Työkone soraisella työmaalla.

Turkuun 65 000 maalämpöreikää? – “Se olisi 20 % koko Turusta”

Turku Energian asiantuntijat laskivat, mitä tarkoittaisi, jos nykyinen kaukolämpöjärjestelmä korvattaisiin Turun seudulla kokonaan esimerkiksi maalämmöllä: Turun seudulle pitäisi rakentaa noin 65 000 maalämpöreikää, joiden tarvitsema pinta-ala vastaisi noin 20 prosenttia koko Turun kaupungin pinta-alasta.

Lämmitysmarkkinoilla käydään tiukkaa keskustelua ympäristöystävällisimmästä, kustannustehokkaimmasta ja toimitusvarmimmasta lämmitysjärjestelmästä.

“Keskusteluissa näkee varsin usein vastakkainasettelua eri lämmitysjärjestelmien välillä, vaikka keskustelun pitäisi keskittyä enemmän siihen, mikä lämmitysjärjestelmä sopii mihinkin kohteeseen parhaiten, ja milloin lämmitysjärjestelmän vaihto on aidosti paikallaan”, toteaa Turku Energian Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen.

Mainettaan parempi kaukolämpö

Yli 40 vuotta koteja lämmittäneeseen kaukolämpöön liitetään usein virheellisiä mielikuvia. Turun seudulla kaukolämpö on kuitenkin mainettaan parempaa ja esimerkiksi vuosikymmenten aikana tehtyjen investointien ansiosta hiilineutraalia vuoteen 2029 mennessä.

Ylivoimaisesti yleisin lämmitysjärjestelmä

Kaukolämmitetyissä taloyhtiöissä asuu tällä hetkellä noin 200 000 asukasta, joista joka toisen koti lämpiää uusiutuvilla energialähteillä kuten biomassalla ja lämmöntalteenotolla tuotetulla kaukolämmöllä.

“Tehokkaalla sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tehty kaukolämpö on ympäristöystävälliseen tuotantoon panostava lämmitysmuoto. Tulevaisuudessa kaksisuuntainen kaukolämpöverkko mahdollistaa vielä aiempaa paremmin sen, että kaukolämpöverkko ja eri energiajärjestelmät voivat muodostaa yhdessä ympäristöystävällisen, toimitusvarman ja kustannustehokkaan kokonaisjärjestelmän”, Kuivanen toteaa.

14.10.2020 // Teksti Laura Andersson // Kuvat Shutterstock

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.