Toppbetyg i leveranssäkerhet.

Eldistributionsprodukter och prislistor

Elens väg hem till dig eller till ditt företag går alltid via kablar och linjer för lokala elnätsbolag. Avtalen för elnätsverksamheten görs upp med Turku Energia Sähköverkot Oy (se distributionsområdeskarta, på finska), som sköter eldistributionen inom området för Åbo stad, exklusive stadsdelen Patis. Vår grunduppgift är att sköta leveransen av elenergi åt kunderna inom vårt verksamhetsområde och utveckla ett elnät som motsvarar våra kunders behov. Vår målsättning är att erbjuda en högklassig eldistributionstjänst till ett rimligt pris. Vår prissättning hör till de förmånligaste jämfört med resten av landet.

Nedan hittar du prisuppgifter om elöverföring och anslutning till nätet samt våra avtalsvillkor.

Privatkund

Välj elöverföringsprodukt utifrån dina behov och din förbrukning. Alternativen är allmän överföring (yleissiirto), nattöverföring (yösiirto) eller säsongöverföring (kausisiirto). Läs mer i prislistan för nättjänster.

Allmän överföring – samma pris dygnet runt

 • Du förbrukar el mest dagtid och din uppvärmningsform är någon annan än el
 • Produkten är lämplig för egnahemshus, vånings- och radhus samt fritidsbostäder.
 • Distributionspriset är det samma dygnet och året runt.

Nattöverföring – billigare distribution om natten

 • Du använder el även om natten och du har eluppvärmning.
 • Produkten passar eluppvärmda egnahemshus och radhusbostäder.
 • Distributionspriset är förmånligare under natten.
 • Nattöverföringen mäts varje dag kl. 22–07

Säsongsöverföring

 • Du har möjlighet att komplettera eluppvärmningen med andra alternativ under vintersäsongen.
 • Produkten passar egnahemshus och radhusbostäder som ackumulerar eluppvärmning.
 • Distributionspriset blir förmånligare när vintersäsongen övergår i sommarsäsong samt under vintersäsongen under nätter och veckoslut.
 • Vid säsongsöverföring är vintervardagar alla vardagar från måndag till lördag kl. 07–22 under perioden 1.11–31.3.

Byggare

Om du håller på att bygga en fastighet hittar du information och prislistor på sidan för anslutningar till elnätverket (på finska)

Priser och avtalsvillkor