Om oss

Vi finns nära, men ser långt

Åbo Energi är Egentliga Finlands ledande energikoncern, vars verksamhet baserar sig på energi till konkurrenskraftiga priser, kompetent personal, funktionssäkerhet, lönsamhet och miljövänlighet.

Kärnan i vår affärsverksamhet består av anskaffning, överföring och försäljning av el och värme samt utvecklande, byggande och underhåll av energiproduktionsanläggningar och energinät. Våra kunder är privatpersoner, företag och sammanslutningar. Vi är kända som ett pålitligt och kundnära energiföretag som säljer energi vilken till stor del härstammar från förnybara energikällor.

Åbo Energi har ett certifierat ledningssystem, som omfattar verksamhets-, miljö och arbetarskyddssystem (ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001).

Mer information: Årlig rapport

Ansvarsfull energi för liv, boende och företagande

Åbo Energis verksamhet bygger på ansvarsfull ledning av affärsverksamheten och tillvägagångssätten och kontinuerlig förbättring. De principer för ansvarsfull företagsverksamhet som företagets styrelse fastställt förutsätter att Åbo Energi beaktar det sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvaret i sin verksamhet.

Du kan läsa mer om vår energianskaffning och -tillförsel här: Energitillförsel

Du kan också se fjolåret i siffror: Siffror för 2019

Laskuri laskee neliömääräiset kaukolämmön kustannukset vuositasolla Energiateollisus ry:n määrittelemissä tyyppitaloissa (Omakotitalo, Rivitalo / pienkerrostalo, Kerrostalo). Hinnat sisältävät alv. 24 % ja ovat suuntaa antavia. Hinnat sisältävät lämmityksen sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen.

Todellisuudessa kuukausitasolla kustannukset vaihtelevat, sillä Turku Energia käyttää energiahinnoittelussa vuodenaikojen mukaan vaihtuvaa kausihinnoittelua. Luku kuvaa siis keskimääräisiä lämmityskustannuksia.