Sähkösopimukset

Mitä tarkoittaa Suomen alueen Spot-hinta?

Suomen alueen Spot-hinta on se tuntihinta, johon Louna Tunti -sopimuksen hinnoittelu perustuu. Pohjoismaisessa Nordpool-sähköpörssissä jokaisella maalla on oma hinnoittelualueensa, johon vaikuttaa maan tuotantokapasiteetti ja mahdollisesti tarvittava lisäenergia muista maista.