fbpx
25.05.2018

Siirtohinta nousee, mutta on edelleen Suomen edullisimpia

Turku Energia Sähköverkot Oy korottaa verottomia siirtohintoja keskimäärin 9 %. Verollisilla hinnoilla korotus tarkoittaa noin 3-8 % muutosta vuositasolla riippuen sähkönkulutuksesta. Syynä korotukseen ovat panostukset sähkönjakelun toimitusvarmuuteen sekä säävarman verkon rakentamiseen. Korotuksen jälkeenkin turkulaisille jaettava sähkö kuuluu Suomen edullisimpiin.

Korotus on varsin maltillinen. Kerrostalohuoneistossa, jossa sähköä käytetään 2 000 kWh:ta vuodessa, sähkönsiirron hinta nousee noin 13,40 euroa vuodessa. Vastaavasti sähkölämmitteisessä pientalossa, jossa sähkönkulutus on 18 000 kWh:ta, korotus on noin 37,80 euroa vuodessa. Korotuksen jälkeenkin olemme edelleen yksi Suomen edullisimpia verkkoyhtiöitä, Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Vesa Vaskikari havainnollistaa.

Sähköverkonhaltijan hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto, joten minkäänlainen ylihinnoittelu ei ole mahdollista.

Toimintavarmuus huippuluokkaa

Sähkömarkkinalaki velvoittaa yhtiöitä pitämään sähköverkot kunnossa ja parantamaan toimitusvarmuutta. Vuoteen 2028 mennessä kaikkien verkkoyhtiöiden on pystyttävä siihen, että yksittäisten sähkökatkojen pituus jää kaava-alueilla myrskyn tai lumikuorman seurauksena alle kuuden tunnin ja muualla alle 36 tunnin.

Viime vuonna Turku Energia Sähköverkkojen keskeytysaika per asiakas oli alhaisempi kuin koskaan ennen eli 8 minuuttia 54 sekuntia. Toimitusvarmuudessa Turku Energia Sähköverkot onkin valtakunnan parhaiden joukossa.

– Olemme päässeet nyt kahtena vuonna peräjälkeen alle kymmenen minuutin keskimääräiseen keskeytysaikaan vuodessa, Vesa kertoo.

Turku Energia Sähköverkoilla on yli 84 000 käyttöpaikkaa eli asiakasta. Viime vuonna vain kolmasosa asiakkaista koki sähkökatkoksen ja noin tuhannella asiakkaalla oli vuoden aikana yli kolme katkosta.

– Tilanne on näiden lukujen valossa erittäin hyvä, mutta emme voi tuudittautua tähän, vaan verkon rakentaminen ja kunnossapito vaativat jatkuvia investointeja, Vesa korostaa.

Verkot kuntoon

Turku Energia Sähköverkot on panostanut keskeytysten ennaltaehkäisyyn.

Toinen merkittävä parannus on ollut vierimetsän hoito, jonka laki salli vuonna 2013.

– Näin olemme voineet ehkäistä tehokkaasti puiden tai oksien johtojen päälle kaatumisesta johtuvia katkoksia, Vesa kertoo.

Sähköverkon maakaapelointia on lisätty. Nyt verkon kaapelointiaste on noin 70 %.

Myös uuden verkon rakentaminen maksaa. Turussa on useita uusia kaava-alueita, joille on vedettävä sähköverkot lähivuosien aikana. Lisäksi ikääntyvän verkon laajat aluesaneeraukset työllistävät tasaisella tahdilla.

– Kannattaa myös muistaa, että Turku Energia Sähköverkot tulouttaa emoyhtiönsä Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:n kautta merkittävän osan voitostaan Turun kaupungille, joka käyttää varoja palveluiden tuottamiseen kaupunkilaisille, Vesa toteaa. ●

 Kerrostalohuoneisto

❯ ei sähkökiuasta
❯ pääsulake 1×25 A
❯ sähkön käyttö 2 000 kWh/vuosi

Vanha 175,4 € Uusi 188,8 €

  1. edullisin suurista kaupunkiyhtiöistä*

 

Pientalo

❯ sähkökiuas
❯ ei sähkölämmitystä
❯ pääsulake 3×25 A
❯ sähkön käyttö 5 000 kWh/vuosi

Vanha 332 € Uusi 346 €

Edullisin suurista kaupunkiyhtiöistä*

 

Pientalo

❯ huonekohtainen sähkölämmitys
❯ pääsulake 3×25 A
❯ sähkön käyttö 18 000 kWh/vuosi

Vanha 1022,4 € Uusi 1060,2 €

Edullisin suurista kaupunkiyhtiöistä*

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.