Tyyssija.

Tyyssija on ilmastokestävän tulevaisuuden pilotti

Turun ylioppilaskyläsäätiön uusin kohde Tyyssija valmistui vuodenvaihteessa Ylioppilaskylään. Turku Energia on ollut mukana kohteen energiaratkaisujen kehittämisessä.

TYS ja Turku Energia ovat mukana EU-rahoitteisessa RESPONSE-hankkeessa, joka pyrkii luomaan hyvää elämänlaatua ja turvallista asumista, ja samalla hanke taistelee ilmastonmuutosta vastaan. Kansainvälisen hankkeen tuloksena syntyy uusia malleja siitä, miten vastaavanlaisia kaupunginosia on mahdollista luoda myös muualla Euroopassa ja maailmalla. Turku on Ranskan Dijonin ohella yksi hankkeen kahdesta niin sanotusta majakkakaupungista, joissa pilotoidaan ja kehitetään energiapositiivisia asuinalueita.

– Energiapositiivisen asumisen perusidea on yksinkertainen: asuinkohteen tai alueen tavoitteena on tuottaa enemmän energiaa kuin mitä se itse kuluttaa. Ylioppilaskylässä tässä hankkeessa on mukana kolmasosa alueen kiinteistöistä. Alueen käyttämä lämpö ja sähkö tuotetaan uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Kohteen kaksisuuntainen lämmitysjärjestelmä on innovaatio: lämpöpumppulaitteisto käyttää lämmönlähteenä kaukojäähdytyksen paluulämpöä eli muista kiinteistöistä talteen otettua ylijäämälämpöä. Tuotettua lämpöenergiaa voidaan siirtää Tyyssija-kiinteistön lisäksi muille seudun kiinteistöille kaukolämpöverkoston kautta, kertoo Turku Energian kehityspäällikkö Antto Kulla.

Tyyssijan katolle on asennettu uudenlaisia kaksipuolisia aurinkopaneeleja, jotka voivat hyödyntää molemmista suunnista tulevaa säteilyä. Kohteessa testataan myös lämmön ja sähkön varastointia sekä energiavirtojen optimointia.

Lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja oli mukana kehittämässä tutkimuskumppanina VTT, lämpöpumppulaitteistosta vastaa Oilon ja lämpöpumpun ja energiaverkoston välisistä lämmönvaihdin- ja ohjausjärjestelmistä Högfors GST. Sähköenergiapuolen ratkaisuissa tutkimuskumppanina hankkeessa on Turun AMK ja aurinkopaneelit toimittaa salolainen Salo Tech Oy.

13.06.2022 // Teksti Pirkko Soininen

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.