fbpx

Sähköenergian alkuperä vuonna 2020

Sähkön alkuperäjakauma on laskettu käyttäen Energiaviraston ilmoittamaa Suomen kansallista jäännösjakaumaa ja Turku Energian hankkimia alkuperätakuita.

Jäännösjakauma sisältää fossiilisilla polttoaineilla ja ydinvoimalla tuotetun sähkön sekä sen osuuden uusiutuvan sähkön tuotannosta, jota ei ole myyty alkuperätakuina erikseen.

Turku Energian myymän sähkön CO2-ominaispäästöt ovat keskimäärin 23,9 g/kWh. Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä Suomessa vuonna 2020 oli keskimäärin 0,15 mg/kWh.

Energiavirasto julkaisee jäännösjakauman vuosittain kesäkuussa. Luvut päivitetään verkkosivuillemme tämän jälkeen.

Kaukolämmön alkuperä vuonna 2021

Uusiutuvien energialähteiden osuus vuonna 2021 oli 75 %. Tavoitteenamme on luopua kivihiilen käytöstä kaukolämmön perustuotannossa vuonna 2022.

Uusiutuvan energian osuuden kasvaessa kaukolämmön päästöt vähenevät koko ajan. Vuonna 2021 kaukolämmön ominaispäästöt Turun seudulla olivat 80 kgCO2/MWh myytyä energiaa kohden. Alustava arvio vuoden 2022 päästöistä on noin 60 kgCO2/MWh myytyä energiaa kohden.

Ota yhteyttä, niin annamme arvion myös tulevien vuosien ominaispäästöistä.

Luvut päivitetään verkkosivuillemme vuosittain kevään aikana.

Kaikki jäähdytysratkaisumme ovat aina 100 % uusiutuvia ja ominaispäästöt 0 kgCO2/MWh myytyä energiaa kohden.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.