Åbo Energi i korthet

Åbo Energi har belyst och uppvärmt hem, fabriker och kontor vid floden Aura i mer än hundra år sedan 1898. Under åren har vi aktivt deltagit i regionens liv. Vi vill fortsätta vara en del av Åbo och vardagen i Åbo-regionen.

Turku Energia pyrkii teoillaan vaikuttamaan Turun seudun ja sen asukkaiden hyvinvointiin.

Vi finns nära, men ser långt.

Åbo Energi är Egentliga Finlands ledande energikoncern och ett av Finlands största företag inom området. Vi är fast beslutna att utveckla energisektorn och vara en föregångare inom området. Vi erbjuder våra kunder energitjänster som förbättrar miljön, livskvaliteten och konkurrenskraften.

Våra energitjänster omfattar försäljning av el och distribution av el, samt fjärrvärme, kyla och ånga, samt nätentreprenad och underhållstjänster för elnät, utomhusbelysning och trafikljus.

Av koncernens dotterbolag bygger, underhåller och driver Turku Energia Sähköverkot Oy sitt eget elnät i Åboområdet. Turun Seudun Kaukolämpö Oy överför däremot fjärrvärme från produktionsanläggningar till distributionsställen.

Åbo Energia-koncernens moderbolag är Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab, som ägs av Åbo stad. Åbo Energia-koncernen är organiserad på affärsbasis.

Våra kontor ligger på Industrigatan i Åbo och vid Nådendal kraftverk i Nådendal.

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.