Juho Vennamo ja drone.

Drone havaitsee kaukolämpövuodot

Aika on valttia kaukolämpövuotojen havaitsemisessa. Vuotokohdan paikantaminen ilmasta käsin on nykyään paitsi nopeaa ja tarkkaa, myös edullista.

Pakkasten kiristyessä ja lämmitystarpeen kasvaessa mahdolliset kaukolämpöverkoston vuodot havainnoidaan helpommin. Joissakin tilanteissa vuotokohta ilmoittaa itsestään kohoavana vesihöyrynä tai synnyttämällä sulaneen alueen esimerkiksi lumiseen maahan. Toisinaan kaukolämpöverkossa sijaitsevat vuotohälyttimet eivät välttämättä havaitse kaikkia vuotoja tai niitä on haastava paikantaa.

Kehittyvän tekniikan myötä lämpövuotojen paikantamisessa käytettävien työkalujen valikoima laajenee. Turku Energia on hyödyntänyt lämpökameralla varustettua kuvauskopteria eli dronea keväästä 2017 lähtien.

Monia etuja

Dronekuvauksen etuna maan päältä suoritettuun lämpökuvaukseen verrattuna on paikantamisen nopeus. Helikopterista käsin lämpökuvauksia on tehty jo pitkään, mutta kalliisti.

– Dronella voidaan kuvata iso ala kerrallaan, ja koska sillä voi lentää tarvittaessa todella matalalla ja hitaastikin, kuvausjälki on erittäin tarkka, kertoo Turku Energialla drone-lennoista vastaava, kaukolämmön työnjärjestelijä Juho Vennamo.

Tarve lämpökuvaukselle ilmenee tavallisesti asiakkaan havainnon myötä, ja drone on nopeasti lähtövalmiina. Lentoja kertyy vuodenajasta riippuen muutamia kuukaudessa. Paras aika kuvaukselle on keväisin ja syksyisin, kun vuotokohdat erottuvat selkeästi lämpökameran kuvassa. Keskusta-alueella vuodot havaitaan usein niin nopeasti, ettei niiden paikantamiseen edes tarvita ilmakuvausta.

Muitakin käyttökohteita

Parhaimmillaan drone on nimenomaan haastavien maaston osien kuvaamisessa, joissa vuodon havaitseminen on muuten hyvin hankalaa. Kuvattua materiaalia voi käydä läpi uudelleen ja analysoida niin paljon kuin on tarve.

– Dronen tuoma lisäarvo ei perustu pelkästään kaukolämmön tarkastuksiin. Sen avulla saadaan hyvä yleiskäsitys esimerkiksi työmaista aitauksineen ja kaivantoineen. Tulevaisuudessa käyttöä voidaan laajentaa muun muassa sähköverkon tutkimuksiin, Juho sanoo.

Video drone-lennätyksistä löytyy Turku Energian omalta YouTube-kanavalta.

25.11.2019 // Teksti Juho Heikkinen // Kuvat Mikael Soininen

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.