Puu kaatunut sähkölinjalle.

Onko yrityksesi varautumissuunnitelma sähkökatkojen varalle kunnossa?

Poikkeava säätila tai joku muu syy saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa sähköverkon toiminnan palauttaminen kestää normaalia pidempään, jopa yli vuorokauden. Siksi niin pienen kuin suurenkin yrityksen kannattaa valmistautua yllättäviin sähkökatkoihin varautumissuunnitelmalla ja testata sen toimivuus. Etenkin suuryritysten olisi hyvä sopia energiayhtiön kanssa jo ennalta, miten sähkön häiriötilanteissa toimitaan.

Sähkön häiriöttömään saantiin on totuttu etenkin taajamissa, joissa sähköverkko rakentuu maan alla kulkevista kaapeleista. Haja-asutusalueella katkoja sattuu varsinkin märän lumen, kovan tuulen ja ukkosen aikaan, kun puita kaatuu sähkölinjan päälle.

Isommilla taajama-alueilla sijaitsevat tai maaseutusähköverkon piiriin kuuluvat yritykset ovat yleensä tottuneet näihin häiriöihin ja osaavat paremmin varautua. Kaapeliverkon alueella olevat teollisuuslaitokset sen sijaan eivät aina välttämättä huomaa tai osaa varautua sähkökatkoihin, koska niitä esiintyy erittäin harvoin. Kaapeliverkossa sähköt saadaan yleensä palautettua alle tunnissa erottamalla vikapaikka muusta verkosta, jonka sen jälkeen päästään korjaamaan itse vikaa. Jos vikapaikkaa ei saada erotettua muusta sähköverkosta tai vikapaikan selvittäminen kestää, voi sähkökatko kaapeliverkossakin venyä.

Teollisuusyrityksillä saattaa olla monia tuotantoprosesseja, joissa jo lyhytaikainen sähköttömyys voi aiheuttaa mittavia kustannuksia. Pahimmillaan tuotantolaitteet saattavat rikkoontua katkon aikana tai toimia väärin sähkön palauduttua. Myös tuotantoerä saattaa mennä pilalle. Jos yrityksessä on laitteita, jotka rikkoutuvat herkästi lyhyiden sähkökatkojen aikana, kannattaa olla yhteydessä Turku Energiaan, jotta tarpeet voidaan huomioida suojaussuunnittelussa.

Näin laadit toimivan varautumissuunnitelman

Sähköttömyyden vaikutusta yrityksen toimintaan, tuotantoon ja työturvallisuuteen on syytä testata ennalta, jotta häiriötilanteesta syntyvä vahinko jää mahdollisimman pieneksi. Testattavia prosesseja voi olla useita.

– Ihan ensimmäiseksi yrityksen tulisi tehdä omalle toiminnalleen sähköntarpeen kriittisyyden arviointi ja tunnistaa, mitä omassa toiminnassa tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Olisi suositeltavaa, että yrityksen kriittisissä järjestelmissä olisi sähkökatkoja varten häiriötön sähkönsyöttö (UPS) -järjestelmä, jonka avulla prosessit voidaan ajaa hallitusti alas. Näin saadaan kriittiset järjestelmät varmennettua, Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Tomi Toivonen ohjeistaa.

Kriittisimmin sähköä tarvitsevat yleensä ne prosessin osat, jotka liittyvät lämmittämiseen, jäähdyttämiseen tai pakastamiseen, ja näiden prosessien osalta lämpö- tai kylmäketjun katkeamattomuuden voi varmistaa varavoimakoneella.

Varautumissuunnitelmaa tehdessä tulee ottaa huomioon erityisesti IT-järjestelmät: Lähtevätkö ne toimimaan automaattisesti katkon jälkeen? Voidaanko ajaa hallitusti alas UPS-järjestelmällä tai varmistaa toiminta varavoimakoneella? Olisiko syytä hajauttaa IT-järjestelmä logistisesti kahteen eri paikkaan? Ja miten servereiden alas ajaminen vaikuttaa muissa yrityksen toimipaikoissa, joissa ei ehkä olekaan parhaillaan sähkökatkoa?

Miten kiinteistössä kulkeminen järjestetään, kun sähköinen lukitusjärjestelmä esimerkiksi estää ovien aukeamisen tai laukaisee palo-ovet?

Työturvallisuuden osalta pitää lisäksi varmistaa, että valaistus toimii varasyötöllä. Silloin kenenkään ei tarvitse kompuroida pimeässä portaikossa kesken työpäivän.

Testaa suunnitelmaa pienimuotoisesti

Laitteiden tapaa reagoida sähkökatkoihin on vaikea tietää ennalta. Yrityksen kannattaakin järjestää esimerkiksi viikonlopun aikana pienimuotoinen häiriöharjoitus, jossa verkkovirtayhteys katkaistaan osasta laitteista riittävän pitkäksi ajaksi. Sen jälkeen seurataan, käynnistyvätkö laitteet uudestaan, mitkä laitteet lakkaavat toimimasta, kuinka nopeasti laitteet käynnistyvät uudelleen ja toimivatko ne normaaliin tapaan.

Voidaan myös miettiä, mitä vaikutuksia on sillä, jos katko on laajempi kuin omaan kiinteistöön kohdistuva. Pitkittynyt katko voi vaikuttaa myös kaukolämmön ja -kylmän sekä vesi- ja viemäriyhteyksien toimintaan.

– Jos sähkökatkon varautumissuunnitelman tekeminen tuntuu hankalalta tai testausvaiheessa ilmenee merkittäviä puutteitta, Turku Energialta voi kysyä neuvoa, Toivonen vinkkaa.

Etenkin suurten yritysten kannattaa sopia energiayhtiön kanssa jo ennalta, miten sähkön häiriötilanteissa toimitaan. Energia-asiantuntija auttaa myös selvittämään, paljonko virtaa kaikkein tärkeimmät prosessit vaativat toimiakseen.

Laajoissa ja pitkissä sähkön jakeluhäiriössä sähköverkkoyhtiöt toimivat ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti ja pyrkivät varmistamaan sähkön jakelun ensisijaisesti yhteiskunnan kriittisille kohteille kuten sairaaloille. Kriisitilanteita on testattu muun muassa Turussa järjestetyssä Jäätyvä-harjoituksessa.

Seuraa sähkökatkoista tiedottamista

Turku Energia valvoo jakeluverkkoaan ympäri vuorokauden. Sähkönjakeluverkon ajantasaisen tilanteen näkee Keskeytyskartasta. Jos vika näkyy kartassa, se on käyttökeskuksen tiedossa, mutta jos sitä ei näy vielä kartassa, siitä voi ilmoittaa soittamalla päivystävään numeroon 0800 02001. Soittaa kannattaa myös silloin, jos sähköt toimivat oudosti. Nettilomakkeella voi ilmoittaa ei-kiireellisistä vioista.

– Asiakkaamme voivat ottaa EnergiaOnlinessa käyttöön tekstiviesti-ilmoitukset käyttöpaikkansa sähkönjakelun keskeytyksistä. Ilmoitamme katkoista ja niiden syistä myös nettisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa. Tiedotamme häiriöistä myös aina paikallismedioita, jotka puolestaan viestivät asiasta omissa kanavissaan. Tavoitteenamme on saada tieto häiriötilanteista asiakkaillemme mahdollisimman pian useiden eri kanavien välityksellä, joten kannattaa napata Turku Energian kanavat seurantaan, Toivonen sanoo.

03.02.2022 // Teksti Annika Kujanpää, Pirkko Soininen // Dreamstime

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.