Usein kysyttyä kategoriasta Sähkösopimukset

Turku Energia myy ympäristöystävällistä energiaa koko Suomeen. Sähkön ostaminen on helppoa, sillä asiakaspalvelumme huolehtii kaikista sähkönmyyjän vaihtoon liittyvistä asioista puolestasi.

Samalla hoituu automaattisesti kuntoon paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa tehtävä jakelu- eli verkkopalvelusopimus. Paikallinen sähköverkkoyhtiö tekee sopimuksen ja lähettää siitä vahvistukset sinulle. Esimerkiksi Turun kaupungin alueella sähkön jakelusta huolehtii pääasiassa Turku Energia Sähköverkot Oy.

Voit tehdä vapaa-ajan asunnollesi tavallisen kodeille tarkoitetun sähkösopimuksen.

Katso sähkösopimukset ja hinnat

Kopioi linkki leikepöydälle

Turku Energia myy ympäristöystävällistä energiaa koko Suomeen. Sähkön ostaminen on helppoa, sillä asiakaspalvelumme huolehtii kaikista sähkönmyyjän vaihtoon liittyvistä asioista puolestasi.

Samalla hoituu automaattisesti kuntoon paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa tehtävä jakelu- eli verkkopalvelusopimus. Paikallinen sähköverkkoyhtiö tekee sopimuksen ja lähettää siitä vahvistukset sinulle. Esimerkiksi Turun kaupungin alueella sähkön jakelusta huolehtii pääasiassa Turku Energia Sähköverkot Oy.

Katso sähkösopimukset pienyrityksille

Katso sähkösopimukset suuryrityksille

Kopioi linkki leikepöydälle

Sähkösopimusta ei kannata turhaan katkaista muuton yhteydessä, vaan voit ottaa sen sellaisenaan mukanasi uuteen kotiin. Tai halutessasi voit tehdä kokonaan uudenlaisen sopimuksen. Riittää, että ilmoitat meille ajoissa tulevasta muutosta. Näin varmistamme sen, että myös uudessa kodissasi sähköt toimivat jo muuttopäivänä.

Emme saa automaattisesti tietoa asiakkaidemme muutoista Postista tai Digi- ja väestötietovirastosta, vaan sähkösopimus jatkuu vanhassa asunnossa niin kauan, kunnes irtisanot sen tai vanhaan asuntoosi muuttaa uusi asukas, joka tekee sähkösopimuksen asuntoon. Maksuvelvollisuus jatkuu siis sähkösopimuksen irtisanomiseen saakka.

Me ilmoitamme sopimuksen irtisanomisesta paikalliselle verkkoyhtiölle, eikä sinun tarvitse olla erikseen yhteydessä verkkoyhtiöön sähkösopimuksen päättämisestä.

Soita siis asiakaspalveluumme tai avaa verkkosivujemme chat-keskustelu ja kerro uusi osoitteesi.

Kopioi linkki leikepöydälle

Sähkön hinta nousi koronaepidemia-aikana jo hieman, mutta Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan on nousu vain kiihtynyt. Turku Energia ostaa kaiken myymänsä sähkön pohjoismaisesta Nord Pool -sähköpörssistä, jossa sähköstä käydään kauppaa kuten arvopapereista. Siellä sähkön tuottajat ja sähkön vähittäismyyjät tekevät joka päivä tarjouksensa seuraavan päivän sähköstä. Sähkön kysyntä ja tarjonta määrittelevät seuraavan päivän sähkön tuntihinnat.

Tällä hetkellä sähkön hintaa nostavat muun muassa polttoaineiden hinnat, päästöoikeuksien kallistuminen, säätekijät ja Venäjän aiheuttamat hintariskit.

Kopioi linkki leikepöydälle

Sähkön hinta määrittyy Nord Poolin Spot-markkinoilla. Sähkön tuottajat ja vähittäismyyjät tekevät siellä joka aamupäivä tarjouksensa seuraavan päivän sähköstä. Nord Pool laskee tarjousten perusteella seuraavan päivän tuntihinnat kysynnän ja tarjonnan mukaisesti.

Jotta asiakkaalle voidaan tarjota määräaikainen sähkösopimus, sähkönmyyntiyhtiöt suojautuvat sähkön hintavaihteluilta hankkimalla johdannaistuotteita Nasdaqin kaupankäyntipaikoista. Johdannaistuotteilla siis sähkön hinta kiinnitetään tiettyyn hintatasoon esimerkiksi vuodeksi eteenpäin. Tällä hetkellä epävakaa maailmantilanne nostaa lähitulevaisuuden kiinteitä johdannaistuotteita. Pidemmillä vuosituotteilla hintataso taas alenee.

Kopioi linkki leikepöydälle

Sähkön hinnoitteluun vaikuttaa monikin asia, minkä takia hinnan ennustaminen on hyvin haastavaa. Sähkön hintaan vaikuttavat energian tuotannossa käytettävien polttoaineiden hinnat, sähkönhankinnan suojaukseen käytettävien johdannaistuotteiden hinnat, maiden välisten siirtoyhteyksien kapasiteetti, uusiutuvan energian tuotannon määrän vaihtelu, geopoliittisen tilanteen näkymät ja pitkän aikavälin sääennusteet. Myös kysynnällä ja tarjonnalla on vaikutusta sähkön hintoihin, koska sähköstä käydään kauppaa pohjoismaisessa sähköpörssissä tunti tunnilta. Joka tunti kysynnän ja tarjonnan tulee olla samat.

Kopioi linkki leikepöydälle

Suomen sähköjärjestelmä on vahvasti linkittynyt muihin Pohjoismaihin. Nykypäivänä Pohjoismaat ovat linkittyneet yhä voimakkaammin myös Keski-Eurooppaan, kun sähkönsiirtoyhteyksiä on lisätty Etelä-Skandinaviasta muualle Keski-Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan.

Sähkömarkkinan perusajatus on se, että sähköä siirretään edukkaammalta alueelta kalliimmalle. Siksi sähkönsiirto on voimakkaasti kasvanut Pohjoismaista poispäin. Tämä mekanismi linkittää Pohjoismaiden hintaa yhä voimakkaammin Keski-Euroopan hintaan.

Koska Keski-Euroopassa tehdään sähköä merkittäviä määriä maakaasulla, vaikuttaa maakaasulla tehtävän sähkön hinta myös meillä Pohjoismaissa ja Suomessa.

Kopioi linkki leikepöydälle

Helpoin tapa säästää sähkölaskussa on luonnollisesti kuluttaa vähemmän sähköä. Kotona käyttämästäsi energiasta kuluu lämmitykseen noin puolet, veden lämmitykseen noin 20 % ja loppu kulutus jakaantuu kodin muiden sähkölaitteiden kesken. Suurin osa kotitaloussähköstä kuluu yleensä kylmälaitteisiin sekä valaistukseen ja viihdelaitteisiin. Myös sauna ja pesutilan lattialämmitys nostavat kulutustasi.

Tutustu energiansäästövinkkeihin

Kopioi linkki leikepöydälle

Turku Energialla on omia ja osakkuusyhtiöiden omistamia energiantuotantolaitoksia. Miksi siis ostatte sähköä sähköpörssistä?

Sähköä pitää tuottaa joka hetki yhtä paljon, kuin sitä kulutetaan. Sähköpörssin avulla tuotannon ja kulutuksen tasapainoa pystytään ylläpitämään.

Kaikki tuottamamme sähkö myydään sähköpörssiin. Vastaavasti ostamme kaiken myymämme sähkön sähköpörssistä. Ostamme sähköä siis myös muilta energiantuottajilta, koska meillä ei ole tarpeeksi omaa tuotantoa myytäväksi.

Kopioi linkki leikepöydälle

Toimitusvelvollinen sähkö on kuvattu sähkömarkkinalaissa. Sen mukaan vähintään yhden sähköyhtiön tulee toimittaa asiakkaalle sähköä kohtuullisin hinnoin ja ehdoin. Näin turvataan esimerkiksi luottotietonsa menettäneitä asiakkaita saamaan sähköä kotiinsa. Myös tilanteissa, joissa sähkön myyjälle koituisi sähkön toimittamiseen riskejä, voidaan nojata toimitusvelvollisuuden vastuuseen. Toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä Turku Energia Sähköverkot Oy:n jakeluverkkoalueella on Turku Energia ja toimitusvelvollisena sähkötuotteena tarjoamme Louna Vehreä -sähkösopimusta.

Kopioi linkki leikepöydälle

Yleissähkö, yösähkö ja kausisähkö tarkoittavat eri tapoja mitata sähkön käyttöä.

Yleissähkössä sähkön hinta on sama kaikkina vuorokauden aikoina eli 24/7. Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkössä sähköllä on vuorokauden aikana kaksi eri hintaa: päivähinta on esim. klo 07–22 ja yöhinta klo 22–07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkössä sähkön käyttöä mitataan vuodenajan mukaan joko talvipäiväenergiana tai muun ajan energiana. Sähkön talviarkipäiviä ovat arkipäivät maanantaista lauantaihin 1.11.–31.3. välisenä aikana klo 7–22. Jakeluverkkoyhtiöillä voi olla eroja aikajaotuksissa. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä. Tätä mittaustapaa suositaan omakotitaloissa ja vapaa-ajan asunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus.

Kopioi linkki leikepöydälle

Ostan sähköni toiselta yhtiöltä. Nyt olen kuitenkin saanut teiltä sopimusvahvistuksen. Miksi?

Jokaisessa asunnossa on oltava sekä sähkön myynti- että verkkosopimus, jotta sinne voidaan toimittaa sähköä. Verkkosopimus eli sähkönsiirto tarkoittaa käytännössä sähkön kotiinkuljetusta. Meiltä saamasi sopimus koskee siis sähkön toimitusta kotiisi.

Sähköverkkoyhtiö määräytyy kiinteistön sijainnin perusteella. Sähköverkkoyhtiötä ei voi kilpailuttaa, koska yhdellä alueella voi toimia vain yksi sähkönjakeluverkon haltija.

Kopioi linkki leikepöydälle

Kaikissa asunnoissa on kaksi sähkösopimusta, joista kummastakin olet saanut sopimusvahvistukset. Jos ostat sähkön myynnin ja verkkopalvelun eri yhtiöistä, saat myös kaksi laskua: toisen myyjältä, toisen verkkoyhtiöltä.

Molemmilla laskuilla on käyttöön perustuvia maksuja. Sähkön myyjä laskuttaa kulutetun energian määrän, verkkoyhtiö puolestaan sähköverkon kautta kulkeneen energian määrän. Molemmilla laskuilla voi olla myös kuukausittaisia perusmaksuja.

Kopioi linkki leikepöydälle

Määräaikainen sähkösopimus tarkoittaa sopimusta, jonka hinta on sama koko sopimuskauden ajan. Jos sitoudut esimerkiksi 12 kk tai 24 kk sähkösopimukseen, et voi vaihtaa sitä kesken sopimuskauden.

Määräaikaisen sähkösopimuksen hinta määräytyy aina tarjouksen antamisen ajankohdan mukaan. Itse sähkön toimitus voi alkaa vasta myöhemmin.

Tarjouksen antamisen yhteydessä sitoudumme hankkimaan koko sähkösopimuskauden energian etukäteen Nord Pool -sähköpörssistä ja myymään sähköä sinulle koko sopimuskauden ajan sovittuun hintaan. Lisäksi suojaamme hankintahinnan Nasdaq-arvopaperipörssin kautta etukäteen. Tätä etukäteen maksettua kokonaishankintaa emme pysty katkaisemaan kesken sopimuskauden ilman tappiota.

Asiaa voisi verrata vaikkapa bensatankillisen ostamiseen. Maksat koko tankillisen hinnan ostohetkellä ja sen hinta on määräytynyt bensiinin tuotannon taustatekijöiden sekä öljyn pörssihinnan kautta. Et voi palauttaa puolta tankillista takaisin, vaikka bensiinin hintataso seuraavina päivinä muuttuisi huomattavasti, vaan joudut käyttämään koko tankillisen ostamallasi hinnalla.

Määräaikaisen sopimuksen etu on se, että hintataso on turvallisen kiinteä koko sopimuskauden, vaikka markkinahinta vaihtelisi rajusti.

Määräaikainen myyntisopimus päättyy määräajan umpeuduttua. Yksilöllisissä sopimusehdoissa tarkennetaan menettelyä, mikäli asiakas yksipuolisesti haluaa irtisanoa määräaikaisen sopimuksen. Olet saanut sopimustasi koskevat yksilölliset sopimusehdot sopimusvahvistuksen yhteydessä.

Jos haluat irtisanoa sähkösopimuksesi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja kerro asiakasnumerosi.

Kopioi linkki leikepöydälle

Tiedäthän, ettei sähkösopimusta tarvitse katkaista muuton yhteydessä. Voit ottaa sen mukanasi uuteen kotiin, mihin päin Suomea tahansa. Hoidamme kaikki sopimukseen liittyvät asiat puolestasi myös verkkoyhtiön kanssa. Käyttöpaikan vaihtuessa (muutto) määräaikaisen sopimuksen voi irtisanoa veloituksetta. Tee meille muuttoilmoitus soittamalla tai chat-keskustelussa.

Määräaikainen myyntisopimus päättyy määräajan umpeuduttua tai purkamisen johdosta sähkönmyyntiehdot SME 2014 mukaisesti, jollei kohdista 10.2.1 – 10.2.5. sekä 10.5. muuta johdu. Yksilöllisissä sopimusehdoissa tarkennetaan menettelyä, mikäli asiakas yksipuolisesti haluaa irtisanoa määräaikaisen sopimuksen. Olet saanut sopimustasi koskevat yksilölliset sopimusehdot sopimusvahvistuksen yhteydessä.

Jos haluat irtisanoa sähkösopimuksesi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja kerro asiakasnumerosi.

Kopioi linkki leikepöydälle

Kyllä voit. Ku­lut­ta­ja­suo­ja­lain mu­kai­ses­ti ku­lut­ta­ja-asiak­kail­la on oi­keus pe­ruut­taa etä­myyn­ti­nä (pu­he­li­mit­se tai säh­köi­ses­ti) teh­ty so­pi­mus 14 päi­vän ku­lues­sa syy­tä il­moit­ta­mat­ta. Pe­ruut­ta­mi­sen mää­räai­ka päät­tyy 14 päi­vän ku­lut­tua so­pi­muk­sen te­ke­mi­ses­tä.

Jos olet näiden 14 päivän aikana käyttänyt sähköä, on sinun maksettava saamastasi hyödystä kohtuullinen korvaus meille. Korvaus määräytyy sopimusehtojen mukaan.

Sopimuksesi raukeaa, kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksen. Ilmoita meille sopimuksen peruuttamisesta kirjallisesti joko EnergiaOnlinen yhteydenottokanavassa, kir­jepos­tilla tai säh­kö­pos­til­la: asiakaspalvelu@turkuenergia.fi. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, et­tä lä­he­tät il­moi­tuk­sen en­nen pe­ruut­ta­mi­sa­jan päät­ty­mis­tä. Ilmoita meille seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Sähkön käyttöpaikan osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Kerro, että haluat peruuttaa sopimuksesi.

Voit halutessasi käyt­tää oheista tulostettavaa peruuttamislomaketta (pdf).

Kopioi linkki leikepöydälle

Sähkön reitti kotiisi tai yritykseesi kulkee aina paikallisen sähköverkkoyhtiön kaapeleita ja linjoja pitkin. Sähköverkkoyhtiötä ei voi kilpailuttaa, koska yhdellä alueella voi toimia vain yksi sähkönjakeluverkon haltija. Sähköverkkoyhtiö omistaa sekä maan alla että päällä olevan tekniikan, eikä mikään muu yhtiö voi käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa.

Kilpailevien sähköverkkojen rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Jos verkkoyhtiöitä olisi useampi samalla alueella, pitäisi kaikkiin rakennuksiin vetää erikseen jokaisen eri verkkoyhtiön sähköyhteydet. Tämä kasvattaisi sähköverkkojen ylläpidon kustannuksia ja kuormittaisi ympäristöä. Lisäksi se vaikeuttaisi sähköverkkojen hallintaa ja vaarantaisi niiden toimintavarmuuden. Sähköverkkojen toimintavarmuus on yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeää.

Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja hinnoittelua sekä säätää vaatimuksia esimerkiksi toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Sähkön jakelusta Turun kaupungin alueella, pois lukien Paattisten alue, huolehtii Turku Energia Sähköverkot Oy.

Lue lisää Energiaviraston sivuilta

Lue lisää Turku Energia Sähköverkot Oy:n toiminnasta

Kopioi linkki leikepöydälle

Minulla on jo tunnukset EnergiaOnline-palveluun, mutta ne eivät enää toimi. Mitä voin tehdä?

Sähköinen asiointipalvelumme EnergiaOnline on uudistettu kokonaan. Tarjoamme Turku Energian asiakkaille edelleen yhden yhteisen asiointipalvelun, jonka kautta on mahdollisuus nähdä sähkönmyynnin, sähköverkon ja lämmön asiakassuhteeseen liittyviä tietoja.

Koska palvelut on nyt uudistettu kokonaan, kaikkien palveluja aikaisemminkin käyttäneiden tulee rekisteröityä uudelleen käyttäjiksi. Koska asiakkaiden tietoturvan varmistaminen on meille tärkeää, rekisteröityminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. Jatkossa palveluun voi kirjautua omalla sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöille toimitamme sähköpostitse uuden käyttäjätunnuksen ja ohjeet kirjautumiseen.

Kopioi linkki leikepöydälle

EnergiaOnline on muuttunut, eikä vanhoja laskuja/kulutushistoriaa näy. Mistä tämä johtuu?

Sähköinen asiointipalvelumme EnergiaOnline on uudistettu kokonaan. Uusitun palvelusivuston käyttöönottoon liittyvät toimet ovat vielä osittain kesken, minkä vuoksi palveluissa esitettävissä tiedoissa voi olla vielä puutteita tai aukkoja.

Uudistetussa EnergiaOnline-palvelussa laskutus- ja kustannustiedot eivät ole nähtävissä heti palvelun julkaisemisen jälkeen. Laskuhistoria ja kustannusten raportointi tullaan julkaisemaan osaksi palveluja pian käyttöönoton jälkeen, kun kaikki käyttöönottoon liittyvät jälkitoimet saadaan valmiiksi.

Mikäli olet tallentanut energiankäytön seurannan yhteyteen omia muistiinpanojasi, omien aikaisemmin tehtyjen muistiinpanojen katseleminen energiankäytön seurannassa ei myös ole mahdollista heti palvelujen käyttöönoton jälkeen. Historiatiedot muistiinpanojen osalta siirretään uuteen palveluun toukokuun aikana

Edellä mainittujen lisäksi olemme havainneet, että joidenkin asiakkaiden tuntimittaustiedoissa on puutteita tai aukkoja, eikä käytön raportointi palvelussa ole mahdollista koko sopimusjaksolta. Ongelmat johtuvat siitä, että suuren käyttötietomassan lataaminen palvelun käyttöön on osittain kesken. Pyrimme saamaan palvelussa näytettävät tiedot ajan tasalle mahdollisimman nopeasti.

Kopioi linkki leikepöydälle

Välillä on poikkeuksellisia päiviä tai tunteja, jolloin pörssisähkön hinta painuu ajoittain negatiiviseksi. Niin käy, kun tuotantoa on enemmän suhteessa kulutukseen, esimerkiksi kun on hyvin tuulista ja vesivoimatilanne on hyvä. Kun pörssisähkön hinta on negatiivinen, ei pörssisähköasiakas maksa sähköenergiasta, mutta maksettavaksi tulee kuitenkin sähkön siirto veroineen sekä sopimukseen kuuluva välityspalkkio. Näinä hetkinä kannattaa esimerkiksi laittaa pesukone päälle tai ladata sähköauto, jos sellainen on.

Kun pörssisähkön hinta on negatiivinen, maksaa sähkön myyjä periaatteessa asiakkaalle sähkön käytöstä. Negatiivinen hinta on kuitenkin sen verran harvinainen ilmiö, että kuluttamalla sähköä ei ole päässyt vielä tienaamaan. Teoriassa kuitenkin, jos sähkön hinta on niin paljon ja pitkään negatiivisella, että siirtomaksujen ja välityspalkkion jälkeenkin asiakkaalle tulisi tuloa sähkön käytöstä, hyvitetään se kuukauden sähkölaskua pienentämällä.

Kopioi linkki leikepöydälle

Jos olet itse estynyt hoitamaan sähkösopimusasioitasi, voit valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioita puolestasi. Valtuutus tehdään valtakirjalla. Vaihtoehtoja valtakirjan laatimiseksi:

  • Voit käyttää tätä valmista valtakirjapohjaa (pdf). Tulosta ja täytä valtakirja ja toimita se meille. Voit toimittaa meille myös vapaamuotoisen valtakirjan, josta käy ilmi riittävät yksilöintitiedot sekä sinun että valtuuttamasi henkilön osalta. Todistajat eivät ole pakollisia valtakirjassa.
  • Ota meihin yhteyttä chatissa. Vahvan tunnistautumisen jälkeen asiakaspalvelijamme pyytää sinulta tarvittavat tiedot valtakirjaa varten. Chat-ikkuna on avoinna verkkosivujemme oikeassa laidassa asiakaspalvelumme aukioloaikoina.

Toimita valtakirja meille haluamallasi tavalla:

  • Toimita valtakirja EnergiaOnline-palvelun yhteydenottokanavassa. Kirjaudu EnergiaOnlineen ja valitse ylävalikosta ”Yhteydenotot”. Skannaa täytetty valtakirja ja lisää se viestin liitteeksi.
  • Toimita valtakirja skannattuna sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@turkuenergia.fi. Otathan huomioon, että sähköposti ei ole tietoturvallinen kanava. Jos haluat olla varma tietoturvasta, suosittelemme toimittamaan valtakirjan EnergiaOnlinen kautta.
  • Toimita valtakirja kirjepostilla osoitteeseen: Turku Energia Sähkönmyynti, Tunnus 5009184, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Postimaksu maksetaan tällöin puolestasi.

Kopioi linkki leikepöydälle

Kuka voi rekisteröityä EnergiaOnline-käyttäjäksi?

Voit rekisteröityä EnergiaOnline-palvelujen käyttäjäksi, jos sinulla on voimassa oleva sähkö- tai lämpösopimus Turku Energian kanssa.

Miten rekisteröidyn palveluun?

Siirry EnergiaOnlinen etusivulle. Klikkaa ”Rekisteröidy”-painiketta. Rekisteröidy palveluun pankkitunnuksillasi.

Turku Energian kuluttaja-asiakkaana ja yritysasiakkaana rekisteröidyt palveluun verkkopankkitunnuksillasi. Yritysasiakkaana käytät joko yrityksen verkkopankkitunnuksia tai omia henkilökohtaisia pankkitunnuksiasi.

Rekisteröitymisen yhteydessä voit määrittää itsellesi käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Miten kirjaudun palveluun?

Onnistuneen rekisteröitymisen jälkeen voit kirjautua EnergiaOnlineen määrittämälläsi käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kuluttaja-asiakkaana voit aina kirjautua palveluun myös tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Siirry EnergiaOnlinen etusivulle. Kirjoita ”Kirjaudu palveluun” -otsikon alla oleviin kenttiin käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja klikkaa painiketta ”Kirjaudu”. Jos haluat kirjautua pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen, klikkaa ”Siirry tunnistautumaan”-nappia.

Mitä palveluja EnergiaOnlinessa on?

EnergiaOnline-palvelun käyttäjänä voit hoitaa sopimuksiisi liittyviä asioita mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Tällä hetkellä käytössäsi ovat seuraavat palvelut:

• Energiankäytön ja kustannusten seuranta
• Omien yhteystietojen ja palveluvalintojen ylläpito
• Sähkösopimusten perustietojen selailu
• Laskujen selailu
• Uuden sähkösopimuksen tekeminen
• Muuttoilmoituksen tekeminen
• Yhteydenotot asiakaspalveluumme

Kopioi linkki leikepöydälle

Omaa kulutustasi seuraat näppärästi EnergiaOnline-palvelussamme. Jos käytössäsi on Louna Tunti -sähkösopimus, näet palvelussa myös toteutuneet Nord Pool -sähköpörssin Suomen alueen tuntihinnat. Huomisen tuntihintoja suosittelemme seuraamaan Fingridin Tuntihinta-sovelluksessa, jonne voit määritellä hintahälytyksiä haluamillesi arvoille. Saat ladattua sovelluksen ilmaiseksi App Storesta tai Play-kaupasta.

Kopioi linkki leikepöydälle

Puhelimitse tehty sähkösopimus pitää aina vahvistaa kirjallisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että toimitamme puhelimitse antamamme sähkötarjouksen jälkeen sinulle vielä saman tarjouksen tiedot sähköpostitse tai paperitse. Sähkösopimuksesi astuu voimaan vain, jos hyväksyt tämän kirjallisen tarjouksen joko vastaamalla sähköpostiin tai palauttamalla hyväksymisilmoituksen postitse.

Jälkivahvistusmenettelyä ei sovelleta, mikäli kuluttajana olet omasta aloitteestasi puhelimitse meihin yhteydessä tai olet pyytänyt meitä ottamaan sinuun yhteyttä.

Puhelinmyynnin jälkivahvistusmenettelystä saa lisää tietoa kuluttajansuojalaista (KSL 12 a §).

Kopioi linkki leikepöydälle

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota yhteyttä, autamme mielellämme.

"*" näyttää pakolliset kentät

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.