Asiakkaidemme tyytyväisyys on tutkitusti maan huippua

26.11.2019

Turku Energia kartoitti tänä vuonna asiakastyytyväisyyttään ensimmäistä kertaa EPSI Ratingin tekemän Sähkön vähittäismyynti -tutkimuksen kautta. Tutkimukseen haastatellaan useiden eri energiayhtiöiden asiakkaita ja näin saamme vertailutietoa siitä, miten omat tuloksemme suhtautuvat muiden energiayhtiöiden asiakastyytyväisyyteen.  

Tulokset olivat meille iloista luettavaa, sillä asiakkaanamme kuulut nyt tutkitusti maan tyytyväisimpien joukkoon. Turku Energia sijoittui kaikilla tutkimuksen osa-alueilla selvästi toimialan keskitason yläpuolelle. Selkeimmin erotuimme eduksemme imagon ja asiakasuskollisuuden, sekä luotettavuuden osalta. Lähimpänä toimialan keskitasoa olimme tuotelaadun, palvelulaadun ja rahalle saatavan vastineen osalta, mutta niissäkin olimme keskitason yläpuolella.  

Tutkimuksesta käy ilmi, että ympäristöasiat ovat kaikkein tärkein asia juuri Turku Energian asiakkaille. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että asiakkaamme arvioivat energiayhtiötä valitessaan erittäin tarkkaan, kuinka ympäristöä tukevia toimintamalleja yhtiöllä on käytössä. Tämä oli meille ilahduttava tieto, sillä olemme kehittäneet voimakkaasti toimintamme vastuullisuutta ja sitoutuneet kehittämään kokonaisvaltaisia energiaratkaisuja.  

Kiitämme asiakkaita tutkimukseen osallistumisesta ja siitä, että autat meitä kehittymään. 

Lue lisää tiedotteestamme.