Paavo Nurmi Games.

Turku Energia sähköistää Paavo Nurmi Gamesin

Suuret urheilutapahtumat vaativat laajat ennakkojärjestelyt, jotta kokonaisuus toimii moitteetta. Turku Energia vastaa Paavo Nurmi Gamesin sähkönsyötöstä. Sen ansiosta tulostaulut, valot, ja kaikki kilpailussa tarvittava elektroniikka toimivat luotettavasti ja häiriöittä. Turku Energia tarjoaa tapahtumalle kestävää ja ekologista virtaa.

Suuren tapahtuman sähköistäminen lähtee liikkeelle tapahtuman koon ja sähköntehon kartoituksesta. Tapahtuman järjestäjä toimittaa arvion tarvittavasta sähkötehosta, jonka jälkeen voidaan kartoittaa jakeluverkon laajuus ja kapasiteetti tapahtuma-alueelle. Selvityksen perusteella sähkönsaanti tapahtumaan voidaan optimoida.

– Urheilupuisto on sähkönjakelun näkökulmasta hyvällä paikalla. Paavo Nurmi Stadionilta on hyvät yhteydet jakeluverkkoon, ja alueelle saadaan helposti järjestettyä tarvittava teho, kertoo Jukka Huhtala, käytön ryhmäpäällikkö Turku Energiasta.

Tilaisuudet voidaan sähköistää yleensä kohtuullisen helposti, kunhan tapahtuman järjestäjä on varautunut hoitamaan asiaa tarpeeksi ajoissa. Selvitys suuren tapahtuman virrantarpeesta on hyvä toimittaa muutamia kuukausia ennen tapahtuman järjestämistä, jotta ongelmatilanteisiin voidaan varautua.

Mikäli ilmenee, ettei tapahtumapaikalle saada toimitettua tarvittavaa sähkötehoa, pyritään tapahtuman järjestäjän kanssa löytämään paras tapa toteuttaa tapahtuman sähköistäminen. Tarvittava virta saadaan toimitettua esimerkiksi varavirtakoneiden avulla.

Ekologinen energiantuotanto on Turku Energialle tärkeää. Saavutimme etuajassa vuodelle 2020 asettamamme tavoitteen: puolet Turku Energian myymästä sähköstä ja lämmöstä on tuotettu jo nyt uusiutuvilla energialähteillä.

03.05.2019 // Teksti Ossi Muurinen

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.