fbpx

Usein kysyttyä kategoriasta Sähkösopimukset

Ostan sähköni toiselta yhtiöltä. Nyt olen kuitenkin saanut teiltä sopimusvahvistuksen. Miksi?

Jokaisessa asunnossa on oltava sekä sähkön myynti- että verkkosopimus, jotta sinne voidaan toimittaa sähköä. Verkkosopimus eli sähkönsiirto tarkoittaa käytännössä sähkön kotiinkuljetusta. Meiltä saamasi sopimus koskee siis sähkön toimitusta kotiisi.

Sähköverkkoyhtiö määräytyy kiinteistön sijainnin perusteella. Sähköverkkoyhtiötä ei voi kilpailuttaa, koska yhdellä alueella voi toimia vain yksi sähkönjakeluverkon haltija.

Kopioi linkki leikepöydälle

Turku Energia myy ympäristöystävällistä energiaa koko Suomeen. Sähkön ostaminen on helppoa, sillä asiakaspalvelumme huolehtii kaikista sähkönmyyjän vaihtoon liittyvistä asioista puolestasi.

Samalla hoituu automaattisesti kuntoon paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa tehtävä jakelu- eli verkkopalvelusopimus. Paikallinen sähköverkkoyhtiö tekee sopimuksen ja lähettää siitä vahvistukset sinulle. Esimerkiksi Turun kaupungin alueella sähkön jakelusta huolehtii pääasiassa Turku Energia Sähköverkot Oy.

Voit tehdä vapaa-ajan asunnollesi tavallisen kodeille tarkoitetun sähkösopimuksen.

Katso sähkösopimukset ja hinnat

Kopioi linkki leikepöydälle

Turku Energia myy ympäristöystävällistä energiaa koko Suomeen. Sähkön ostaminen on helppoa, sillä asiakaspalvelumme huolehtii kaikista sähkönmyyjän vaihtoon liittyvistä asioista puolestasi.

Samalla hoituu automaattisesti kuntoon paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa tehtävä jakelu- eli verkkopalvelusopimus. Paikallinen sähköverkkoyhtiö tekee sopimuksen ja lähettää siitä vahvistukset sinulle. Esimerkiksi Turun kaupungin alueella sähkön jakelusta huolehtii pääasiassa Turku Energia Sähköverkot Oy.

Katso sähkösopimukset pienyrityksille

Katso sähkösopimukset suuryrityksille

Kopioi linkki leikepöydälle

Kyllä voit. Ku­lut­ta­ja­suo­ja­lain mu­kai­ses­ti ku­lut­ta­ja-asiak­kail­la on oi­keus pe­ruut­taa etä­myyn­ti­nä (pu­he­li­mit­se tai säh­köi­ses­ti) teh­ty so­pi­mus 14 päi­vän ku­lues­sa syy­tä il­moit­ta­mat­ta. Pe­ruut­ta­mi­sen mää­räai­ka päät­tyy 14 päi­vän ku­lut­tua so­pi­muk­sen te­ke­mi­ses­tä.

Jos olet näiden 14 päivän aikana käyttänyt sähköä, on sinun maksettava saamastasi hyödystä kohtuullinen korvaus meille. Korvaus määräytyy sopimusehtojen mukaan.

Sopimuksesi raukeaa, kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksen. Ilmoita meille sopimuksen peruuttamisesta kirjallisesti joko EnergiaOnlinen yhteydenottokanavassa, kir­jepos­tilla tai säh­kö­pos­til­la: asiakaspalvelu@turkuenergia.fi. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, et­tä lä­he­tät il­moi­tuk­sen en­nen pe­ruut­ta­mi­sa­jan päät­ty­mis­tä. Ilmoita meille seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Sähkön käyttöpaikan osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Kerro, että haluat peruuttaa sopimuksesi.

Voit halutessasi käyt­tää oheista tulostettavaa peruuttamislomaketta (pdf).

Kopioi linkki leikepöydälle

Minulla on jo tunnukset EnergiaOnline-palveluun, mutta ne eivät enää toimi. Mitä voin tehdä?

Sähköinen asiointipalvelumme EnergiaOnline on uudistettu kokonaan. Tarjoamme Turku Energian asiakkaille edelleen yhden yhteisen asiointipalvelun, jonka kautta on mahdollisuus nähdä sähkönmyynnin, sähköverkon ja lämmön asiakassuhteeseen liittyviä tietoja.

Koska palvelut on nyt uudistettu kokonaan, kaikkien palveluja aikaisemminkin käyttäneiden tulee rekisteröityä uudelleen käyttäjiksi. Koska asiakkaiden tietoturvan varmistaminen on meille tärkeää, rekisteröityminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. Jatkossa palveluun voi kirjautua omalla sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöille toimitamme sähköpostitse uuden käyttäjätunnuksen ja ohjeet kirjautumiseen.

Kopioi linkki leikepöydälle

EnergiaOnline on muuttunut, eikä vanhoja laskuja/kulutushistoriaa näy. Mistä tämä johtuu?

Sähköinen asiointipalvelumme EnergiaOnline on uudistettu kokonaan. Uusitun palvelusivuston käyttöönottoon liittyvät toimet ovat vielä osittain kesken, minkä vuoksi palveluissa esitettävissä tiedoissa voi olla vielä puutteita tai aukkoja.

Uudistetussa EnergiaOnline-palvelussa laskutus- ja kustannustiedot eivät ole nähtävissä heti palvelun julkaisemisen jälkeen. Laskuhistoria ja kustannusten raportointi tullaan julkaisemaan osaksi palveluja pian käyttöönoton jälkeen, kun kaikki käyttöönottoon liittyvät jälkitoimet saadaan valmiiksi.

Mikäli olet tallentanut energiankäytön seurannan yhteyteen omia muistiinpanojasi, omien aikaisemmin tehtyjen muistiinpanojen katseleminen energiankäytön seurannassa ei myös ole mahdollista heti palvelujen käyttöönoton jälkeen. Historiatiedot muistiinpanojen osalta siirretään uuteen palveluun toukokuun aikana

Edellä mainittujen lisäksi olemme havainneet, että joidenkin asiakkaiden tuntimittaustiedoissa on puutteita tai aukkoja, eikä käytön raportointi palvelussa ole mahdollista koko sopimusjaksolta. Ongelmat johtuvat siitä, että suuren käyttötietomassan lataaminen palvelun käyttöön on osittain kesken. Pyrimme saamaan palvelussa näytettävät tiedot ajan tasalle mahdollisimman nopeasti.

Kopioi linkki leikepöydälle

Sähkön reitti kotiisi tai yritykseesi kulkee aina paikallisen sähköverkkoyhtiön kaapeleita ja linjoja pitkin. Sähköverkkoyhtiötä ei voi kilpailuttaa, koska yhdellä alueella voi toimia vain yksi sähkönjakeluverkon haltija. Sähköverkkoyhtiö omistaa sekä maan alla että päällä olevan tekniikan, eikä mikään muu yhtiö voi käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa.

Kilpailevien sähköverkkojen rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Jos verkkoyhtiöitä olisi useampi samalla alueella, pitäisi kaikkiin rakennuksiin vetää erikseen jokaisen eri verkkoyhtiön sähköyhteydet. Tämä kasvattaisi sähköverkkojen ylläpidon kustannuksia ja kuormittaisi ympäristöä. Lisäksi se vaikeuttaisi sähköverkkojen hallintaa ja vaarantaisi niiden toimintavarmuuden. Sähköverkkojen toimintavarmuus on yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeää.

Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja hinnoittelua sekä säätää vaatimuksia esimerkiksi toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Sähkön jakelusta Turun kaupungin alueella, pois lukien Paattisten alue, huolehtii Turku Energia Sähköverkot Oy.

Lue lisää Energiaviraston sivuilta

Lue lisää Turku Energia Sähköverkot Oy:n toiminnasta

Kopioi linkki leikepöydälle

Yleissähkö, yösähkö ja kausisähkö tarkoittavat eri tapoja mitata sähkön käyttöä.

Yleissähkössä sähkön hinta on sama kaikkina vuorokauden aikoina eli 24/7. Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkössä sähköllä on vuorokauden aikana kaksi eri hintaa: päivähinta on esim. klo 07–22 ja yöhinta klo 22–07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkössä sähkön käyttöä mitataan vuodenajan mukaan joko talvipäiväenergiana tai muun ajan energiana. Sähkön talviarkipäiviä ovat arkipäivät maanantaista lauantaihin 1.11.–31.3. välisenä aikana klo 7–22. Jakeluverkkoyhtiöillä voi olla eroja aikajaotuksissa. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä. Tätä mittaustapaa suositaan omakotitaloissa ja vapaa-ajan asunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus.

Kopioi linkki leikepöydälle

Jos olet itse estynyt hoitamaan sähkösopimusasioitasi, voit valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioita puolestasi. Valtuutus tehdään valtakirjalla. Vaihtoehtoja valtakirjan laatimiseksi:

  • Voit käyttää tätä valmista valtakirjapohjaa (pdf). Tulosta ja täytä valtakirja ja toimita se meille. Voit toimittaa meille myös vapaamuotoisen valtakirjan, josta käy ilmi riittävät yksilöintitiedot sekä sinun että valtuuttamasi henkilön osalta. Todistajat eivät ole pakollisia valtakirjassa.
  • Ota meihin yhteyttä chatissa. Vahvan tunnistautumisen jälkeen asiakaspalvelijamme pyytää sinulta tarvittavat tiedot valtakirjaa varten. Chat-ikkuna on avoinna verkkosivujemme oikeassa laidassa asiakaspalvelumme aukioloaikoina.

Toimita valtakirja meille haluamallasi tavalla:

  • Toimita valtakirja EnergiaOnline-palvelun yhteydenottokanavassa. Kirjaudu EnergiaOnlineen ja valitse ylävalikosta ”Yhteydenotot”. Skannaa täytetty valtakirja ja lisää se viestin liitteeksi.
  • Toimita valtakirja skannattuna sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@turkuenergia.fi. Otathan huomioon, että sähköposti ei ole tietoturvallinen kanava. Jos haluat olla varma tietoturvasta, suosittelemme toimittamaan valtakirjan EnergiaOnlinen kautta.
  • Toimita valtakirja kirjepostilla osoitteeseen: Turku Energia Sähkönmyynti, Tunnus 5009184, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Postimaksu maksetaan tällöin puolestasi.

Kopioi linkki leikepöydälle

Kaikissa asunnoissa on kaksi sähkösopimusta, joista kummastakin olet saanut sopimusvahvistukset. Jos ostat sähkön myynnin ja verkkopalvelun eri yhtiöistä, saat myös kaksi laskua: toisen myyjältä, toisen verkkoyhtiöltä.

Molemmilla laskuilla on käyttöön perustuvia maksuja. Sähkön myyjä laskuttaa kulutetun energian määrän, verkkoyhtiö puolestaan sähköverkon kautta kulkeneen energian määrän. Molemmilla laskuilla voi olla myös kuukausittaisia perusmaksuja.

Kopioi linkki leikepöydälle

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota yhteyttä, autamme mielellämme.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.