Maria Aspala.

Yhdessä kohti kestävää asumista

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n (VASO) ja Turku Energian pitkä yhteistyö on mahdollistanut tavoitteellisen kumppanuuden, jossa kestäviä energiaratkaisuja haetaan koko ajan. Seuraavaksi VASOn uusiin kerrostaloihin tuodaan energiaa varastoiva aurinkosähköjärjestelmä.

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:llä ja Turku Energialla on takanaan jo mittava yhteinen matka. Pitkäaikainen kumppanuus on ollut hyvä tapa matkata kohti tärkeitä tavoitteita.

– Yhteiskunnalliset painopisteet ovat muuttuneet vuosikymmenien saatossa ja sen myötä myös energiayhteistyömme. Uusiutuvat energianlähteet ovat nykyään tärkeä osa sitä. Turku Energia tähtää Turun kaupungin kanssa hiilineutraaliustavoitteisiin, ja VASO on mukana matkassa. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen edellyttää energiatehokkaita ratkaisuja sekä uusiutuvien energianlähteiden osuuden kasvattamista, kertoo VASOn toimitusjohtaja Maria Aspala.

VASOlla on käytössään Turku Energian Ekotakuu-palvelut. Viime vuonna Turku Energian VASOlle tuottamasta kiinteistösähköstä ja kaukolämmöstä kaikki synnytettiin uusiutuvilla energianlähteillä. VASOn vuosittaiset hiilidioksidipäästöt pienenivät 5 000 tonnia, mikä vastaa 6500 meno-paluulentoa Suomesta Bangkokiin.

Käsitys asumisesta muuttuu

Asumiseen liittyvät energiaratkaisut eivät enää rajoitu rakennuksen seinien sisäpuolelle, vaan ovat osa kokonaisuutta, jossa kodin lisäksi on otettava huomioon muun muassa liikenne. VASO ja Turku Energia ovat mukana EU:n rahoittamassa USER-CHI-hankkeessa, jonka päämääränä on kehittää ihmisten käyttöön sähköautojen ja sähkökäyttöisten kevytajoneuvojen innovatiivisia latausjärjestelmiä.

–  Asukkaidemme käytössä on jo yhteensä 12 sähköautojen latausasemaa ja 23 latauspistettä. Pääskyvuorenrinteen kahdessa suunnitteilla olevassa

kerrostalossamme innovatiivisuus viedään uudelle tasolle, kun kiinteistöjen sähköntarpeet katetaan aurinkopaneeleilla tuotetulla energialla. Aurinkoenergiaa varastoidaan akkuihin myöhemmin hyödynnettäväksi muun muassa sähköautojen ja -pyörien lataamisessa, Aspala sanoo.

Hän kertoo, että VASOn asukkailta on tullut kiitosta siitä, että sähköisen liikenteen tukemisen lisäksi kiinnitetään huomiota myös sähkön alkuperään. Matka kestävän kehityksen tiellä on kuitenkin edelleen kesken.

– Olemme tehneet jo paljon hyviä asioita. Energiatehokkuus ja hiilineutraalius vaativat kuitenkin koko ajan enemmän konkreettisia tekoja. Me kiinteistönomistajana näemme, että tarvitsemme onnistuaksemme yhteistyökumppaneita, joiden arvot kohtaavat omiemme kanssa. Meillä onkin Turku Energian kanssa aidosti hyvä yhteistyösuhde, sillä se parantaa suoraan myös asiakkaidemme kokemusta.

25.02.2020 // Teksti Juho Heikkinen // Kuvat Mikael Soininen

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.