Usein kysyttyä kategoriasta Energiakriisi

Sähkön hinta nousi koronaepidemia-aikana jo hieman, mutta Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan on nousu vain kiihtynyt. Turku Energia ostaa kaiken myymänsä sähkön pohjoismaisesta Nord Pool -sähköpörssistä, jossa sähköstä käydään kauppaa kuten arvopapereista. Siellä sähkön tuottajat ja sähkön vähittäismyyjät tekevät joka päivä tarjouksensa seuraavan päivän sähköstä. Sähkön kysyntä ja tarjonta määrittelevät seuraavan päivän sähkön tuntihinnat.

Tällä hetkellä sähkön hintaa nostavat muun muassa polttoaineiden hinnat, päästöoikeuksien kallistuminen, säätekijät ja Venäjän aiheuttamat hintariskit.

Kopioi linkki leikepöydälle

Sähkön hinta määrittyy Nord Poolin Spot-markkinoilla. Sähkön tuottajat ja vähittäismyyjät tekevät siellä joka aamupäivä tarjouksensa seuraavan päivän sähköstä. Nord Pool laskee tarjousten perusteella seuraavan päivän tuntihinnat kysynnän ja tarjonnan mukaisesti.

Jotta asiakkaalle voidaan tarjota määräaikainen sähkösopimus, sähkönmyyntiyhtiöt suojautuvat sähkön hintavaihteluilta hankkimalla johdannaistuotteita Nasdaqin kaupankäyntipaikoista. Johdannaistuotteilla siis sähkön hinta kiinnitetään tiettyyn hintatasoon esimerkiksi vuodeksi eteenpäin. Tällä hetkellä epävakaa maailmantilanne nostaa lähitulevaisuuden kiinteitä johdannaistuotteita. Pidemmillä vuosituotteilla hintataso taas alenee.

Kopioi linkki leikepöydälle

Sähkön hinnoitteluun vaikuttaa monikin asia, minkä takia hinnan ennustaminen on hyvin haastavaa. Sähkön hintaan vaikuttavat energian tuotannossa käytettävien polttoaineiden hinnat, sähkönhankinnan suojaukseen käytettävien johdannaistuotteiden hinnat, maiden välisten siirtoyhteyksien kapasiteetti, uusiutuvan energian tuotannon määrän vaihtelu, geopoliittisen tilanteen näkymät ja pitkän aikavälin sääennusteet. Myös kysynnällä ja tarjonnalla on vaikutusta sähkön hintoihin, koska sähköstä käydään kauppaa pohjoismaisessa sähköpörssissä tunti tunnilta. Joka tunti kysynnän ja tarjonnan tulee olla samat.

Kopioi linkki leikepöydälle

Suomen sähköjärjestelmä on vahvasti linkittynyt muihin Pohjoismaihin. Nykypäivänä Pohjoismaat ovat linkittyneet yhä voimakkaammin myös Keski-Eurooppaan, kun sähkönsiirtoyhteyksiä on lisätty Etelä-Skandinaviasta muualle Keski-Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan.

Sähkömarkkinan perusajatus on se, että sähköä siirretään edukkaammalta alueelta kalliimmalle. Siksi sähkönsiirto on voimakkaasti kasvanut Pohjoismaista poispäin. Tämä mekanismi linkittää Pohjoismaiden hintaa yhä voimakkaammin Keski-Euroopan hintaan.

Koska Keski-Euroopassa tehdään sähköä merkittäviä määriä maakaasulla, vaikuttaa maakaasulla tehtävän sähkön hinta myös meillä Pohjoismaissa ja Suomessa.

Kopioi linkki leikepöydälle

Helpoin tapa säästää sähkölaskussa on luonnollisesti kuluttaa vähemmän sähköä. Kotona käyttämästäsi energiasta kuluu lämmitykseen noin puolet, veden lämmitykseen noin 20 % ja loppu kulutus jakaantuu kodin muiden sähkölaitteiden kesken. Suurin osa kotitaloussähköstä kuluu yleensä kylmälaitteisiin sekä valaistukseen ja viihdelaitteisiin. Myös sauna ja pesutilan lattialämmitys nostavat kulutustasi.

Tutustu energiansäästövinkkeihin

Kopioi linkki leikepöydälle

Turku Energialla on omia ja osakkuusyhtiöiden omistamia energiantuotantolaitoksia. Miksi siis ostatte sähköä sähköpörssistä?

Sähköä pitää tuottaa joka hetki yhtä paljon, kuin sitä kulutetaan. Sähköpörssin avulla tuotannon ja kulutuksen tasapainoa pystytään ylläpitämään.

Kaikki tuottamamme sähkö myydään sähköpörssiin. Vastaavasti ostamme kaiken myymämme sähkön sähköpörssistä. Ostamme sähköä siis myös muilta energiantuottajilta, koska meillä ei ole tarpeeksi omaa tuotantoa myytäväksi.

Kopioi linkki leikepöydälle

Toimitusvelvollinen sähkö on kuvattu sähkömarkkinalaissa. Sen mukaan vähintään yhden sähköyhtiön tulee toimittaa asiakkaalle sähköä kohtuullisin hinnoin ja ehdoin. Näin turvataan esimerkiksi luottotietonsa menettäneitä asiakkaita saamaan sähköä kotiinsa. Myös tilanteissa, joissa sähkön myyjälle koituisi sähkön toimittamiseen riskejä, voidaan nojata toimitusvelvollisuuden vastuuseen. Toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä Turku Energia Sähköverkot Oy:n jakeluverkkoalueella on Turku Energia ja toimitusvelvollisena sähkötuotteena tarjoamme Louna Vehreä -sähkösopimusta.

Kopioi linkki leikepöydälle

Määräaikainen sähkösopimus tarkoittaa sopimusta, jonka hinta on sama koko sopimuskauden ajan. Jos sitoudut esimerkiksi 12 kk tai 24 kk sähkösopimukseen, et voi vaihtaa sitä kesken sopimuskauden.

Määräaikaisen sähkösopimuksen hinta määräytyy aina tarjouksen antamisen ajankohdan mukaan. Itse sähkön toimitus voi alkaa vasta myöhemmin.

Tarjouksen antamisen yhteydessä sitoudumme hankkimaan koko sähkösopimuskauden energian etukäteen Nord Pool -sähköpörssistä ja myymään sähköä sinulle koko sopimuskauden ajan sovittuun hintaan. Lisäksi suojaamme hankintahinnan Nasdaq-arvopaperipörssin kautta etukäteen. Tätä etukäteen maksettua kokonaishankintaa emme pysty katkaisemaan kesken sopimuskauden ilman tappiota.

Asiaa voisi verrata vaikkapa bensatankillisen ostamiseen. Maksat koko tankillisen hinnan ostohetkellä ja sen hinta on määräytynyt bensiinin tuotannon taustatekijöiden sekä öljyn pörssihinnan kautta. Et voi palauttaa puolta tankillista takaisin, vaikka bensiinin hintataso seuraavina päivinä muuttuisi huomattavasti, vaan joudut käyttämään koko tankillisen ostamallasi hinnalla.

Määräaikaisen sopimuksen etu on se, että hintataso on turvallisen kiinteä koko sopimuskauden, vaikka markkinahinta vaihtelisi rajusti.

Määräaikainen myyntisopimus päättyy määräajan umpeuduttua. Yksilöllisissä sopimusehdoissa tarkennetaan menettelyä, mikäli asiakas yksipuolisesti haluaa irtisanoa määräaikaisen sopimuksen. Olet saanut sopimustasi koskevat yksilölliset sopimusehdot sopimusvahvistuksen yhteydessä.

Jos haluat irtisanoa sähkösopimuksesi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja kerro asiakasnumerosi.

Kopioi linkki leikepöydälle

Yhteiskunnallisesti kriittisenä toimijana olemme varautuneet hyvin monenlaisiin poikkeustilanteisiin. Tärkein tehtävämme on keskittyä ydintoimintaamme, ja huolehtia toimitusvarmasta energiantuotannosta ja -jakelusta turunseutulaisille. Ylläpidämme omaa varautumistamme ja huoltovarmuuttamme jatkuvasti monin eri keinoin. Nyt meneillään olevalla konfliktilla ei ole välittömiä vaikutuksia energianjakeluumme.

Kopioi linkki leikepöydälle

Turku Energia ostaa myymänsä sähkön pohjoismaisesta sähköpörssistä Nordpoolista.

Turku Energian kuluttaja-asiakkaille myymistä sähkösopimuksista Louna Helppo, Louna Lähi, Louna Opiskelija, Louna Vehreä, Louna Vesi, Ekotakuulla varmennettu Louna Tunti sekä kumppanisähköt ovat alkuperätakuin varmistettua uusiutuvaa energiaa, kuten tuulivoimaa, vesivoimaa tai bioenergialla tuotettua sähköä. Alkuperätakuin varmennettu sähkö ei tule Venäjältä.

Kopioi linkki leikepöydälle

Käytämme öljyä vara- ja huippulaitoksissamme polttoaineena esimerkiksi silloin, kun kaukolämmön perustuotanto ei riitä kattamaan lämmitystarvetta. Käytännössä tämä tarkoittaa kovia pakkasia tai perustuotannon häiriötilanteita. Kevään edetessä ja lämpötilan kohotessa öljyn käyttötarve pienenee merkittävästi.

Kaukolämmön tuotannossa öljyn osuus on vain prosentin eli sen rooli on tuotannossamme hyvin vähäinen. Myös kaukolämmön perustuotannossa hyödynnetään pääsääntöisesti kotimaisia polttoaineita, kuten metsähaketta.

Ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan käytimme muun muassa Venäjältä tuotua öljyä, mutta luovuimme siitä heti sodan alettua.

Kopioi linkki leikepöydälle

Turvallisuuspoliittinen tilanne on merkittävästi muuttunut Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan ja tämä väistämättä vaikuttaa myös Fennovoiman hankkeeseen.

Tuomitsemme Venäjän toimet jyrkästi, ja olemme osaltamme valmiita irtautumaan hankkeesta, mikäli sellainen mahdollisuus meille avautuu. Odotamme projektista lisätietoa.

Tällä hetkellä olemme sopimuksellisesti kiinni hankkeessa. Hankkeen toteutuminen venäläisen laitostoimittajan tekemänä tässä muuttuneessa tilanteessa olisi kuitenkin vahvasti arvojemme vastaista.

Turku Energia on hankkeessa mukana Voimaosakeyhtiö SF:n kautta, ja osuutemme on 3,77 %. Voimaosakeyhtiö omistaa Fennovoima Oy:stä 66 %.

Kopioi linkki leikepöydälle

Sähkömarkkinat ovat poikkeuksellisessa tilanteessa. Eurooppa on energiakriisissä Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. Sodan myötä Eurooppa on pyrkinyt irtautumaan energiariippuvuudesta Venäjään. Venäjältä aiemmin tuodun energian korvaaminen vaatii Euroopassa uusia tapoja tuottaa puuttuva energia.

Energiakriisi on nostanut esille sähköpulan riskin myös meillä Suomessa. Sähköpula tulee, jos sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan tai tuodaan. Tällöin sähkön kulutusta joudutaan rajoittamaan, jotta sähköjärjestelmä ei kaadu.

Vaikka nyt on lauhaa, on meidän edelleen pyrittävä estämään sähköpulatilanteen synty. Sähköpulan syntymiseen voi vaikuttaa vähentämällä sähkönkäyttöä. Pienilläkin sähkönsäästötoimenpiteillä on vaikutusta, kun suuri määrä ihmisiä osallistuu.

Lisäksi kannattaa ottaa huomioon, että alemmalla sähkönkulutuksella pystytään vaikuttamaan myös tulevan sähkön hintaan.

Sähkönsäästövinkkejä saat verkkosivujemme lisäksi mm. Motivasta sekä Astetta Alemmas -kampanjasta.

Kopioi linkki leikepöydälle

Sähkömarkkinat ovat poikkeuksellisessa tilanteessa. Eurooppa on energiakriisissä Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. Sodan myötä Eurooppa on pyrkinyt irtautumaan energiariippuvuudesta Venäjään. Venäjältä aiemmin tuodun energian korvaaminen vaatii Euroopassa uusia tapoja tuottaa puuttuva energia.

Energiakriisi on nostanut esille sähköpulan riskin myös meillä Suomessa. Sähköpula tulee, jos sähköä käytetään enemmän kuin sitä tuotetaan tai tuodaan. Tällöin sähkön kulutusta joudutaan rajoittamaan, jotta sähköjärjestelmä ei kaadu.

Vaikka sähkön hinnat ovat laskusuunnassa, on meidän edelleen pyrittävä estämään sähköpulatilanteen synty. Sähköpulan syntymiseen voi vaikuttaa vähentämällä sähkönkäyttöä. Pienilläkin sähkönsäästötoimenpiteillä on vaikutusta, kun suuri määrä ihmisiä osallistuu.

Lisäksi kannattaa ottaa huomioon, että sähköpulatilanteessa sähkön hinta kallistuu. Silloin kaikki markkinaehtoinen kapasiteetti on otettu käyttöön. Alemmalla sähkönkulutuksella pystytään siis vaikuttamaan myös tulevan sähkön hintaan.

Sähkönsäästövinkkejä saat verkkosivujemme lisäksi mm. Motivasta sekä Astetta Alemmas -kampanjasta.

Kopioi linkki leikepöydälle

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota yhteyttä, autamme mielellämme.

"*" näyttää pakolliset kentät

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.