fbpx
Katolla olevia aurinkopaneeleja auringonpaisteessa

Salo IoT Campuksen aurinkovoimala valmistumassa

Turku Energian Salo IoT Campuksen alueelle rakennuttama aurinkovoimala on viimeistä silausta vaille valmis ja saadaan tuotantokäyttöön näinä päivinä.

Salo IoT Campuksen toimitusjohtaja Atte Köykkä on mielissään voimalan valmistumisesta.

– Toivoimme, että saisimme jo keväauringon talteen voimalan 1134 aurinkopaneelin avulla. Siihen ei täysin päästy, mutta hyvä näinkin. Asiakasyrityksemme arvostavat päästötöntä energiaa, ja voimalan valmistumista on odotettu kampuksella innokkaasti, Köykkä kertoo.

Hankkeen viivästyminen johtui maailmanlaajuisesta komponenttipulasta. Salo Solar valmisti aurinkopaneelit Salo IoT Campuksen naapuritontilla ja ne asennettiin aikataulussa, mutta viimeistä sähkökeskusta jouduttiin odottamaan.

Aurinkopaneelit asennettiin kampuksen pysäköintilaitoksen ylätasanteelle, jossa oli aikaisemmin 250 vajaakäytössä ollutta autopaikkaa. Voimalan arvoitu tuotantomäärä, 374 MWh vuodessa, merkitsee kampuksen hiilidioksidipäästöjen pienentymistä noin 50 tonnilla vuodessa.

– Kumppanuus Turku Energian kanssa mahdollisti meille sen, että pystymme tekemään osamme hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Energian säästäminen ja kestävästi tuotetun energian käyttö liittyvät monien meillä toimivien yritysten vastuullisuustavoitteisiin, joiden toteutumisesta ne raportoivat säännöllisesti. Koen, että olemme aurinkovoimalan käyttöönotossa oikean äärellä, Köykkä toteaa.

Aurinkovoimalan tuottama sähkö tulee kokonaisuudessaan Salo IoT Campuksen käyttöön. Turku Energia toimi myös voimalan rakennuttajana ja neuvotteli sille rahoituksen. Järjestely mahdollisti kampukselle keskittymisen muihin toimintansa kannalta tärkeisiin investointeihin, kuten 30-paikkaisen vanhusten palveluasumisen yksikön toteuttamiseen.

– Ilman tätä kumppanuutta olisimme joutuneet odottaman aurinkovoimalaa selvästi kauemmin. Kampuksella ratkaisut löytyvät yhteisöstä ja kaikki hyötyvät menestyksestä, Köykkä sanoo.

27.05.2022 // Teksti Maija Rauha

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.