Auringonkukkia sähkölinjan alla.

Helteinen kesä sekä polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat nostavat sähkön hintaa

Sähkön hintaa ohjaavat monet eri tekijät. Helteinen kesä sekä kallistuneet polttoaineet ja päästöoikeudet ovat nyt nostaneet sähkön hintaa. Lue markkinakatsauksestamme lisää tämän hetken tilanteesta sekä lähitulevaisuuden näkymistä.

Katsaus sähkön hintojen kehitykseen

Spot-hintakäyrä on noussut rajusti kesän aikana. Hinnan nousua selittävät tekijät:

  • Kuuma kesä laski pohjoismaista vesitilannetta normaalimpaan tasoon.
  • Fossiilisten raaka-aineiden, kuten maakaasun ja kivihiilen, kallistuminen. Maakaasua on Euroopassa niukasti varastossa ja sen hinta maailmalla on kallistunut. Kivihiiltä käytetään etenkin Kiinassa energiantuotannossa, mikä on vaikuttanut kivihiilen hinnannousuun.
  • Päästöoikeuden hinta, joka on noussut lähes 70 prosenttia alkuvuoden aikana.
  • Kesän aikana on tehty voimalaitosten ja siirtoyhteyksien vuosihuoltoja, mikä nosti Helsingin aluehintaa korkeammalle tasolle.

Pohjoismaisen systeemihinnan (SYS) ja Helsingin aluehinnan (FI) kehitys edellisen 12 kk:n ajalta (tuntihintojen kuukausikeskiarvo). Data: Nord Pool Spot.

Lähitulevaisuuden näkymät

Norjan ja Iso-Britannian välille on tulossa tämän vuoden aikana 720 kilometrin pituinen suurjännitekaapeli, jonka kapasiteetti tulee olemaan 1 400 megawattia. Maailman pisimmän merenalaisen sähkönsiirtokaapelin odotetaan nivovan Pohjoismaiden ja Iso-Britannian hintatasoja entistä tiiviimmin yhteen. Mahdollisesti myös maakaasun kustannukset vaikuttavat hieman entistä enemmän sähkön hintaan, koska Iso-Britannia on perinteisesti ollut yksi maakaasusta riippuvaisimpia maita.

Olkiluoto 3 -ydinreaktorin käyttöönoton on ilmoitettu myöhästyvän edelleen kuukaudella, sillä laitoksen turbiinille tehdään ylimääräisiä huolto- ja tarkastustoimia. Laitoksen on nyt määrä aloittaa säännöllinen sähköntuotanto maaliskuussa 2022.  Valmistuessaan laitoksen vuotuinen sähköntuotanto on noin 13 TWh, mikä vastaa noin 15 prosenttia Suomen sähkön tarpeesta.

Tällä hetkellä spot-hinnan tuleva hintataso näyttäisi toteutuvan merkittävästi viime vuotta korkeampana. Hintakehityksen sanelee viime kädessä pohjoismainen sää sekä globaalien polttoainehintojen ja talousnäkymien kehittyminen.

Sanastoa

Spot-markkinat: Sähkön fyysisen toimitukseen perustuva, kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjouksensa sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella lasketaan sähkön Nord Pool -alueen systeemihinta ja aluehinnat tunneittain.

Spot-hinta: Spot-sähkösopimuksen hinta muodostuu perusmaksusta, myyjän marginaalista ja energian hinnasta. Kuluttajalle energian hinta on pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta lisättynä myyjän marginaalilla. Tulevat sähkön spot-hinnat voit tarkistaa helposti esimerkiksi Fingridin Tuntihinta-sovelluksella.

Aluehintaero: Systeemihinnan ja alueellisen hinnan ero. Suomessa ero on Helsingin aluehinnan ja systeemi-spotin välinen ero. Ero syntyy kun eri hinta-alueilla on eroja sähkön kysyntä- ja tarjontatilanteessa eikä hinta-alueiden välillä ole riittävästi vapaata siirtokapasiteettia.

Johdannaishinta tarkoittaa sitä hintaa, jolla sähköyhtiöt ja muut tukkumarkkinatoimijat voivat tehdä keskenään pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia sopimuksia sähkön ostosta ja myynnistä. Siksi kunkin ajanhetken johdannaishinnat kertovat markkinoiden näkemyksen sähkön pörssihinnan tulevasta kehityksestä.

12.08.2021 // Markkinakatsaukseen on haastateltu Turku Energian salkunhoitaja Ari Lahtea

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.