Strategi och vision

I vår strategi har vi satt kunderna och deras energivälfärd i centrum. I linje med vårt kundlöfte är vi nära och ser långt. I linje med vår strategi är vårt huvuduppdrag att vara en pålitlig partner i alla våra kunders energilösningar.

Vi är en pålitlig och ansvarsfull partner och erbjuder våra kunder den bästa energilösningen för dem. Vi investerar i försäljning, nya tjänster och tillhandahåller omfattande energilösningar till våra kunder.

Aukion portailla seisoo suuri joukko Turku Energian henkilökuntaa ryhmäkuvassa.

Åbo Energis strategi

Vårt mål är att skapa en hållbar framtid genom att förnya och sticka ut. Vi främjar en hållbar framtid tillsammans och i samarbete med våra kunder. Vi utvecklar nya arbetssätt, produkter och tjänster som gör våra kunders vardag bättre. Genom vår verksamhet tar vi Åbo och Finland mot ett koldioxidneutralt samhälle. Vi gör saker framför ett renare energisamvete varje dag och vi hjälper också våra kunder att göra det.

Vi övervakar förändringar i vår verksamhetsmiljö och våra kunders dagliga liv, liksom förändringar och utveckling på energimarknaden.

Turku Energian strategia selitettynä talopiirroksen ympärillä.

Vi finns nära, men ser långt.

Så här är vårt kundlöfte.

Våra värderingar är

Anslutning

Vi känner våra kunders vardag och vi går längs med dem – i deras hem, deras företag och deras samhällen. Vi tjänar öppet och med förståelse, både lokalt och nationellt.

Vi deltar i social dialog och vi är ambassadörer för både Åbo Energia och området för förnybar energi. Vi är ett team vars framgång bygger på ömsesidig interaktion, uppmuntran och professionell stolthet.

För oss handlar också närheten om energilösningar och kontinuitet i försörjningen som förbättrar vardagen. Du kan lita på oss – vi litar också på varandra.

Miljövänlighet

Att vara miljövänligt betyder konkreta och effektiva åtgärder för att främja hållbar utveckling. Åbo Energi har arbetat långsiktigt med att ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen. I slutet av år 2020 producerades 80 % av all fjärrvärme med förnybara bränslen. Fram till slutet av år 2023 är målet att höja andelen förnybart bränsle till 85 %. För oss är miljövänlighet också meningsfull, både i våra tjänster och i våra produkter.

Förnyelse

Vi tror på nyfikenhet, lärande och experimentera med nya saker - tillsammans med våra kunder. Nya procedurer, produkter och tjänster inspirerar oss samtidigt som vi förbättrar våra kunders vardag. Vi är också villiga att prata och ta ställning till frågor som påverkar energibranschen och våra kunders vardag. Vi sticker ut med mod och vision.

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.