Tutkimus: Yritysasiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä

08.02.2019

Syksyllä valmistuneen asiakaskokemustutkimuksen mukaan 92 prosenttia yritysasiakkaistamme on tyytyväisiä eri toimintoihimme.

Asiakkaista 95 prosenttia on kokenut tapaamiset yhteyshenkilömme kanssa hyödyllisiksi. Tutkimuksen kohderyhminä olivat Turku Energian energiaratkaisujen nykyasiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

Tutkimuksen mukaan asiakkaat pitävät Turku Energiaa luotettavana ja paikallisena. Asiakkaille on välittynyt yhteydenpidosta tunne, että Turku Energia välittää asiakkaistaan ja ymmärtää heitä. Vastausten perusteella nykyasiakkaidemme suositteluhalukkuus on erittäin korkea. Asteikolla 1–10 vastaajista 89 prosenttia antoi arvosanan 8–10.

Tutkimuksessa haluttiin kuulla myös asiakkaidemme ajatuksia tulevaisuuden energiaratkaisuista. Uusiutuvien energialähteiden käytön koettiin olevan tärkeää yritysten imagolle.

Tutkimustulosten perusteella asiakkaat toivovat vieläkin aktiivisempaa yhteydenpitoa ja lisäpanostusta erilaisten muutos- ja häiriötilanteiden tiedottamiseen.

Asiakaskokemustutkimuksen tavoitteena oli selvittää mielikuvaa Turku Energiasta ja asiakkaiden suositteluhalukkuutta perusteluineen. Lisäksi haluttiin ymmärrystä asiakkaiden kokemuksista Turku Energian eri palveluista sekä ajatuksia tulevaisuuden energiaratkaisuista. Tutkimuksen toteutti MainIdea ja siihen haastateltiin puhelimitse yhteensä 158 henkilöä.