuden johtaminen ja yritysvastuun periaatteet

Yritysvastuu kattaa konsernissamme koko arvoketjun, hankinnasta ja tuotannosta jakeluun sekä asiakkaiden energian loppukäyttöön. Seuraamme vastuullisuuden toteutumista toiminnassamme erikseen määritellyin mittarein ja toimenpitein.  

Ihmiset ja turvallisuus

Oma henkilöstö on työmme tärkein pääoma. Lähtökohtamme on tasa-arvoa, monimuotoisuutta ja turvallisuutta tukeva työympäristö ja -yhteisö.

Turkulaisia maamerkkejä ja Turku Energian henkilökuntaa kollaasikuvassa.

Kaikki toimitusvarmuuden puolesta

Sähkön ja lämmön toimintavarmuutemme asiakkaille on erinomaista. Vuonna 2021 kaukolämmön toiminta varmuus oli 99,99 %. Sähkön siirtoasiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli 9 minuuttia 59 sekuntia.

Energia-ala on keskeinen huoltovarmuuden varmistaja

Energiainfrastruktuurin toimintavarmuus on tämän päivän yhteiskunnassa täysin välttämätöntä. Yksi keskeisimpiä tehtäviämme onkin varmistaa huoltovarmuus eli varautua erilaisiin kriisi- ja häiriötilanteisiin.

Ti­mo Hon­ka­nen.
vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportti

Tutustu vuoden 2022 vastuullisuusraporttiimme.

Paikallisesti mukana

Olemme paikallisesti monessa mukana. Teemme tavoitteellista sponsorointiyhteistyötä laajasti seutukunnallamme. Jos olet turkulainen tai sen seutukuntalainen urheilu- tai kulttuuriryhmä, tapahtuma, järjestö tai muu paikallista yhteisöä jollain tapaa ilostuttava tahi hyödyttävä taho, lue lisää yhteistyömahdollisuuksista.

Sponsorointi.

Mentiin metsään,
hyvällä asialla.

Olemme toteuttaneet jo kahtena kesänä yhteistyössä kaupungin kanssa metsittämishankkeen, jonka myötä olemme istuttaneet lähes 15 000 puuntainta. Tavoitteenamme on lisätä ja turvata Turun luonnon monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä ja päästöjen kompensointia metsien hiilinieluja kasvattamalla.

Istutimme puuntaimet kesällä 2021 ja 2022 Turun lentokentän läheisyyteen, lentokentän pohjoispuolella sijaitsevalle vanhalle maankaatopaikalle sekä vanhalle peltomaalle, yhteensä 6,5 hehtaarin alueelle. Istuttamiemme puiden 50 vuoden nettoilmastovaikutus vastaa arkikieleksi käännettynä noin 900 turkulaisen vuosittaisia ilmastopäästöjä.

Metsitys.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.