Lämpöpatterin päällä on neulotut lapaset.

Miksi kaukolämpö? 10 hyvää syytä pysyä kaukolämmössä

Kaukolämmitys on Turun seudun ylivoimaisesti yleisin lämmitysmuoto, ja jo yli 200 000 ihmistä asuu kaukolämmitetyssä kodissa. Kaukolämpö on myös ympäristöystävällinen valinta ja 100-prosenttisesti palvelutuote. Kokosimme 10 hyvää syytä, miksi kaukolämpö on hyvä valinta myös tulevaisuudessa.

Kaukolämpö on palvelua

Lämpöyhtiö huolehtii lämmön toimittamisesta kiinteistöön ympäri vuorokauden. Lisäksi se myös opastaa asiakasta laitteiden käytössä, seuraa järjestelmän toimintaa ja lämmönkulutusta sekä antaa vinkkejä energiansäästöön. Kaukolämpöyritykset ovat alansa asiantuntijoita ja perillä sen kehitysaskeleista, viimeisimmistä suosituksista sekä uusimmista laitteistoista.

Huoleton lämmitysmuoto

Useimmat muut lämmitysmuodot, kuten öljylämmitys ja maalämpö, ovat tavallisesti kokonaan asiakkaan vastuulla. Kun laitteisto on kerran hankittu ja asennettu, kunnossapidosta, säädöistä sekä polttoaineesta tämän on huolehdittava itse. Jos laitteet hajoavat keskellä yötä, apua voi olla hankala saada. Kaukolämmityksen suuri etu on se, että palveluntarjoaja vastaa järjestelmän ylläpidosta ja siitä, että lämmöntoimitus kiinteistöön on katkeamatonta. Jos ongelmia ilmenee, apu on lähellä.

Toimitusvarmaa lämpöä

Suomalaisen kaukolämmön toimitusvarmuus on huippuluokkaa. Käytännössä siis kaukolämpöasiakas jää ilman lämmitystä keskimäärin alle kaksi tuntia vuoden aikana. Turku Energian toimitusvarmuus ollut jo pitkään 99,99 %. Jos kuitenkin lämmönjakelussa ilmenee ongelmia, se hoidetaan kuntoon asiakkaan puolesta.

Ympäristöystävällinen lämmitysmuoto

Vaikka kaukolämmityksellä on pitkä historia, se ei suinkaan ole vanhanaikainen tapa lämmittää koti. Sen lyömätön etu on mahdollisuus yhdistää tuotannossa eri polttoaineita. Esimerkiksi Turku Energian kaukolämmön tuotannossa uusiutuvien polttoaineiden osuus on jo yli 70 %. Kivihiilen käytöstä yhtiö luopuu kaukolämmön perustuotannossa vuonna 2022. Toisin sanoen kaukolämpöasiakkaana menet kohti hiilineutraaliutta ilman, että sinun tarvitsee tehdä sen suhteen erillisiä investointeja.

Uusiutuvaa lämpöä jo nyt

Kaukolämpövalikoimaan on mahdollista sisällyttää monenlaisia tuotteita eri asiakkaiden tarpeita palvelemaan. Kaukolämpö on yleisesti menossa vauhdilla kohti hiilineutraaliutta, mutta täysin päästötöntä kaukolämpöä on tarjolla jo nyt. Turku Energian fossiilivapaan kaukolämmön saa käyttöönsä hankkimalla Ekotakuu Lämpö -lisäpalvelun.

Joustava lämmitysjärjestelmä

Kiinteistöön tehtävät muutokset on aina otettava huomioon myös lämmityksen näkökulmasta. Laajentumisella tai remontin myötä energiatehokkuuden parantumisella on lähes aina vaikutusta myös lämmitystehontarpeeseen. Kaukolämpö on helposti skaalautuva, joten sitä on mahdollista kasvattaa tai pienentää kiinteistön tarpeiden mukaisesti.

Huomaamattomat lämmityslaitteet

Monen muun lämmitysmuodon vaatima laitteisto vie paljon tilaa ja vuosien mittaan runsaasti korjaamista tai päivittämistä. Esimerkiksi maalämpöön vaihtaminen edellyttää toisinaan myös remonttia tai laajennusta kiinteistön tekniseen tilaan. Kaukolämmön lämmityslaitteet ovat yksinkertaisia, pitkäikäisiä ja vievät vain vähän tilaa.

Nykyaikainen lämmitysmuoto

Kun kaukolämpö keksittiin 1950-luvulla, ei päästöttömästä energiantuotannosta ollut puhettakaan. Kaukolämmön idea oli kuitenkin siinä mielessä aikaansa edellä, että se ei ole mihinkään tiettyyn energiantuotantomuotoon sidottu. Sen ansiosta kaukolämpö on aina nykyaikainen lämmitysmuoto ja mahdollistaa uusien energianlähteiden hyödyntämisen.

Avoin uudistuksille

Kaukolämpöön on myös mahdollista yhdistää erilaisia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, kuten poistoilmanlämmöntalteenottoa. Kun järjestelmästä saadaan koko ajan tarkempaa ja ajantasaisempaa mittaustietoa, voidaan luoda entistä tarkempia kulutusennusteita. Näin kaukolämpöjärjestelmää on mahdollista optimoida koko ajan.

Maltilliset lämmityskustannukset

Suomessa lämmitys vie vuositasolla paljon energiaa ja siten se haukkaa ison osan kotitalouksien rahoista. Eri lämmitystapojen väliset kustannuserot voivat olla yllättävänkin suuria.

Kaukolämpöasiakas maksaa ennen kaikkea vaivattomasta lämmityksestä. Myös kaukolämmön hintakehitys on kuluttajan mieleen: näyttää siltä, että tulevaisuudessakin hinta on vakaa ja edelleen laskemaan päin. Uusiutuvien energianlähteiden osuus tuotannossa kasvaa entisestään, joten fossiilisten polttoaineiden merkitys kaukolämmön hinnan määrittäjänä pienenee koko ajan.

Lue lisää kaukolämmöstä ja sen eduista

12.11.2020 // Teksti Pirkko Soininen // Kuvat Shutterstock

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.