Sähkön matka voimalaitoksesta kotiin.

Sähköä joka kotiin

Oletko miettinyt, miten sähkö matkaa kotiin? Voimalaitokset tuottavat sähköä, joka siirretään sähköverkkoa pitkin kuluttajille.

Sähkö syntyy voimalaitoksissa

Sähkö syntyy voimalaitoksissa, joissa höyrystetty vesi pyörittää turbiineja. Turbiineihin kytketyt generaattorit tuottavat sähköä. Veden höyrystämiseen käytettäviä lämmön lähteitä voivat olla esimerkiksi ydinvoima, puu, hiili, öljy, maakaasu, biokaasu, turve ja jätteet.

❯ Vesivoimalassa kosken tai putouksen aiheuttama veden virtaus muutetaan generaattorin avulla sähköksi.
Tuulivoimalassa tuulen aiheuttama pyörivä liike muutetaan generaattoreissa sähköksi.
Aurinkopaneelit  muuttavat säteilyn sähköksi ilman turbiineja tai generaattoreita.

Vierimetsän hoitoa

Jakelun luotettavuutta pyritään parantamaan vierimetsän hoidolla. Sillä tarkoitetaan keskijännitejohdon vieressä kasvavan puuston raivaamista. Tarkoituksena on estää puiden tai oksien kaatuminen johdon päälle. Hoidettava alue on noin 20 metriä johdon vierestä molempiin suuntiin.

Turku Energia Sähköverkot (TESV) raivaa suur- ja keskijännitejohtoalueita kolmen vuoden välein ja pienjännitejohtoalueita kuuden vuoden välein. Viimeisen kolmen vuoden aikana on poistettu lisäksi johtoalueiden vierimetsästä yli 8 000 puuta.

Sähkön reitti kuluttajalle

Kantaverkko yhdistää sähkölaitokset ympäri Suomen ja Suomesta naapurimaihin. Kantaverkosta sähkö siirtyy jakeluverkkoa pitkin kuluttajille Jakeluverkoista huolehtivat paikalliset jakeluverkkoyhtiöt, joita Suomessa on noin 80.

Sähköä siirretään pitkiä matkoja, joten johtojen jännite on yli tuhatkertainen kotona oleviin pistorasioihin verrattuna. Suuret jännitteet ovat taloudellisesti ja teknisesti paras kuljetusmuoto. Tieverkon tavoin sähköverkkokin rakentuu vilkasliikenteisistä suurjänniteväylistä ja pienjännitteisistä paikallisverkoista. Päätietä vastaava keskijänniteverkko siirtää sähkön muuntamoihin, jotka muuttavat jännitteen pienemmäksi käyttäjiä varten. Liittymisjohto yhdistää pienjänniteverkon ja talon sähköpääkeskuksen.

  1. Kantaverkko on sähkönsiirron perusta ja se pitää siirtojärjestelmän toiminnassa. Suomen kantaverkon omistaa Fingrid.
  2. Kantaverkosta sähkö siirtyy sähköasemille, jossa sen jännite muutetaan 110 kilovoltin jännitteeksi suurien muuntajien avulla.
  3. Alueverkossa kulkee 110 kV:n jännite. Alueverkostossa sähkö siirretään suoraan teollisuuteen tai sähköyhtiöiden asemille.
  4. Sähköyhtiön asemilla 110 kV:n jännite muutetaan 10/20 kV:n jännitteeksi.
  5. Keskijänniteverkossa on 10/20 kV:n jännite. Verkko voidaan rakentaa ilmajohtona tai maakaapelilla jakelumuuntajiin saakka.
  6. Sähkönkäyttöpaikan lähellä olevassa jakelumuuntamossa sähkö muutetaan 400/230 voltin jännitteeksi.
  7. Pienjänniteverkko kulkee joko ilmassa tai maassa talojen lähellä sijaitseviin sähköpylväisiin tai jakokappeihin. Näistä sähköverkko jakaantuu useammalle kiinteistölle niiden omiin sähköpääkeskuksiin.

Huolehdimme toimitusvarmuudesta

Sähkökatkoja voidaan rajata entistä useammin myös kauko-ohjauksena. Siinä missä huoltohenkilöt joutuivat aina ennen ajamaan paikan päälle kytkentöjä tekemään, sähköjä voidaan nykyisin palauttaa häiriötilanteessa osalle asiakkaista käyttökeskuksesta käsin. Lisäksi Turku Energia Sähköverkot huoltaa verkkoa säännöllisesti ja uudistaa ikääntyneitä osia.

23.05.2018 // Teksti Matleena Merta // Kuvat Dreamstime ja Katariina Torikka

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.