Sateenvarjo.

Sähkön hinnassa turbulenssia näköpiirissä

Polttoaineiden ja ja päästöoikeuksien hinnat ovat vaihdelleet jyrkästi. Lisäksi vaihteleva sää on vaikuttanut sähkön hintaan. Lue markkinakatsauksestamme lisää tämän hetken tilanteesta ja lähitulevaisuuden näkymistä.

Katsaus sähkön hintojen kehitykseen

Spot-hintakäyrä on noussut rajusti kesän aikana. Hinnan nousua selittävät tekijät:

  • Spot-hintataso Euroopassa on ollut nousussa, koska fossiilisen sähköntuotannon kustannukset eli maakaasu, kivihiili ja päästöoikeuden hinnat ovat nousseet.
  • Vahvemmat sähkön siirtoyhteydet Keski-Eurooppaan vaikuttavat jatkossa myös pohjoismaiseen sähkön hintatasoon.
  • Lisääntyneen tuulivoimatuotannon johdosta hintakehitys on vaihtelevampaa ja entistä sääriippuvampaa.
  • Polttoaineiden korkean hintatason vuoksi hyvinkin korkeat spot-hintapiikit ovat mahdollisia tulevana talvena, jos sää on kylmää ja vähätuulista.
  • Sateinen alkusyksy on täyttänyt vesialtaita. Etelä-Norjassa vesivoiman allastasot ovat kuitenkin edelleen selvästi normaalia matalammalla.

Spot-hintakehitys

Maakaasun, kivihiilen sekä päästöoikeuden hintojen raju kallistuminen on nostanut jyrkästi sähköntuotannon kustannuksia. Kesä oli lisäksi helteinen, vähäsateinen ja vähätuulinen. Niukemman pohjoismaisen vesitilanteen seurauksena spot-hintataso kiipesi loppukesän aikana. Syyskuussa Helsingin aluehinnan keskihinta nousi lähes 90 €/MWh:in tasolle, mikä on hyvin poikkeuksellista aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Syksyllä Pohjoismaissa on ollut hyvin sateista ja spot-hinnat laskivat runsaiden vesivirtaaminen ja tuulivoimatuotannon kasvun myötä. Sähköä on alkusyksystä tuotu Suomeen runsaasti myös Venäjältä.

Pohjoismaisen systeemihinnan (SYS) ja Helsingin aluehinnan (FI) kehitys edellisen 12 kk:n ajalta (tuntihintojen kuukausikeskiarvo, marraskuun havainnot 1.-16.11.). Data: SKM Syspower.

Johdannaishinnat

Alkuvuoden viileän sään jäljiltä Euroopan maakaasuvarastot ovat selvästi normaalia niukemmat. Huoli kaasun riittävyydestä tulevalla talvikaudella on saanut hinnat jyrkkään nousuun. Maakaasun ohella myös kivihiilen hinta on noussut jyrkästi erityisesti Aasian kovan energiankysynnän johdosta. Fossiilisen sähköntuotannon kohonneet kustannukset ovat nostaneet Keski-Euroopan spot-hintatasoja, eivätkä yli 200 €/MWh:in hinnat ole olleet mitenkään harvinaisia.

Korkeamman hintatason paine on välittynyt sähkön siirtoyhteyksien välityksellä erityisesti Etelä-Norjaan, Tanskaan, Etelä-Ruotsiin sekä fossiilisista polttoaineista riippuvaisiin Baltian maihin. Myös päästöoikeuden hinnan kaksinkertaistuminen alkuvuoden aikana on nostanut sähkön johdannaishintoja.

Vuoden 2022 hintaa on lisäksi nostanut Olkiluoto 3 -reaktorin aikatauluun turbiinin jumiutumisen johdosta tullut lisäviivästys. Elokuun lopussa annetun aikataulun mukaan laitos pitäisi kytkeä valtakunnan verkkoon helmikuussa ja säännöllisen sähköntuotannon alkaa kesäkuussa 2022.

Tukkumarkkinoiden johdannaishintakehitys Suomen hinta-alueen (SYS+SYHEL) vuosituotteille 2022-2024. Kuukauden viimeisen päivän päätöshinnat edellisen 12 kuukauden ajalta. Marraskuun 2021 hinnat 15.11. Data: SKM Syspower.

Sanastoa

Spot-markkinat: Sähkön fyysisen toimitukseen perustuva, kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjouksensa sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella lasketaan sähkön Nord Pool -alueen systeemihinta ja aluehinnat tunneittain.

Spot-hinta: Spot-sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta, myyjän marginaalista ja energian hinnasta. Kuluttajalle energian hinta on pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta lisättynä myyjän marginaalilla. Tulevat sähkön spot-hinnat voit tarkistaa helposti esimerkiksi Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

Aluehintaero: Systeemihinnan ja alueellisen hinnan ero. Suomessa ero on Helsingin aluehinnan ja systeemi-spotin välinen ero. Ero syntyy kun eri hinta-alueilla on eroja sähkön kysyntä- ja tarjontatilanteessa eikä hinta-alueiden välillä ole riittävästi vapaata siirtokapasiteettia.

Johdannaishinta tarkoittaa sitä hintaa, jolla sähköyhtiöt ja muut tukkumarkkinatoimijat voivat tehdä keskenään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia sopimuksia sähkön ostosta ja myynnistä. Siksi kunkin ajanhetken johdannaishinnat kertovat markkinoiden näkemyksen sähkön pörssihinnan tulevasta kehityksestä.

19.11.2021 // Markkinakatsaukseen on haastateltu Turku Energian salkunhoitaja Ari Lahtea

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.