Inhemska solpaneler till egnahemshus

Beställ solpaneler av oss – du får produkter av toppkvalitet och en rejäl ersättning för solenergin du producerar. Våra experter betjänar dig under hela processen och också efter den.

Det bästa panelpaketet till ditt tak

Högklassiga solpaneler
Våra inhemska solpaneler är tillverkas av Salo Tech Oy. Panelerna lämpar sig bra för de nordiska förhållandena. Även installationsställningarna är inhemska.

Garanterat hållbart paket
Solpanelerna som tillverkas av Salo Tech har 25 års effektproduktionsgaranti, installationsställningarna har upp till 30 års garanti. Du får även garanti på de övriga delarna, dvs. panelernas funktion är garanterad för många år framåt.

Din livslånga energipartner
Vi planerar ett panelpaket som passar just ditt tak. Vi finns tillhands i frågor som gäller solpanelernas funktion också efter installationen.

Mindre elräkning
Din elräkning minskar både vad gäller den köpta elen och elöverföringen när du själv producerar el. Dessutom betalar vi dig en rejäl ersättning för den solenergi som du själv inte konsumerar.

Priser på solpaneler

asennus-0143_LounaSolar_1000x667

Louna Solar

Från 7 500 €

Ett lämpligt alternativ för en öppen tomt utan skuggningar

8–12 solpaneler

Årsproduktionen från 2700 kWh

Tiilikatto-Salo-1_LounaSolarOptimi_1000x667

Louna Solar Optimi

Från 10 100 €

Det bästa alternativet för en tomt med skuggningar från t.ex. träd

Från 10 solpaneler

Årsproduktionen från 3500 kWh

Varje panel ger maximal effekt

Webbaserad uppföljning av produktionen

Planerade särskilt för finska förhållanden

I solpanelerna som tillverkas i Salo används högklassiga råvaror och produktionsteknik. Panelerna tål de nordiska krävande förhållandena utmärkt och deras energiproduktion är av toppklass.

Skaffa solpaneler till ditt tak enkelt

 • 1.

  Begär en offert enkelt via vår webbplats. Våra experter utför kartläggningen av ditt hem, planeringen i anslutning till anskaffningen av solpanelerna samt mätningarna.

 • 2.

  Du kan behöva byggnads- eller åtgärdstillstånd för att installera solpaneler.

 • 3.

  Vi installerar solpanelerna under en arbetsdag. Vi introducerar dig i användningen av systemet. Samtidigt ansluter vi ditt solenergisystem till elnätet.

 • 4.

  Ingå ett avtal för småskaliga elproducenter med oss, så betalar vi dig en rejäl ersättning när du producerar mer solenergi än du förbrukar.

 • 5.

  Nu är du småskalig elproducent! Du kan använda både el som köpts av ett elbolag och el från din egen produktion parallellt i din fastighet.

shutterstock_284509700_aurinko_1000x667

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Kontakt binder dig inte på något sätt.

Vad avses med mätmetod?

Allmän el

Om man använder mätmetoden för allmän el kostar elen alltid lika mycket (24/7). Det är den vanligaste mätmetoden för el i små bostäder, t.ex. i höghus och radhus.

Nattel

Om man använder mätmetoden för nattel har elen två olika priser under dygnet: dagenergin mäts t.ex. kl. 07-22 och nattenergin kl. 22-07 Då du uppskattar förbrukningen bör du observera att dessa tider kan variera mellan olika distributionsnätsbolag. Mätning av nattel används ofta i radhus och egnahemshus, där den huvudsakliga uppvärmningsmetoden är direkt elvärme.

Säsongel

Elförbrukningen kan också mätas enligt årstid som vinterdagsenergi och energi för övrig tid. Denna mätmetod rekommenderas för egnahemshus eller fritidsbostäder som har vattenburen, lagrande golvvärme och tvåtidsmätning. Sommarsäsongen och vinternätterna är de förmånligaste tidpunkterna att använda el.