Voinko peruuttaa etämyyntinä tehdyn sopimuksen?

24.06.2021

Kyllä voit. Ku­lut­ta­ja­suo­ja­lain mu­kai­ses­ti ku­lut­ta­ja-asiak­kail­la on oi­keus pe­ruut­taa etä­myyn­ti­nä (pu­he­li­mit­se tai säh­köi­ses­ti) teh­ty so­pi­mus 14 päi­vän ku­lues­sa syy­tä il­moit­ta­mat­ta. Pe­ruut­ta­mi­sen mää­räai­ka päät­tyy 14 päi­vän ku­lut­tua so­pi­muk­sen te­ke­mi­ses­tä. Jos olet näiden 14 päivän aikana käyttänyt sähköä, on sinun maksettava saamastasi hyödystä kohtuullinen korvaus meille. Korvaus määräytyy sopimusehtojen mukaan. Sopimuksesi raukeaa, kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksen. Ilmoita meille […]

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.