Puiden latvat ja taivas.

Energiaa metsiensuojelutyöhön

Luonnonperintösäätiö on suojellut jo 2 362 hehtaaria metsää yli sadalla suojelualueella kaikkialla Suomessa. Turku Energia tukee paikallisten metsien suojelua. Työ on tärkeää, koska eteläisessä Suomessa luonnontilaisia metsiä ei juurikaan ole jäljellä.

Luonnonperintösäätiöllä on Varsinais-Suomessa kuusi suojelualuetta eli Riihikosken alue Kiikalassa, Enäjärven suojelualue Laitilan ja Pyhärannan rajalla, Sorklonvainio Pyhärannassa, Topenginleija Kustavissa, Mustakorpi Nousiaisissa ja Oravanmarja Salossa. Säätiön tiedottaja Juho Hakkarainen kertoo, että uusia kohteita etsitään aktiivisesti.

Monipuolista luontoa

– Suojelutyömme painottuu eteläiseen Suomeen, koska täällä metsien suojelutarve on voimakkain ja tilanne luonnontilaisten metsien kannalta valitettavan huono. Varsinais-Suomessa metsät ovat pääosin kuusivaltaisia, alueet ovat maastoltaan vaihtelevia ja arvokkaita luontotyyppejä esiintyy monimuotoisesti. Tyypillistä on myös vesistöjen ja meren vaikutus, jotka monipuolistavat luontotyyppejä, Juho luonnehtii.

Varsinais-Suomessa ranta-alueet ovatkin usein poikkeuksellisen arvokkaita niin ekologisesti kuin maisemallisestikin. Alueella on myös paljon kulttuurihistorian, kuten laiduntamisen, tuottamia merkkejä.

– Vaikka vanhoja, koskemattomia metsiä on valitettavan hajanaisesti, niitä kuitenkin on. Säätiö tekee määrätietoista ja ripeää työtä alueiden löytämiseksi ja suojelemiseksi.

Yritystuki tärkeää

Turku Energia ohjaa säännöllisesti osan Ekotakuu Ekstran sekä Ekotakuu Lämpö-lisäpalvelun varoista Luonnonperintösäätiölle paikallisten metsien suojeluun. Turku Energian viestintäpäällikkö Anne-Mari Repola-Mäkinen toteaa, että ikimetsillä on merkittävä rooli luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Ekotakuu Ekstran ja Ekotakuu Lämpö -lisäpalveluiden kautta myös Turku Energian asiakkaat voivat osallistua suojelutyöhön.

Luonnonperintösäätiön toiminta perustuu suurimmaksi osaksi lahjoituksiin, joita saadaan yrityksiltä ja yksityisiltä tahoilta. Viime vuonna säätiö sai esimerkiksi seitsemän aluetta lahjana. Juho toteaa yritysten tuen olevan erittäin tärkeä osa metsiensuojelutyötä. Lahjoitusten ja yritystukijoiden määrä on kasvussa. Puustoiset metsät ovat kalliita, mutta ainoa varma keino niiden suojeluun on alueiden ostaminen.

Säätiön toimintaan kuuluu varainkeruun, kohteiden etsimisen ja hankinnan lisäksi myös talkoot ja vapaaehtoistyö.

Luonnonperintäsäätiö:

  •  1995 perustettu Luonnonperintösäätiö suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.
  • Luonnonperintösäätiö ostaa suojeltavaksi metsiä ensisijaisesti Suomen eteläpuoliskosta, koska alueen metsistä on rauhoitettu alle kaksi prosenttia.
  • Luonnonperintösäätiö on saanut tunnustusta toiminnastaan niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
  • Suojelua voi edistää esimerkiksi antamalla lahjoituksen, ostamalla palan ikimetsää tai liittymällä kummiksi. Lisää tietoa tästä.
27.01.2020 // Teksti Johanna Pelto-Timperi

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.