Datahub.

Datahub 2.0 parantaa palvelua

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtopalvelu Datahub otettiin käyttöön Suomessa helmikuussa 2022 parantamaan sähkönkäyttäjien saamaa palvelua.

Vuoden 2023 alusta voimaan astuneet valtioneuvoston asetuksen (TEM/2020/208) muutokset asettivat lisää vaatimuksia keskitetyn tiedonvaihtopalvelun toiminnalle. Datahubin vuodenvaihteessa käyttöön otettu versio 2.0 sisältää tarvittavat toiminnallisuudet valtioneuvoston asetuksen vaatimusten täyttämiseksi.

Datahubin versio 2.0 tarjoaa toiminnallisuudet käyttöpaikan sisäiseen netotukseen, varttimittaukseen sekä energiayhteisöjen hallintaan ja pientuotannon hyvityslaskennan toteuttamiseen.

Turku Energia Sähköverkot otti vuoden alussa käyttöön sähkönkulutuksen ja pientuotannon netotuksen sähköntuotannon käyttöpaikoilla, joiden tuotanto on enintään 100 kVA. Lisäksi 1.1.2023 alkaen energiayhteisöjen on ollut mahdollista rekisteröityä Turku Energia Sähköverkot Oy:lle pientuotannon hyvityslaskentaa varten. Varttimittauksen osalta siirtymäaikaa on vuoden 2028 loppuun.

Käyttöpaikan sisäinen netotus

1.1.2023 alkaen mittausjakson (tunti, myöhemmin vartti) kulutus ja tuotanto on netotettu. Tämä tarkoittaa sitä, että mittausjakson sisällä tuotettu sähkö vähennetään kulutetusta sähköstä ja ainoastaan näiden erotus siirtyy sähkölaskulle.

Esimerkiksi, jos tunnin mittausjaksolle on tullut yhteensä 3 kilowattituntia kulutusta ja 2 kilowattituntia tuotantoa, lopputulos on nettona 1 kilowattitunti kulutusta ja 0 kilowattituntia ylijäämätuotantoa. Pientuottajan tuottama sähkö menee netotettaessa ensisijaisesti pientuottajan omaan käyttöön, jolloin pientuottaja säästää sähkön ostokustannuksissa verkkopalvelun ja energian käyttömaksusta sekä sähköverosta.

Netotus ei edellytä asiakkaalta toimenpiteitä. Datahub suorittaa netotuksen verkkoyhtiön ilmoittamien mittaustietojen perusteella.

Energiayhteisöt

Energiayhteisöt ovat saman kiinteistön alueella toimivien sähkönkäyttäjien muodostamia yhteenliittymiä, jotka hyödyntävät yhteiseksi sovittua, omaa sähköntuotantoaan. Esimerkiksi taloyhtiö voi käyttää pientuotantolaitteistonsa tuottamaa energiaa kiinteistön tilojen lisäksi kiinteistössä sijaitsevien asuntojen ja liiketilojen hyödyksi perustamalla energiayhteisön.

Energiayhteisön sisällä tuotettu energia jaetaan pientuotannon hyvityslaskennassa energiayhteisön jäsenille sovittujen jakosuhteiden mukaisesti. Datahub suorittaa pientuotannon hyvityslaskennan verkkoyhtiön ilmoittamien mittaustietojen perusteella.

20.02.2023 // Teksti Noora Niemimaa ja Pirkko Soininen // Kuvat Dreamstime

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.