Kakolan lämpöpumppulaitoksen pumppuja.

Kakolan lämpöpumput valtakunnan sähkötehoa tasapainottamaan

Olemme lähteneet yhteistyössä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa mukaan sähkön kulutusjoustoon. Tarjoamme Kakolan lämpöpumppuvoimalaitosta reservimarkkinoiden käyttöön.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid huolehtii Suomen sähkötehon tasapainosta. Tasapainoa säädetään joko lisäämällä tuotantoa tai vähentämällä energiankulutusta. Jälkimmäistä kutsutaan kulutusjoustoksi tai kysyntäjoustoksi.

Kakolan lämpöpumput ovat käytettävissä kulutusjoustona sellaisissa tilanteissa, joissa lämpöpumppujen tuottama energia ei ole kriittistä kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotannon osalta. Kun Suomen sähköteho on epätasapainossa, voi Fingrid pyytää lämpöpumppujen alasajoa reservimarkkinoille tekemämme tarjouksen mukaisesti. Pisimmillään lämpöpumppulaitoksen tuotannon pysäytykset kestävät tunnin. Laitoksen sulkeminen ja uudelleen käynnistäminen eivät aiheuta katkoja kaukolämmön ja -jäähdytyksen jakeluun.

– Sähköntuotannon rakenne on muuttumassa ja sään mukaan vaihteleva tuotanto on kasvamassa. Sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseksi joka hetki tarvitaan myös sähkön kulutuksen joustomahdollisuuksien hyödyntämistä. Lämpöpumput ovat tervetullut lisä reservimarkkinoillemme, sanoo erikoisasiantuntija Vesa Vänskä Fingridistä.

Jos kulutusjoustoa on käytettävissä, ei sähkötehoa tarvitse tasapainottaa lisäämällä voimalaitosten tuotantoa ja siten aiheuttaa ympäristöpäästöjä.

– Haluamme olla mukana kulutusjoustossa sen hyvien ympäristövaikutusten vuoksi. Varsinkaan kun siitä ei koidu mitään haittaa asiakkaillemme, ei meillä ole syytä olla osallistumatta, kertoo sähkökaupan asiantuntija Kimmo Kuusinen Turku Energiasta.

Kakolan lämpöpumppulaitoksella tuotetaan kaukolämpöä ja -jäähdytystä turkulaisille kiinteistöille. Laitos ottaa lämpöenergian talteen jätevedestä. Uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä korvataan merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

28.10.2016

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.