Vastuullisuuden johtaminen

Valvomme vastuullisen yritystoiminnan periaatteiden toteutumista linjaorganisaation mukaisesti.

Turku Energian toimintajärjestelmään kuuluvat laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmät ISO 9001, ISO 14 001 ja ISO 45001, jotka sertifioitiin vuonna 2004. Yhtiöllä on yksi ulkoinen auditointi vuodessa ja sisäisiä auditointeja on kahdesti.

Aiti_ja_Isa_Metsassa_1_72dpi

Johdon sitoutuminen on hyvällä tasolla

Yrityksen hallituksen vahvistamat vastuullisen yritystoiminnan periaatteet edellyttävät, että yhtiön toiminnassa huomioidaan sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöä koskevan vastuu. Periaatteiden toteutumista valvomme linjaorganisaation mukaisesti. Johtoryhmä seuraa ja omalla toiminnallaan varmistaa periaatteiden toimeenpanon säännöllisissä katselmuksissaan.

Energiantuotantotoimintaa säätelevät ympäristöluvat, joissa ympäristöviranomainen määrittää erilaisilla lupamääräyksillä ympäristöön vaikuttavista asioista kuten ilmansuojelusta (päästöjen hallinnasta ja tarkkailusta), meluntorjunnasta, jätehuollosta, kemikaalien käytöstä, riskien hallinnasta, raportoinneista ym. Energiayhtiöiden toimintaa koskee myös erittäin laaja ympäristölainsäädäntö.

Vastuunkantoa toimintamme eri vaikutuksista

Kaikki energiantuotanto ja -jakelu vaikuttaa ympäristöön, mutta voimme vaikuttaa siihen miten paljon vaikutamme ja millä tavoin. Ympäristövaikutusten minimoiseksi laadimme säännöllisesti ympäristöohjelmia. Niiden suunnitteluun osallistuvat kaikki yksiköt. Ensimmäisen ohjelman teimme v. 1998, laadimme niitä aina kolmen vuoden välein. Seuraamme kuukausittain niiden toteutumista johdon tietojärjestelmän kautta.

Seuraamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun mittareita säännöllisesti ja raportoimme niitä vuosittain vuosikertomuksen yhteydessä, jossa on laaja vastuullisuuteen liittyvä osio.

Konserni seuraa vuosittain myös ympäristökuluja, -tuottoja ja -investointeja, esimerkiksi vuonna 2017 ympäristöinvestointiemme määrä nousi huomattavasti.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.