Louna Solar Optimi

Solpaneler med servomotorer till egnahemshus

Det bästa alternativet för en tomt med skuggningar från t.ex. träd

Från 10 solpaneler

Årsproduktionen från 3500 kWh

Varje panel ger maximal effekt

Webbaserad uppföljning av produktionen

Från 10 100 €

Det bästa panelpaketet till ditt tak

Högklassiga solpaneler
Våra inhemska solpaneler är tillverkas av Salo Tech Oy. Panelerna lämpar sig bra för de nordiska förhållandena. Även installationsställningarna är inhemska.

Garanterat hållbart paket
Solpanelerna som tillverkas av Salo Tech har 25 års effektproduktionsgaranti, installationsställningarna har upp till 30 års garanti. Du får även garanti på de övriga delarna, dvs. panelernas funktion är garanterad för många år framåt.

Effektivt smartpaket
Det bästa alternativet till en tomt med skuggningar från t.ex. träd, eftersom paketet innehåller panelspecifika servomotorer och webbaserad uppföljning av produktionen med en smart inverter.

Mindre elräkning
Din elräkning minskar både vad gäller den köpta elen och elöverföringen när du själv producerar el. Dessutom betalar vi dig en rejäl ersättning för den solenergi som du själv inte konsumerar.

Högklassiga inhemska solpaneler

I Louna Solar Optimi-solpanelpaketens pris ingår:

Installation

  • Resor på 100 km:s radie från Salo.
  • Installation på snedtak, enhetliga panellister, tegel-, filt- eller plåttak.
  • Lyftarbetet om fastighetens takfotshöjd är högst 3,5 m.
  • Installation av invertern till internet.
  • Solpanelpaketet ansluts till fastighetens lediga säkringsutgångar.

Tillbehör

  • Säkerhetskoppling
  • Ca. 50 m DC-kabel och ca. 4 m AC-kabel

Tjänster

  • Kontinuerlig övervaknings- och underhållstjänst för solpanelsystemet.
Aurinkopaneeli edestä ja takaa.

Hur följer jag upp solpanelernas produktion?

Louna Solar Optimi-solpanelsystemet har en Solar Edge-inverter och med hjälp av den kan du följa med din egen elproduktion och få den maximala effekten av varje panel. I videon presenterar vi produktionsstyrningssystemet var du ser produktionen per dag och timme samt effekttal för varje panel. Videon är på finska.

Tekniska data för Louna Solar Optimi-paketet

 

Solpanelernas basuppgifter

Paneltillverkare Salo Tech Oy
Panelernas typ Monokristallin panel
Panelernas effekt 400 Wp
Antal paneler från 10 st.
Systemets totaleffekt från 4 000 Wp
Yta m² från 19,95 m²
Hela panelsystemets vikt vid installation på snedtak ca. 15 kg/m2
Hela panelsystemets vikt vid installation på platt tak ca. 15 kg/m2, eller beroende på objekt om lösvikter används.

Kvaliteten på varje panel kontrolleras på fabriken och deras effektproduktion mäts. Kvalitetssäkringen garanterar att panelen producerar minst den utlovade effekten.

Solpanelens nominella effekt uttrycks i Wp, dvs. watt peak. Solpanelens nominella effekt uttrycks i Wp, dvs. watt peak. Panelens nominella effekt är panelens uppmätta effekt under standardförhållanden. Den verkliga effekten varierar enligt solens strålningseffekt, panelens installationsvinkel och väderstreck, möjliga skuggor och utomhustemperaturen.

 

Övriga delar

Inverter SolarEdge SE
Effektoptimerare SolarEdge S440
Fästen Salo Tech Oy:s fästen enligt taktyp och -material. Material rostfritt eller syrafast stål.
Monteringsfästen Salo Tech Oy:s monteringsfästen. Material återvunnet aluminium.
Installationsställningar och -tillbehör Salo Solars pdf-broschyr om installationsställningar och -tillbehör för snedtak

 

Installationstidtabell

  • Installation enligt beställningsboken.
  • Louna Solar Optimi-paketen installeras på 1-2 dagar.

Garanti

Solpaneler Panelerna har 15 års garanti i fråga om tillverkningsfel och material.
Monteringsfästen 30 års garanti.
SolarEdge-inverter 12 års garanti.
SolarEdge-effektoptimerare 25 års garanti.
Övriga produkter och installation 10 års garanti
Elproduktionsgaranti Salo Tech Oy beviljar 25 års elproduktionsgaranti på sina solpaneler. Detta innebär att panelernas effekt ska vara minst 80 % av den utlovade nominella effekten ännu efter 25 år.

 

Tjänster mot tilläggsavgift (inkl. moms 24 %)

Användning av lyftanordning om fastighetens takfotshöjd är över 3,5 m. 180 €/dygn
Resor om objektet ligger på en radie över 100 km från Salo. 1,30 €/km
Tilläggskostnad om installationen av invertern kräver ett separat besök. 200 €
Förlängning av inverterns garantitid till 20 år 500 €
Förlängning av inverterns garantitid till 25 år 700 €
Installation av tilläggssäkringar 300 €
Jordkabel och tilläggsarbeten i anslutning till det Från fall till fall
Installation av styrning av andra apparater än varmvattenberedaren Från fall till fall
Ansvariga mästarens besök i samband med slutsyn Enligt separat avtal

 

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.