Miten kaukolämmön hinta on viime vuosina kehittynyt?

01.09.2022

Kaukolämmön hinta on ollut viimeiset neljä vuotta laskeva. Muuttunut maailmantilanne on kuitenkin nostanut kaukolämmön tuotantokustannuksia merkittävästi, minkä takia myös kaukolämmön hintaa on ollut pakko tarkistaa ylöspäin. Turku Energian tavoitteena on palata kaukolämmön hinnassa laskevalle hintakäyrälle heti, kun maailmantilanne ja tuotantokustannukset sen mahdollistavat.

Millä tavalla asiakkaille ilmoitetaan kaukolämmön kausihinnoista?

01.09.2022

Turku Energia ilmoittaa energiamaksun hinnanmuutoksesta yksilöllisten lämpösopimusten mukaisesti sen laskutuksen yhteydessä, jossa muuttunutta hintaa on sovellettu. Muista hinnanmuutoksista ilmoitetaan kaukolämmön sopimusehtojen mukaisesti. Lämpösopimus muodostuu kiinteistöä koskevista ehdoista sekä lämpö- ja palveluhinnastoista. Jos sopimusasiakirjojen sisällöt ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ja tulkitaan ensin yksilöllisiä sopimusehtoja, sen jälkeen sopimuksen hintoja sekä viimeisenä yleisiä sopimusehtoja. Lisäksi Turku Energia julkaisee […]

Miten kaukolämmön hinta rakentuu?

01.09.2022

Asiakkaanamme maksat käyttämästäsi lämpöenergiasta kulutusperusteisen energiamaksun ja tilaamastasi tehosta perusmaksun. Energiahinta on jaettu neljään jaksoon eli kausihintaan ja ne vaihtuvat vuodenaikojen mukaan. Energiahinta perustuu kaukolämmön todellisiin tuotantokustannuksiin. Aina uuden kausihinnan astuessa voimaan julkaistaan myös kolmen seuraavan kausihinnan hintaennuste, joka helpottaa asiakkaita budjetoinnissa. Nyt voimaan tuleva 22,9 % hinnankorotus kohdistuu kausihintaan. Kaukolämmön tehomaksu on sidonnainen tehomaksun […]

Mistä kaukolämmön hinnan nousu johtuu?

31.08.2022

Muuttunut maailmantilanne ja sen vaikutukset tuotantokustannuksiin, kuten sähkön moninkertaistunut markkinahinta, polttoaineiden merkittävästi nousseet hinnat ja päästöoikeuksien kohonneet hinnat ovat nostaneet Turku Energian kaukolämmön hintaa kesän alussa ennustamaamme enemmän.

Mitä mittaustavalla tarkoitetaan?

Yleissähkö

Yleissähkömittauksessa sähkö maksaa aina saman verran (24/7). Se on tyypillisin sähkön mittaustapa pienissä asunnoissa, esim. kerros- ja rivitaloissa.

Yösähkö

Yösähkömittauksessa sähköllä on kaksi eri hintaa vuorokaudessa: päiväenergiaa mitataan esim. klo 07-22 ja yöenergiaa klo 22-07. Jakeluverkkoyhtiöiden aikajaotuksissa on eroja, mikä on hyvä huomioida kulutusta arvioidessa. Yösähkömittaus on hyvin usein käytössä rivi- ja omakotitaloissa, joissa pääasiallinen lämmitystapa on suorasähkölämmitys.

Kausisähkö

Sähköä voidaan mitata myös vuodenajan mukaan talvipäiväenergiana ja muun ajan energiana. Tätä mittaustapaa suositaan omakoti- tai vapaa-ajanasunnoissa, joissa on vesikiertoinen, varaava lattialämmitys ja kaksiaikainen mittaus. Kesäkausi ja talviyöt ovat edullisimpia ajankohtia käyttää sähköä.

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.